Jump to content

Tillgodoräkna tid krp->furir


Recommended Posts

Hejsan! 

Har tidigare stått på en Sergeant-rad (nu mera furir) i över ett år och gått i befattning men har ej fått göra GBU pga platsbrist. 

Har nu bytt förband och gjort GBU så jag är befodringsbar. 

Enligt nya gradsystemet så går man som Korpral i ett år därefter blir man Furir (om man är lämplig osv osv osv). 

Men vet ni om jag kan tillgodoräkna min tidigare tid då jag haft befattning men ej graden pga saknad GBU för att kunna bli Furir direkt? 

Tänker att du kan ju komma in på SOU utan GBU om du har erfarenhet som likställs. 

Notera att jag står på en furir-rad och är mångårig GSS/K. Ska givetvis ha en dialog med min chef men nyfiken på vad ni tror/vet/tycker. 

 

Hoppas ni hänger med på detta trötta inlägg.

Ha de! 

Link to comment
Share on other sites

I min värld gör man en Gruppchefsskola 1 GS1 för att bli korpral, och därefter GS2 för att bli befordringsbar. Jag vet att detta görs olika på olika förband. 

 

Jag är dock rätt säker på att reglementet är rätt fyrkantigt, alltså att du behöver gå ett år som korpral för att bli befordringsbar. Såklart kan du alltid ta upp detta med din plutonchef och se vad denne tycker. Men i min uppfattning genomfördes uppdateringen för att se till att befordringsgången ser någorlunda likadan ut på olika OrgE, iallafall inom samma vapenslag.

Link to comment
Share on other sites

Ur FFS 2019:7:

 

2 kap. Gemensamma bestämmelser om befordran

1 § Befordringsbar är den som

1. tjänstgjort i Försvarsmakten i sådan omfattning att värdering avseende lämplighet, kunskaper och färdigheter kunnat genomföras,

2. bedöms vara lämplig för befordran,

3. innehar de kunskaper och färdigheter som krävs för den högre tjänstegraden, och

4. uppfyller tidskrav enligt 2 §.

 

Tidskrav

2 § Befordran till högre tjänstegrad får tidigast ske enligt följande.

1. Den som innehar någon av de tjänstegrader som framgår av bilagan till officersförordningen (2007:1268) ska ha innehaft tjänstegraden i minst två år.

2. För övriga tjänstegrader får befordran ske när vederbörande har innehaft sin tjänstegrad i minst den tid som framgår av tabellen nedan.

Från tjänstegrad Till tjänstegrad                                  Minsta tid

Förvaltare            Regements- eller flottiljförvaltare   Fyra år

Fanjunkare          Förvaltare                                          Fyra år

Översergeant     Fanjunkare                                         Fyra år

Sergeant             Översergeant                                    Två år

Furir                    Överfurir                                            Tre år

Korpral                Furir                                                    Ett år

Menig 4              Vicekorpral                                         Två år

Menig 3              Menig 4                                              Ett år

Menig 2              Menig 3                                              Ett år

Menig 1               Menig 2                                              Ett år

 

 

 

Jag tolkar ovanstående som att det är tid i tjänstegrad korpral som räknas mot furir. Antal år som vicekorpral är inte relevant.

 

//JE

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...