Jump to content

Ny korvett - Visby G2


Tengis

Recommended Posts

Verkar ju, glädjande nog, som att Marinen ska få beställa nya korvetter redan innan 2025. Finns det möjlighet att köpa fler Visby-korvetter eller kommer man titta på en mindre avancerad/billigare lösning? Finns det något land som är intresserade att sälja ett fartyg med vettig gångtid kvar som skulle passa våra farvatten? 

Link to comment
Share on other sites

On 10/21/2020 at 9:02 PM, Tengis said:

Verkar ju, glädjande nog, som att Marinen ska få beställa nya korvetter redan innan 2025. Finns det möjlighet att köpa fler Visby-korvetter eller kommer man titta på en mindre avancerad/billigare lösning? Finns det något land som är intresserade att sälja ett fartyg med vettig gångtid kvar som skulle passa våra farvatten? 

 

Det verkar bli en förlängd version av dagens Visby kallad Visby G2. Förlängd framför allt för att man övergår till enbart diesel maskineri, men även för att man vill ha ett större lastdäck. Även om de beställs före 2025 så ska man nog inte räkna med leverans förrän i bästa fall kanske 2028. Mer realistiskt 2030. De första två ska ersätta de två korvetterna av Gävle klass som då konverteras till patrullfartyg (som var tänkt redan 2014-15 egentligen). Sju korvetter betyder att det blir nästan 400 km mellan varje korvett om man teoretiskt skulle placera ut dem jämnt utefter Sveriges 2.700 km långa kust.

 

Hoppas att Visby G2 får en uppdaterad version av BAE 57 mm Mk3 (pjästypen började levereras så tidigt som 1995) och ett modernt närförsvar med vapenstationer. Hoppas kan man ju alltid göra. Lv-robot planeras på samtliga Visby korvetter. Om vi förutsätter att denna installation är klar 2028 så blev det i så fall bara 50 år utan en operativ lv-robot i marinen.

 

Förutom nya korvetter så behövs även fler patrullfartyg. Man får inte glömma att dagens två patrullfartyg ersatte sju andra fartyg. Helst skulle jag även vilja se ett mindre stridsfartyg i 300 tons klassen som komplement till Visby fartygen. En fartygstyp då som inte nödvändigtvis måste vara utrustat med sjörobot i fredstid, men som likt STO fartygen snabbt kan uppgraderas vid behov.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 4
Link to comment
Share on other sites

 • henke changed the title to Ny korvett - Visby G2
On 10/21/2020 at 9:02 PM, Tengis said:

Verkar ju, glädjande nog, som att Marinen ska få beställa nya korvetter redan innan 2025. Finns det möjlighet att köpa fler Visby-korvetter eller kommer man titta på en mindre avancerad/billigare lösning? Finns det något land som är intresserade att sälja ett fartyg med vettig gångtid kvar som skulle passa våra farvatten?

 

Som Perman redan varit inne på så är Marinens avsikt att basera utvecklingen av de nya korvetterna på Visbyklassen, då vi överlag är mycket nöjda med dessa fartyg. Man har i förarbetet även tittat på utländska designer, men funnit att inga befintliga lösningar uppfyller våra krav.

Som det ser ut baserat på öppna uppgifter från den förstudie som genomförts, så kommer fartygen sannolikt bli något större än VBY, och dom kommer inriktas mer mot ytstrid och luftförsvar (till skillnad från VBY som är mer inriktad mot ubåtsjakt). Exakt hur stora de blir, vilket/vilka material de ska byggas i, hur de kommer drivas, och vilka vapen och sensorer de kommer ha är ännu långt ifrån bestämt. 

Det formella utvecklingsarbetet kommer inledas efter årskiftet och drivas parallellt med utvecklingen av HTM VBY.

 

On 10/21/2020 at 10:15 PM, Perman said:

Hoppas att Visby G2 får en uppdaterad version av BAE 57 mm Mk3 (pjästypen började levereras så tidigt som 1995) och ett modernt närförsvar med vapenstationer.

 

Den version av 57mm mk3 som sitter på VBY/GLE är funktions och förmågemässigt samma som säljs av Bofors än idag. Bofors har förvisso bytt ut vissa elektronikkomponenter då de ursprungliga inte längre tillverkas, men funktion och prestanda är oförändrad. Avtalet för att utveckla 57mm mk3 tecknades mellan FMV och Bofors 1997, och första pjäsen levererades till FM 2001.

