Jump to content

Militär betyg


Recommended Posts

Fick NEJ-1-1. kan då inte få ett enda jobb. Kan man höja utan att överklaga? Man måste väll få chans att höja sig? Finns inga ställen som vill anställa någon med det betyget

Link to comment
Share on other sites

Hypotetiskt, om du jobbar på en arbetsplats och där gör ett dåligt jobb, så dåligt att du får dåliga vitsord och får svårt att söka liknande yrke inom en framtid.

 

Beror det då på dig själv eller tänker du att företaget ska ändra sin uppfattning kring din prestation iom att du skickar ett beklagande?

 

Av ren nyfikenhet, vad gjorde du för att få NEJ-1-1, det är ändå relativt få som får det?

 

Om du nu lyckas komma in i till exempel hemvärnet så kan du göra ett otroligt bra jobb där och därifrån efter några år få goda referenser, om du tänker söka anställning som soldat.

 

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...
On 7/9/2021 at 10:26 PM, Chassi said:

Hypotetiskt, om du jobbar på en arbetsplats och där gör ett dåligt jobb, så dåligt att du får dåliga vitsord och får svårt att söka liknande yrke inom en framtid.

 

Beror det då på dig själv eller tänker du att företaget ska ändra sin uppfattning kring din prestation iom att du skickar ett beklagande?

 

Av ren nyfikenhet, vad gjorde du för att få NEJ-1-1, det är ändå relativt få som får det?

 

Om du nu lyckas komma in i till exempel hemvärnet så kan du göra ett otroligt bra jobb där och därifrån efter några år få goda referenser, om du tänker söka anställning som soldat.

 

 

 

 

Ingen aning. Var lite chockad för att fråga. Har liksom hela tiden kämpat och burit tungt och inte klagat... och enligt många i min pluton och grupp tycker de att det är konstigt. De var chockade när de hörde vad jag fick 

Link to comment
Share on other sites

Hade en kompis som var först GB, sedan KB. Han fick 10-3-3 men lyckades föra en dialog med sina befäl så att han fick 10-5-5. Om det är så att kamraterna anser att det var ett felaktigt betyg, så borde det gå att överklaga.

Link to comment
Share on other sites

Vad i "överklagandet" ska egentligen få beslutsfattaren att ändra sin uppfattning?

Om det nu inte är så enkelt att personen har fått "någon annans" betyg.

 

NEJ-1-1 är ju inte bara ett "svagt" betyg utan den som får det är ju i det närmaste utdömd i lämplighet i befattning och utlandstjänst, någon bör ha pratat med en sådan person under tjänstgöringens gång för att uppmuntra till förbättring, kan jag tycka.

Mig veterligen finns väl inte ens en organiserad överklagansfunktion, utan överklagan handlar om att prata med den som gjort bedömningen.

 

Får man fråga vad du hade för befattning?

 

Link to comment
Share on other sites

5 hours ago, Chassi said:

Vad i "överklagandet" ska egentligen få beslutsfattaren att ändra sin uppfattning?

Om det nu inte är så enkelt att personen har fått "någon annans" betyg.

 

NEJ-1-1 är ju inte bara ett "svagt" betyg utan den som får det är ju i det närmaste utdömd i lämplighet i befattning och utlandstjänst, någon bör ha pratat med en sådan person under tjänstgöringens gång för att uppmuntra till förbättring, kan jag tycka.

Mig veterligen finns väl inte ens en organiserad överklagansfunktion, utan överklagan handlar om att prata med den som gjort bedömningen.

 

Får man fråga vad du hade för befattning?

 

Vi hade inga samtal alls... 

 

Jag var GRGSKYTT/LADD

Link to comment
Share on other sites

Det låter väldigt märkligt. Nu är jag inte så insatt i det nuvarande militära betygssystemet men jag antar att NEJ-1-1 motsvarar ett betyg som understiger det gamla 10-5-5? Det var ingen i mitt kompani som fick lägre än det, och då var det ändå ett par stycken som var verkligt usla soldater, medvetet lata, dåliga kamrater osv och inte borde ha fått vara kvar över huvud taget. Så länge du inte haft stora problem under din tjänstgöring med att du inte alls klarat av uppgifterna, så känns det som att du borde ha fått ett godkänt betyg i alla fall, och om så nu ändå var fallet så låter det helt orimligt att ingen pratat med dig om din prestation tidigare. Då har dina befäl knappast gjort sitt jobb ordentligt.

Link to comment
Share on other sites

43 minutes ago, AR123456789 said:

Det låter väldigt märkligt. Nu är jag inte så insatt i det nuvarande militära betygssystemet men jag antar att NEJ-1-1 motsvarar ett betyg som understiger det gamla 10-5-5? Det var ingen i mitt kompani som fick lägre än det, och då var det ändå ett par stycken som var verkligt usla soldater, medvetet lata, dåliga kamrater osv och inte borde ha fått vara kvar över huvud taget. Så länge du inte haft stora problem under din tjänstgöring med att du inte alls klarat av uppgifterna, så känns det som att du borde ha fått ett godkänt betyg i alla fall, och om så nu ändå var fallet så låter det helt orimligt att ingen pratat med dig om din prestation tidigare. Då har dina befäl knappast gjort sitt jobb ordentligt.

