Jump to content

Flygvapenbloggen: Flygvapnets innovationspris – första föredragningarna genomförda


Recommended Posts

Fredagen den 27 augusti var det dags för de första innovatörerna att presentera sina förslag till Flygvapnets innovationspris 2021. Innovationsprisets expertpanel har fram tills nu gått igenom hälften av de förslag som lämnats in.

– Jag är verkligen imponerad av alla de kreativa och innovativa förslag som kommit in till innovationspriset hittills. Jag slås också av det driv och engagemang som finns ute i organisationen. Med de medarbetare vi har inom Flygvapnet känner jag mig lugn och trygg inför framtiden, säger flygvapenchefen generalmajor Carl-Johan Edström.

Efter noggrant övervägande beslutade expertpanelen att gå vidare med några förslag. Innovatörerna som inkommit med de utvalda förslagen fick presentera dem för expertpanelen. Förslagen föredrogs antingen via videomöte eller på plats på Flygstaben.

– Det har inte varit lätt att ta beslutet om vilka förslag som ska gå vidare till Flygvapnets innovationspris. Det har skickats in många intressanta förslag inom ett antal olika områden och att välja har varit en utmaning. Vi har bara kommit halvvägs och nu påbörjar vi arbetet med att bedöma resterande förslag, säger ställföreträdande flygvapenchefen brigadgeneral Anders Persson.

Arbetet fortsätter med bedömningen av resterande förslag och flera förslagsinlämnare kommer att kallas till föredragningar för expertpanelen under hösten.

Expertpanelen består av

  • Flygvapenchef
  • Ställföreträdande flygvapenchef
  • Flygvapenförvaltare
  • Flygstabschef
  • Chef Planeringsavdelningen
  • Chef Stabsavdelningen
  • Flygvapnets kommunikationschef
http://blogg.forsvarsmakten.se/flygvapenbloggen/files/2021/09/dsc-5279-1024x375.jpg

På bilden från vänster, Flygvapnets kommunikationschef Louise Levin, flygstabschef överste Dennis Hedström, flygvapenförvaltare Ulrik Danielsson, ställföreträdande flygvapenchef brigadgeneral Anders Persson, chef Stabsavdelningen överstelöjtnant Richard de Geer, chef Planeringsavdelningen, överste Mattias Hansson. Foto: Angela Ullman/Försvarsmakten

Fakta

Innovationspriset är ett nytt årligen återkommande pris, i likhet med årets taktiker i Flygvapnet. Priset som instiftades av flygvapenledningen den 15 februari 2021 ger alla inom Flygvapnet en direkt möjlighet att påverka och delta i den kommande utvecklingen. Alla medarbetare och värnpliktiga som tillhör Flygvapnet erbjuds möjlighet att dela med sig av sina förslag och idéer. I stort sett kan de idéer och förslag som lämnas in vara vad som helst, huvudsaken är att Flygvapnet kan dra nytta av dem i verksamheten.

Alla idéer och förslag som lämnas in beaktas och bedöms av innovationsprisets expertpanel. De medarbetare och värnpliktiga som har lämnat in idéer och förslag som panelen anser vara relevanta kommer att kontaktas. De får då möjligheten att personligen presentera sina förslag för panelen. Därefter görs en överläggning där panelen utser en eller flera vinnare. Vinnaren eller vinnarna kommer årligen att premieras vid flygvapenmötet som äger rum på senhösten varje år.

Text: Angela Ullman

Läsa hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...