Det finns i dagsläget ett antal (mer eller mindre realistiska) utvecklingsidèer för pjäsen, men än så länge har ingen kund varit intresserad nog för att betala för utvecklingen. Men när nu 40mm mk4 är färdigutvecklad och har börjat sälja ganska bra på marknaden så är det inte omöjligt att Bofors finansierar viss vidareutveckling av 57:an själva framöver.

Än så länge säljer dock pjäsen fortfarande väldigt bra, och kunderna verkar generellt väldigt nöjda med funktion och prestanda, så incitamentet att lägga pengar på att utveckla en ny model av pjäsen är nog rätt litet än så länge. Däremot finns det ett större intresse att vidareutveckla ammunitionen till systemet, 3P granaten är trots allt från tidigt 90-tal...

 

Att FM skulle bekosta en vidareutveckling av 57mm pjäsen för VBY G2 ser jag tyvärr som ganska osannolikt, och mest troligt köper vi denna gången den version som Bofors har i produktion för tillfället.

 

On 10/21/2020 at 10:15 PM, Perman said:

Lv-robot planeras på samtliga Visby korvetter. Om vi förutsätter att denna installation är klar 2028 så blev det i så fall bara 50 år utan en operativ lv-robot i marinen.

 

Inriktningen är att (första) VBY version 6 ska vara levererad tidigare än så, och MC driver på rätt hårt i frågan. Det betyder såklart inte att det blir så, men det är i.a.f. avsikten!

 

 

 

 • Like 1
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

 • 3 months later...
5 hours ago, Rampante said:

Läste i tidningen idag att dess två nya korvetter nu skall vara beställda

 

Det är väl snarare en beställning på starten av utvecklingsarbetet. Tror inte man får MLU på fem befintliga plus två nya korvetter för 190 miljoner ;-)  Dock ändå en viktig start på förnyelsen av ytstridsfartygen. Hoppas att alla korvetter får 2 st ExLS med 24 Sea Ceptor, och att de får den mjukvaran som krävs för att Sea Ceptor även ska kunna användas mot ytmål. Leverans av Visby Gen 2 runt 2026-27 skulle sitta fint. Lagom för att ersätta Stockholms-klassen. Mer realistiskt dock är väl leverans runt 2028.

 

Nu inleds arbetet med nästa generations ytstridsfartyg

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Perman said:

Det är väl snarare en beställning på starten av utvecklingsarbetet.

 

Helt riktigt! Det är två avtal som nu tecknats mellan FMV och SKAB...

Det ena gäller produktdefinition (PDF) av halvtidsmodifieringen av befintliga fem korvetter i Visby klassen. Alltså vilka modifieringar som skall göras, hur dessa ska göras, hur lång tid det bör ta, vad det bör kosta o.s.v.

 

Det andra avtalet avser PDF av de nya fartygen (YSF 2030/Visby G2), d.v.s. vilka förmågor ska fartygen ha, vilka sensorer och vapensystem krävs för detta, vilken typ av framdriftsmaskineri ska de ha och vilka farter ger det, hur stora behöver de vara, vilket material ska de byggas i, hur stor besättning ska de ha, vilken uthållighet ska de ha o.s.v.

 

Tvärt emot vad vissa verkar tro så är inget av detta faktiskt beslutat för VBY G2 i dagsläget! Däremot finns det en förstudie med ett antal framtagna designkoncept där ett av dem (via ett bildspel från FMV) cirkulerar på internet, och vissa därför hänger upp sig lite för mycket på. De färdiga fartygen kan såklart bli snarlika detta koncept - men det är långt ifrån säkert.

 

Värt att notera är att SKAB är en stödjande part i denna processen. De ska alltså hjälpa FMV och Försvarsmakten inom utvecklingsprojektet med t.ex. tekniskt kunnande, beräkningsarbeten och designlösningar. Det är FM som bestämmer mål och krav för fartygen, och det är FMV (med hjälp av industrin) som är ansvariga för att leverera tekniska lösningar som uppfyller dessa mål och krav.

I båda projekten ingår också studier i sådana tråkiga kringfrågor som underhållskoncept, infrastrukturpåverkan, behörighetskrav för besättning m.m.

