Jump to content

Australien, USA och Storbritanniens nya försvarssamarbete och konsekvenser för svensk försvarsplanering


Recommended Posts

Lars Wedin, pensionerad kommendör, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet och associerad ledamot av franska Académie de marine försöker reda ut det nya försvarssamarbetets konsekvenser för svensk försvarsplanering:

 

Den nya pakten bör skynda på Sveriges upprustning

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

23 minutes ago, AR123456789 said:

Länken kräver inloggning för att kunna visas.

 

Ok, det var tråkigt. Jag kunde öppna utan problem så därför trodde jag att det var en fri artikel. Får väl kopiera in texten då.

 

Quote

 

Det nya försvarssamarbetet mellan Australien, USA och Storbritannien får konsekvenser även för Sverige. Det är tydligt att den svenska återupprustningen går för långsamt.

Aukus, den nya australisk-brittisk-amerikanska försvarspakten, kastar om den säkerhetspolitiska spelplanen; också för Sverige. Pakten visar tydligt den amerikanska prioriteringen av utvecklingen i området kring den Sydkinesiska sjön. Den nye amerikanske marinministern, Carlos Del Toro, har sagt att han helt kommer att fokusera den amerikanska maritima strategin på det kinesiska hotet. Brittiska flottan kommer uppenbarligen att öka sin närvaro i området. Resultat: det blir väsentligt mindre amerikansk-brittisk närvaro i Sveriges del av världen.

 

Frankrike har stora intressen i Stilla havet. Aukus uppfattas som en dolkstöt i ryggen eftersom fransmännen har, eller i alla fall har haft till nu, ett mycket nära samarbete med Storbritannien och USA, speciellt inom det marina området. Ett synnerligen viktigt kontrakt om att sälja ubåtar till Australien har plötsligt gått upp i rök för Frankrike. Inga konsultationer hade förevarit – inte med EU heller. Den västliga splittringen är tydlig.

Kina, som sedan länge driver en aggressiv politik i området, reagerade hårt. Det kinesiska målet att åter vara världens centrum senast 2049, hundraårsminnet av inbördeskrigets slut, kräver att Taiwan erövras. Den ökande västliga närvaron kan tvinga fram ett tidigt agerande. Del Toro var tydlig: ”Det är oerhört viktigt att försvara Taiwan på alla möjliga sätt.”

För Ryssland betyder den västliga splittringen och den amerikansk-brittiska prioriteringen av Kina att handlingsmöjligheterna i Europa ökar. Ett gyllene tillfälle för Ryssland att förbättra sin strategiska situation i Norden inklusive Östersjön kan komma plötsligt.

 

En lite mer djupgående analys visar följande. För det första kommer Australien att få sina nya ubåtar sent. Att skapa kompetens för att bygga ubåtar tar tid – vilket Sverige just nu känner av. Att bygga en atomdriven ubåt är ännu mycket svårare – och de skall enligt uppgift byggas i Adelaide. Det har redan tidigare talats om att den bristande kompetensen skapat problem i utvecklingen av de, trots allt, enklare franska ubåtarna. Australien har heller ingen kärnkraft men planerar att skaffa – att rekrytera, utbilda och behålla kompetent personal blir svårt.

För det andra, Frankrike har förvisso reagerat mycket hårt mot USA. Men samarbetet mellan länderna är omfattande; Frankrike är ju USA:s äldsta allierade. De franska och amerikanska marinerna har lång erfarenhet av nära samarbete. Det franska hangarfartyget är interoperabelt med de amerikanska – respektive lands stridsflyg kan operera från båda ländernas fartyg. Detta gäller inte de brittiska hangarfartygen som använder vertikalstartande plan. Under den politiska ytan kommer detta viktiga samarbete säkert att fortsätta – det är i allas intresse. Presidenterna skall tala med varandra redan kommande vecka. Men Frankrike kommer knappast att lita på USA i framtiden.

 

För det tredje, som franska medier skriver, har Frankrike lång erfarenhet av att Storbritannien kan uppträda oförutsägbart. Men även här är samarbetet djupgående. En gemensam insatsstyrka är nästan färdigutvecklad. Länderna har officerare i varandras centrala staber. Brittiska flottan har i alla fall varit beroende av att få låna fransk maskinpersonal eftersom man har ont om egen kompetent personal.

 

För det fjärde, Frankrike har stora intressen i Stilla havet – det bor fler än 2 miljoner fransmän i området. Man har under året ökat sin marina närvaro här. Och USA:s oro för Kinas politik delas av Frankrike. Alla har intresse av fortsatt strategiskt samarbete.

 

Framtiden för den transatlantiska länken är den för Sverige allvarligaste frågan. Biden delar Trumps uppfattning om att Kina är prioritet ett; han uttrycker sig bara lite mer balanserat. USA:s beslut visar också att man är beredd att köra över en nära allierad utan förvarning. Detta är något Sverige måste ta till sig. Vi är inte ens allierade, vi når på långt när inte upp till nivån som ofta framhålls som ”standarden” när det gäller försvarsanslag (2 procent av BNP, som bland annat är Natos målsättning). USA, och därmed Nato, kommer inte till vår räddning i en kris med mindre än att dess ledare anser att en sådan insats skulle vara viktig för USA. Dessutom, om militär hjälp från USA/Nato skall vara effektiv måste den vara planerad och sättas in innan ett krig bryter ut – därefter är det för sent.

