Jump to content

Försvarsmakten: Blivande reservofficer vill bidra i Försvarsmaktens tillväxt


Recommended Posts

Kadett Johan Muhrén genomför just nu den sista delen av sin reservofficersutbildning på Militärhögskolan Halmstad (MHS H). När den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) är slutförd om en månad är han redo att med stort engagemang, som specialistofficer i reserven, bidra till Försvarsmaktens tillväxt och utveckling.

Johan tillbringar vanligtvis sin jobbvardag i Dalarna som platschef på NCC Industry  inom asfalt- och markarbeten. Han rör sig varje dag flexibelt mellan att vara ute på fältet för att leda och  instruera arbetslag som till exempel lägger asfalt till att möta beställare, räkna på jobb, fakturera och hålla koll på arbetsmiljö och säkerhet för medarbetarna. En vardag som ställer krav på förmågor som på många sätt liknar kraven han mött tidigare som värnpliktig och soldat i Försvarsmakten. Johan gjorde värnplikten i början av 2000-talet på Livgardet, har hunnit med flera missioner i både Kosovo och Afghanistan, och har även varit anställd på Livregementets husarer,  K 3,  som ställföreträdande jägargruppchef under en tid.

– Det handlar mycket om planering och att vara strukturerad för att få vardagen att fungera, både på mitt vanliga jobb och i Försvarsmakten, konstaterar kadett Johan Muhrén. Dessutom är det av yttersta vikt att vara pedagogisk och kunna tillämpa ett gott ledarskap när man har personalansvar. Att vara flexibel och klara av snabba omställningar och tempoväxlingar karaktäriserar också de båda miljöerna.

Varför har du valt att engagera dig i Försvarsmakten och bli reservofficer?

– Jag vill verkligen vara en del av Försvarsmakten och den kommande tillväxten, förklarar Johan.  Om jag har varit borta för länge saknar jag den militära gemenskapen. Jag har fått så mycket utbildning genom åren och nu vill jag använda min kunskap och erfarenhet för att utbilda och leda andra, gärna värnpliktiga till en början! Jag vet att jag helt enkelt kan vara till nytta för Försvarsmakten med mina personliga egenskaper och min bakgrund.

Vad har din civila arbetsgivare för inställning till ditt engagemang i Försvarsmakten?

– De har varit positiva från första dagen! Min militära bakgrund var något de uppskattade redan när jag anställdes, inte minst min kunskap och erfarenhet av ledarskap och pedagogik. Det finns mycket i det utvecklande ledarskapet som med fördel kan implementeras civilt. Sen jobbar jag just nu inom en bransch där verksamheten med asfaltering går ner vintertid och öppnar upp för tid och möjlighet att tjänstgöra i Försvarsmakten.

Hur ser du på din kommande roll som reservofficer?

– Jag är övertygad om att reservofficerare behövs och kan göra mycket nytta i Försvarsmakten, inte minst i tillväxten. Vi kan ta med oss viktig inspiration och erfarenhet från båda våra yrken, vilket är positivt för alla parter. Personligen vill jag få börja tillämpa mina nya kunskaper i praktiken och bli trygg i min roll som reservofficer på hemförbandet, Ledningsregementet,  så fort som möjligt. Jag vill också passa på att rekommendera den anpassade reservofficersutbildningen (AROU) till alla som har den militära erfarenhet som krävs. Utbildningen är väl genomtänkt och helheten med alla bra kurser har gett mig mycket värdefull kunskap för framtiden –  både militärt och civilt!

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...