Jump to content

Försvarsmakten: 2020 – ett tufft men lärorikt år


Recommended Posts

Under 2020 lämnades ett omfattande stöd till samhället i och med pandemin - samtidigt som Sveriges beredskap och säkerhet upprätthölls. Försvarsförmågan har ökat och svenska folkets förtroende för myndigheten har ytterligare stärkts under året. Det visar Försvarsmaktens årsredovisning som nu är lämnad till regeringen.

Covid19-pandemin påverkade Försvarsmaktens verksamhet på olika sätt förra året. Exempelvis fick samövningar i eller med andra länder ställas in eller planeras om, och på hemmaplan genomfördes anpassade övningar istället för försvarsmaktsövning Aurora. Det blev många snabba omställningar och ett omfattande stöd lämnades till samhället, bland annat i form av fältsjukhus, sjuktransporter, skyddsmasker och stabstöd.

– Det är en självklarhet att vi stödjer med det vi kan. De erfarenheter vi får är värdefulla i den fortsatta uppbyggnaden av totalförsvaret och inför framtida samhällskriser, säger ÖB Micael Bydén.

I beredskap dygnet runt

Ett stort fokus har lagts på beredskap och nationella insatser - i luften, till sjöss och på marken. Vid behov har beredskapen anpassats för att möta den periodvis höga militära aktiviteten i närområdet.

– Ett exempel är den beredskapsinsats som vi gjorde på och kring Gotland i samband med rysk övningsverksamhet på sensommaren. Insatsen visar tydligt att våra omedelbart tillgängliga förband snabbt kan visa närvaro och bidra till stabiliteten i vårt närområde, säger ÖB.

Försvarsmakten fortsatte att bidra med säkerhet i utsatta områden som i Mali, Irak och Afghanistan. Försvarssamarbeten med andra länder fördjupades och breddades, främst med Finland men även med andra länder och organisationer.

Rekordmånga på officersutbildning

Under året inledde drygt 750 elever studier vid officersutbildningarna, vilket är det högsta antalet på tio år. Över 4 900 värnpliktiga ryckte in till grundutbildning och för första gången påbörjade även värnpliktiga cybersoldater en anpassad utbildning.

– Fler och fler ser en framtid hos oss vilket är riktigt glädjande och avgörande inför framtiden då vi ska växa, säger ÖB.

Starkare och med högt förtroende

Med året 2020 gick Försvarsmakten också i mål med den försvarsbeslutsperiod som inleddes 2016. Bokslutet visar att myndigheten håller de ekonomiska ramarna och går ur perioden starkare och med ökad försvarskraft. Överbefälhavaren vill i detta sammanhang särskilt lyfta fram personalens bidrag och inställning.

– Våra medarbetare och frivilliga gör skillnad med det de har och där det behövs. Den inställningen är jag mycket stolt över och den ger oss ett bra avstamp för att ta oss an de kommande åren, säger ÖB.

Sammanfattningsvis har 2020 varit ett tufft men lärorikt år. Svenska folkets förtroende för myndigheten är det högsta sedan mätningarna startade för nio år sedan. En god grund har lagts för fortsatt tillväxt de kommande åren, och om detta återkommer Försvarsmakten till regeringen i närtid.

Läs hela inlägget här >>

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...