Systemet bygger på tre saker, lämplighet för utlandstjänst (JA eller NEJ) lämplighet i befattning (första siffran 1-10) kunskaper och färdigheter (andra siffran 1-10).

JA-5-5 skulle man kunna säga motsvarar betyget godkänt, men NEJ-1-1 är då motsvarande betyget underkänt.

Link to comment
Share on other sites

Så här står det i reglementet (R GURU 2020):

3.20.4.2 Militärbetyg – tilldelning och omfattning

...Militärbetyget är treställigt. De tre delarna omfattar:
* en rekommendation om anställning i militär befattning i Försvarsmakten eller avtalsskrivning med hemvärnet? Värderas i JA/NEJ.
* en värdering av förmåga att lösa uppgifter enligt målkatalogen, värderas i 0-4.
* en värdering av förmåga lämplighet i befattning, värderas i 0-4.
JA representerar:

   Den värnpliktige rekommenderas för närvarande för anställning i militär befattning i Försvarsmakten eller för avtalsskrivning med hemvärnet
NEJ representerar:

   Den värnpliktige rekommenderas för närvarande inte för anställning i militär befattning i Försvarsmakten eller för avtalsskrivning med hemvärnet
Första siffran representerar: 
   Förmåga att lösa uppgifter enligt målkatalog för aktuell befattning.
Andra siffran representerar:
   Lämplighet i aktuell befattning."

 

3.20.4.1 Militärbetyg allmänt

...Det lägsta militärbetyget som krävs för krigsplacering är: NEJ-1-1...

 

Om överklagan står följande:

3.20.4.6 Begäran om ändring av militärbetyg
Enligt förvaltningsrättslig praxis anses militärbetyg inte kunna överklagas. Militärbetyget kan däremot ändras under de förutsättningar som anges i 38 § förvaltningslagen (2017:900).
Det är samma instans i Försvarsmakten som beslutat om ett militärbetyg som även ska pröva en begäran om ändring av militärbetyget. En myndighet ska ändra ett beslut som den har meddelat som första instans om den anser att beslutet är uppenbart felaktigt i något väsentligt hänseende, t.ex. på grund att det tillkommit nya omständigheter. För att
beslutet ska ändras krävs dessutom att beslutet kan ändras snabbt och enkelt och att en ändring inte blir till nackdel för någon enskild part.
Skulle en värnpliktig överklaga sitt militärbetyg får Försvarsmakten betrakta överklagandet som en begäran om ändring. Om Försvarsmakten inte ändrar beslutet i enlighet med vad den värnpliktige anfört ska ärendet överlämnas till behörig förvaltningsrätt för prövning av frågan om överklagbarhet. En sådan prövning av överklagbarhet ska göras av domstol. I en situation där en värnpliktig överklagar sitt militärbetyg ska det utbildande förbandet kontakta HKV LEDS JUR. Det är endast chefsjuristen som får föra Försvarsmaktens talan i domstol.
En begäran om ändring av militärbetyg ska dokumenteras och diarieföras i VIDAR enligt gällande riktlinjer och verksamhetsregler för VIDAR.
Förtroendepersoner och lokalt medinflytandeansvariga ska vara beredda att stödja en värnpliktig vid begäran om ändring.

 

Du kan MINST ställa frågan till dina befäl om motivering till betyget, det har du rätt till i min mening. Du kan också överklaga (begära ändring) enligt ovan och då är ditt förband skyldig att ta upp ditt ärende.

 

Mvh

JE

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

Okej, så NEJ-1-1 är alltså att betrakta som det lägsta betyg man kan få men ändå bli "godkänd" (dvs krigsplacerad), men man kommer inte på fråga för anställning. På så vis motsvarar det väl det gamla 10-5-5, med skillnaden att man fortfarande kunde gå med i hemvärnet med det betyget.

 

I och med att det trots allt ur det perspektivet är ett "godkänt" betyg, så blir det något mindre obegripligt varför du fick det så att säga utan förvarning, men det känns fortfarande mycket konstigt att inget befäl tagit upp din eventuellt bristfälliga prestation under utbildningen, särskilt om du var intresserad av anställning efteråt, vilket jag antar att befälen visste om.

Edited by AR123456789
Link to comment
Share on other sites

NEJ-1-1 är inte ett underkänt betyg. NEJ-0-1 eller NEJ-1-0 hade varit det iom att du då inte ens krigsplaceras. 
 

NEJ innebär också att du inte rekommenderas för anställning, det är inte bindande. Vet flera fall där personer muckat med NEJ i betyg men något förband valt att anställa dom iaf
 

Överklaga betyg ger ingenting on du inte kan framföra några konkreta bevis som skulle styrka en felaktig betygssättning. 
 

Med det sagt så har du fått betyget av en anledning. Innan betygen fastställs passerar dom ett antal ögon. Det är ganska svårt att ”kuppa” genom ett dåligt betyg för att ett befäl ogillar en viss rekryt.

Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...