Jump to content

Försvarsmakten: Här tas materiel från Mali om hand


Recommended Posts

Med start i Mali, via Dakar i Senegal, vidare till Gävle för att sedan nå slutdestinationen Uppsala. Så har resvägen sett ut för materielen från den nedmonterade campen i Timbuktu. I Uppsala ska allt inventeras, göras rent och återställas innan respektive förband får tillbaka materielen.

Det var i december år 2014 som personal ur det svenska underrättelseförbandet Mali 01 började anlända till den då blivande campen utanför Timbuktu. Fram till och med förra året har Camp Nobel i Timbuktu utgjort huvudbas för Försvarsmaktens förband. Materiel av olika typer har behövts och använts av personal på platsen under åren. Lastbilar, elverk, duschkabiner, tält och tvättmaskiner är exempel på lite mer vardaglig utrustning som använts av personalen på plats.

Under förra året påbörjades en nedmontering av campen som nu har flyttats till Gao i östra delen av landet. Självklart är det mycket utrustning som är kvar i Mali, men strax över hundra bulkflak och containrar har nu fraktats den långa vägen tillbaka till Sverige. En del har tagits hem med transportflyg men majoriteten har lastats på fraktfartyg i Dakar och skeppats hela vägen till Gävle hamn varifrån det sedan transporterats till Luftstridsskolan i Uppsala. Att frakta stora containrar sjövägen tar sin tid, inte minst med tanke på den pandemi som drabbade världen ungefär vid samma tid.

Håkan och Lennart

Vid en uppställningsplats inne på Uppsala garnison går Lennart Lundin och Håkan Wedin fram till en stor vit container märkt med den engelska förkortningen för Förenta nationerna, ”UN”. Containern är inte den enda av sitt slag på garnisonen. Strax över 70 stycken har tagits emot sedan avvecklingen av Camp Nobel påbörjades i början av förra året. De hjälps åt att öppna upp den ena kortsidan och något som påminner om ett toalettutrymme på en mindre färja uppenbarar sig i containern.

– Det här används som toalett och duschutrymme på campen. Det här är ju ganska tacksamt att rengöra eftersom det är enkelt att bara spola ur. Men här kan man ändå se tydliga spår från Mali, säger Håkan och pekar på en list intill en liten fönsterlucka.

Listen är orangefärgad och på fönsterluckan finns ränder med samma färg. Som om fönsterluckan fått en särskilt ytbehandling.

– Det är som att sanden och dammet nästan äter sig in i materialet. Vi brukar använda en kraftfull flygplanstvätt för att göra rent men i många fall går det inte att få bort helt, säger Håkan.

bildblock insida

Håkan och Lennart jobbar båda vid Luftstridsskolans logistikenhet som har fått i uppdrag att ta emot, inventera och rengöra den materiel som skickas hem från camp Nobel. Det är ett arbete som kräver noggrannhet och tålamod. Varenda liten mutter ska dokumenteras och transporterna kan innehålla allt från möbler för matservering, toaletter, lastbilar och viss medicinsk utrustning. Dessutom måste allt rengöras. Det är exempelvis av stor vikt att inga djur, växter eller jord tilläts att komma ut i den svenska naturen. Olika färgkoder talar om hur länge respektive container varit stängd och när de är redo att öppnas. När de ska rengöras så flyttas de till en anpassad spolhall så att jord och sand inte ska spridas, dessutom hettas tvättvattnet upp i tvätthallens reningsanläggning.

– Det händer att vi upptäcker enstaka kackerlackor eller gräshoppor som lyckats ta sig in i containrarna. Och då är det väldigt viktigt att vidta åtgärder för att vara på den säkra sidan. Vi har sedan många år ett bra samarbete med Anticimex som har bra metoder för att sanera så att vi med säkerhet vet att det inte finns någon levande insekt kvar innan vi skickar tillbaka utrustningen till respektive förband, säger Håkan Wedin.

porträtt

Lennart Lundin går bort till en annan container. Han har bra koll på vilka som står var och vad de innehåller. På en tavla i deras kontorslokaler har de skapat ett schema med magneter som representerar containrarna. Om en container flyttas, så flyttas även magneten på kontorstavlan. Han öppnar dörren och visar två rader med tvättmaskiner och torktumlare staplade på varandra. En har vält under den långa transporten.

– Här är det tydligt hur mycket transporterna sliter på materielen. Även om man lastsäkrar väl så kan mycket hända på vägen. Det blir mycket påverkan. Det är tyvärr sånt som händer och är svårt att helt undvika. Dock ska sägas att den absoluta majoriteten av det som kommit hem från Mali denna omgång har klarat sig väl, säger Lennart Lundin.

Håkan och Lennart går vidare till en närliggande lokal dit de förflyttar den materiel som är färdighanterad och redo för avtransport till respektive förband. I dag finns det relativt gott om golvyta eftersom en lastbil var förbi och hämtade flera pallar för bara några dagar sedan.

– Det är en bra känsla när man flyttar in en pall här. Det blir som ett kvitto på det arbete vi gör, säger Håkan Wedin.

Logistikenhetens arbete med materielen kommer att fortsätta året ut och de har fortsatt många dagar med omlastning, inventering och rengöring framför sig. Allt en viktig del i det stora maskineri som är Försvarsmakten. Utan materiel och logistik kan förbanden inte lösa sina uppgifter.

– Det är givande att få vara med i ett sådant pass långsiktigt och omfattande projekt som detta är. Det är många delar av Försvarsmakten som är inblandade vilket gör detta väldigt roligt och utvecklande. Vi lär oss saker av varandra hela tiden, säger Håkan Wedin.

Färdiga pallar

Läs hela inlägget här >>

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...