 

Det är hög tid att den svenska säkerhetspolitiken börjar präglas av realism. Vi borde sluta att motsätta oss ett EU-försvar, vi behöver alla vänner vi kan få. Men i slutändan har vi bara oss själva – och kanske våra nordiska grannländer – att lita till. Det är också hög tid att fundera över hur vi skall ställa oss i en uppflammande konflikt mellan USA med allierade och Kina – och hur vill vi att EU skall agera? Kina bryter regelbundet mot svenska politiska prioriteringar som respekten för internationell rätt, rättstatens principer, demokrati och mänskliga rättigheter.

 

Mot ovanstående bakgrund går den svenska återupprustningen efter den huvudlösa nedrustningen i början av seklet för långsamt. Finansministern borde kanske lägga en del av budgetsatsningarnas 74 miljarder på svensk säkerhet. Det börjar inte bli bråttom – det är bråttom!

 

Lars Wedin

pensionerad kommendör, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien, Kungl. Örlogsmannasällskapet och associerad ledamot av franska Académie de marine

 

 

Fakta | Ubåtstvisten

Australien, USA och Storbritannien meddelade den 16 september att de inleder ett säkerhetssamarbete, kallat Aukus, som bland annat innebär att Australien ska förses med atomdrivna ubåtar.

Därmed säger Australien upp ett tidigare avtal med Frankrike om att bygga tolv konventionella ubåtar – en affär där värdet av den franska delen beräknats till cirka 350 miljarder svenska kronor.

Frankrike har reagerat ilsket och bland annat kallat hem sina ambassadörer från USA och Australien för konsultationer. TT

 

 

/Per

Edited by Perman
  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Jag kanske är lite trög men jag förstår inte följande: "Det franska hangarfartyget är interoperabelt med de amerikanska – respektive lands stridsflyg kan operera från båda ländernas fartyg. Detta gäller inte de brittiska hangarfartygen som använder vertikalstartande plan." De brittiska hangarfartygen är väl byggda för F35 som startar med ski-jump? Är det inte till och med så att det inledningsvis bara var amerikanska F35 som var stationerade på QEII?

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, IED said:

Jag kanske är lite trög men jag förstår inte följande: "Det franska hangarfartyget är interoperabelt med de amerikanska – respektive lands stridsflyg kan operera från båda ländernas fartyg. Detta gäller inte de brittiska hangarfartygen som använder vertikalstartande plan." De brittiska hangarfartygen är väl byggda för F35 som startar med ski-jump? Är det inte till och med så att det inledningsvis bara var amerikanska F35 som var stationerade på QEII?

 

Lite otydligt formulerat i artikeln, och ett ämne som kanske kräver att man är lite mer insatt i dessa frågor än vad gemene man normalt sett är...

QE klassen kan bara hantera STOVL flygplan i form av F-35B. Varken US Navy eller Marine Nationale flyger F-35B från sina hangarfartyg, utan bara konventionella flygplan som kräver katapult för att starta och bromsvajrar för att landa (CATOBAR).

I.o.m. detta så är således inte de brittiska hangarfartygen interoperabla med de amerikanska eller franska hangarfartygen (eller snarare deras flygdivisioner) då dessa inte kan landa eller starta från de brittiska.

Frankrike har som du säkert vet inga F-35 alls, och US Navy flyger enbart C- varianten. I USA flygs F-35B enbart av US Marines, och dessa baserar då bara på deras LHA/LHD. Dessa fartyg är därmed interoperabla med de brittiska, men är å andra sidan tekniskt sett inte hangarfartyg.

 

Det är dock helt korrekt att de inledande flygtesterna med F-35B på QE gjordes utanför USA:s östkust med amerikanska flygplan från VX-23, men flugna av både brittiska och amerikanska testpiloter. Under QE:s nu pågående uppdrag (CSG 21) så är den ena av de två F-35 divisionerna (och 10 av totalt 18 flygplan) från US Marines (VMFA-211).

Leveranserna av F35 går långsamt och britterna har ännu inte fått tillräckligt många levererade för att själva kunna fylla upp båda sina hangarfartyg samtidigt, varför USA stöttar med en flygdivision.

Edited by Pärmtroll
Link to comment
Share on other sites

OK, det får vara den bästa tolkningen. Jag reagerade på ordet "vertikalstartande" eftersom F35B på QEII inte startar vertikalt utan horisontellt med hjälp av ski-jump. Att de landar vertikalt är jag med på. Förutom det tycker jag det var ett ganska dåligt exempel på bristande samverkan mellan den brittiska och amerikanska flottan när mer än halva QEIIs flight deck är fullt med amerikaner. 

 

Jag vågar nog påstå att argument som presenteras i en debattartikel i SvD inte bör stå och falla med att den genomsnittlige läsaren förstår skillnaden mellan att den amerikanska marinkåren med sina F35B lyder under marindepartementet och inte under marinen med sina F35C. Även om SvDs läsare kanske är bättre rustade än genomsnittet.

 

Lite synd eftersom debattartikelns budskap är bra och viktigt i övrigt.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...