Jump to content

Straff?


Recommended Posts

Håller på och diskuterar med ett par vänner om vilka sorts straff man kan få för att man inte dyker upp på mönstring eller inryckningsdagen. Någon som vet exakt hur det ligger till med böter och fängelsestraff?

Link to comment
Share on other sites

Ur Värnplikt och vapenvägran från Svenska freds:

Den som fått inkallelseordern är skyldig att infinna sig till inskrivningen. Om man inte kommer till sin mönstring bryter man mot lagen om totalförsvarsplikt, och kan bli hämtad av polis. Efter den första inkellelseordern får man en påminnelse och om man inte heller efter denna infinner sig får man ett rekommenderat brev till posten. När inte heller detta hjälper ger Pliktverket ärendet till polisen för delgivning, det innebär att polisen ringer på hemma hos den mönstringsskyldige för att direkt överlämna inkallelsen. Om man inte hörsammar detta kommer polisen om hämtar. Pliktverket i Stockholm har flera sådana fall i månaden. Denna hämtning får man betala själv

 

Om man inte dyker upp på inryckningsdagen eller avviker från värnpliktigutbildningen så gör man sig skyldig till totalvägran. Nedanstående citat är även det från "Värnplikt och vapenvägran".

Enligt rättspraxis leder totalvägran i de flesta fall till att man för en villkorlig dom och dagsböter. Efter detta blir man vanligtvis inkallad på nytt och om man vägrar även denna gång, sk andragångsvägran, blir man dömd till fyra månaders fängelse. Efter denna dom undantas man från tjänstgöring "tills vidare". Man blir registrerad i brottsregistret för totalvägran

 

EDIT:

Jag kollade upp vad lagen säger, och det man döms för är "svikande av försvarsplikt".

Nedanstående citat är ur Brottsbalkens artonde kapitel.

6 § Om någon genom stympning eller annorledes, för längre eller kortare tid, gör sig oduglig till tjänstgöring, som det ålegat honom att fullgöra vid krigsmakten eller eljest för rikets försvar, eller genom att föregiva sjukdom eller medelst annat vilseledande undandrager sig sådan tjänstgöringsskyldighet, dömes för svikande av försvarsplikt till böter eller fängelse i högst två år eller, om riket var i krig, till böter eller fängelse i högst fyra år.
Edited by mdn
Link to comment
Share on other sites

I praktiken åren 2002 och framåt händer nog inte speciellt mycket.

Sen vad lagen säger är inte relevant :dong:

Vet flera som sket i det totalt... befälen ringde hem till dem och sa, "kom hit så skriver vi ur dig".

då fick dom åka dit och snacka med psykologen så va det klart sen.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...