Jump to content

Försvarsmakten: Försvarsmakten får 200 nya bandvagnar


Recommended Posts

Försvarsmakten kommer att få nya bandvagnar och enligt planerna ska de börja levereras 2023. Det handlar om minst 200 bandvagnar som köps in i samarbete med tre andra länder.

Sverige och FMV leder just nu en gemensam anskaffning av bandvagnar tillsammans med Tyskland, Storbritannien och Nederländerna.  

– Upphandlingen omfattar mellan 500 och 900 bandvagnar beroende på vad länderna beslutar. För svensk del handlar det om minst 200 bandvagnar, säger Mikael Frisell, chef för Armémateriel vid FMV.

­Förutom Sverige använder Tyskland, Storbritannien och Nederländerna idag tidigare versioner av Bandvagn 410. I april 2020 undertecknade man en avsiktsförklaring om upphandling av nya vagnar som bygger på senaste versionen av Bandvagnsystem 410 (BvS10) från BAE Systems Hägglunds.

Ett projektkontor finns redan i Sverige, det kommer att bemannas av nationella representanter så snart pandemiläget medger detta. Projektet arbetar nu med att ta fram det underlag som ska reglera upphandling och kontrakt.

– Det handlar till stor del om ett arbete med att få ner antalet versioner som beställs. För att få bästa pris behöver vi enas om så få varianter som möjligt. I nuläget handlar det om tre varianter, säger Mikael Frisell.

Den stora beställningen omfattar en trupptransportversion, en för logistik och en sjukvårdsversion av vagnen.

– Vi jobbar mot ett förhandlat kontrakt tidigt 2022, som sedan ska processas i respektive land för att sedan ha allt klart sommaren 2022, säger Mikael Frisell.

Om arbetet fortgår enligt planerna kommer första leveranserna till de fyra länderna att inledas under 2023 och sedan pågå under några år beroende på det antal bandvagnar som länderna beslutar sig för.

Det senaste försvarsbeslutet innebär att Armén ska expandera och det innebär att mycket ny materiel måste köpas in och befintlig utrustning behöver uppgraderas. Jämte den stora internationella upphandlingen av bandvagnar fortsätter Försvarsmaktens anskaffning av bandvagnar via ett befintligt avtal. Det innebär att ytterligare vagnar köps in.

Fler nyheter om utökning av fordonsparken är att vänta.

– Det handlar om uppgraderingar av befintliga Stridsfordon 90 samt köp av fler av senare version. Fler Granatkastarbandvagn 90 ”Mjölner” ska också anskaffas framöver, säger Mikael Frisell.

I september startar en upphandling som berör många inom Försvarsmakten. Då fastställs vilket eldhandvapen som ska ersätta AK5:an. Det nya eldhandvapnet köps in tillsammans med Finland – vilket betyder att länderna kommer att använda samma automatkarbin i framtiden.

Läs hela inlägget här >>

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...