Jump to content

Försvarsmakten: Värnpliktiga ger både ris och ros till Försvarsmakten


Recommended Posts

Varje år görs en enkät där de värnpliktiga får uttrycka vad de faktiskt tycker om sin grundutbildning, den så kallade GU-enkäten. Årets enkät visar liknande tendenser som förra året. Grundutbildningen får fortsatt höga helhetsomdömen. Och en väldigt stor andel rekommenderar andra att söka grundutbildning.

– Även den samlade bedömningen om ledarskapet vid grundutbildningen är fortsatt högt. Tyvärr ser vi att det fortfarande förekommer dålig jargong, tillmälen och kränkningar, dels mellan soldater men också mellan soldater och befäl, säger Peter Nilsson, chef på Högkvarterets rekryteringssektion.

Enkäten visar att en majoritet av de värnpliktiga tror att utbildningen är meriterande för dem i sitt framtida civila arbetsliv. Nästan hälften kan tänka sig ett fortsatt engagemang inom Försvarsmakten, även om det är något färre än föregående år. Det är en större andel av kvinnorna än männen som kan tänka sig ett fortsatt engagemang, även de som sökte frivilligt utmärker sig.

– Försvarsmakten har haft farhågor att den isolering som varit nödvändig för att hantera Covid-19 skulle öka friktionen mellan de värnpliktiga eftersom de tillbringat längre tid på kasernerna, men antalet kränkningar har varit samma som förra året. Myndigheten har under flera år arbetat med att bekämpa ovälkommet beteende i grundutbildning och det arbetet fortsätter, säger Peter Nilsson.

Andelen som uppger att de skadat sig under utbildningen är fortsatt hög, även om huvuddelen är skador som inte resulterat i utebliven tjänst.
– Det är viktigt att utbildningen planeras väl så det skapas perioder med vila och att man följer den så kallade belastningstrappan, säger Peter Nilsson.

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...