 

2 hours ago, Perman said:

plus två nya korvetter

 

Det är fyra nya korvetter som skall anskaffas enligt gällande regleringsbrev 2021 som gavs ut i december.

 

"Det andra av två nya ytstridsfartyg ska levereras i perioden 2026–2030. Anskaffning av ytterligare två nya ytstridsfartyg påbörjas före 2030.

 

 • Thanks 2
 • Sad 1
Link to comment
Share on other sites

 • Forumsledning

Ja det var många på sociala medier som trodde att en beställning på nya skrov var gjord iom Saabs pressmeddelande. 
Aktiemarknaden reagerade tex inte alls utan Saab aktien fortsatte sakta ner.
190 miljoner för att producera en "pappersprodukt" som kanske blir en beställning om medel tillförs och inte helt säkert det blir en produkt från Saab Kockums utan från annat varv om man ska tro LOU. Självklart kommer det vara en spec som av en händelse kommer vara likt något SKAB kan/redan producerar. Men det har ju hänt förr Lex SEP där Hägglunds förlorade mot Patria. 

Link to comment
Share on other sites

Med tanke på att det ska vara "visby G2 baserat på Visby v5" så är det nog osannolikt att det kommer byggas på annan plats än Karlskrona. 

Men aktiemarknaden tar inte en så pass självklar order som att SAAB får bygga nästa ytstridsfartyg (eller utreda) som en uppsida.

Stridsledningssystemet, integration, sjömålsrobotar osv är ju SAAB. Det är luftvärnet som inte kommer vara SAAB.

 

Link to comment
Share on other sites

On 1/27/2021 at 3:46 PM, henke said:

190 miljoner för att producera en "pappersprodukt" som kanske blir en beställning om medel tillförs och inte helt säkert det blir en produkt från Saab Kockums utan från annat varv om man ska tro LOU. Självklart kommer det vara en spec som av en händelse kommer vara likt något SKAB kan/redan producerar. Men det har ju hänt förr Lex SEP där Hägglunds förlorade mot Patria. 

 

Notera att upphandling av örlogsfartyg inte regleras av Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (se Kap.3 §3) utan av Lag (2011:1029) om upphandling på försvars och säkerhetsområdet. Någon konkurrensupphandling behöver således inte göras om man så inte önskar. 

I fallet med ytstridsfartyg (likt t.ex. ubåtar och stridflyg) så anses det vara av vital vikt att bibehålla och utveckla den inhemska varvskapaciteten för att inte bli beroende av utländska varv. Och om nyproduktionen vid SKAB (åter) skulle försvinna så försvinner på sikt också förmågan till underhåll och uppgraderingar av befintliga fartyg, eftersom varvet (åter) inte kommer kunna bibehålla erfarna och skickliga yrkesmän som vet vad som är vad på ett fartyg och vad som fungerar och vad som inte fungerar.

Precis denna effekten har SKAB (och därmed flottan) lidit av de senaste åren, då nybeställningar har uteblivit och varvet i Karlskrona under TKMS ägande dessutom hölls på stenhård svältkur - inte en krona satsades av tyskarna.

 

Sedan SAAB tog över har det gjorts massiva satsningar och praktiskt taget hela varvet har renoverats och moderniserats och personalstyrkan har två eller tredubblats så här långt, vilket nu har börjat ge resultat i form av ökad kvalitet och produktivitet. Något som ligger i linje med statens överenskommelse med SAAB inför övertagandet...

Som en följd av ovanstående är därför inriktningen att det med både HTM VBY och VBY G2 ska ske en s.k. riktad upphandling mot just SKAB. Sedan återstår att se om man likt VBY väljer att bygga skroven helt i komposit, eller om man väljer att göra likt t.ex. SingaporeIndien eller Ryssland och bygger skroven i stål men överbyggnader och master i komposit. Oavsett så kommer med allra största säkerhet åtminstone stora delar av fartygen byggas i komposit, och där är SKAB fortfarande världsledande. 

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

On 1/26/2021 at 4:12 PM, Pärmtroll said:

 

Det andra avtalet avser PDF av de nya fartygen (YSF 2030/Visby G2), d.v.s. vilka förmågor ska fartygen ha, vilka sensorer och vapensystem krävs för detta

 

Så, blir det flottan som är först ut med laservapensystem? Det borde ju rimligtvis ha gjorts en översiktsstudie med tanke på intresset inom området hos andra nationer.

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Smeghead said:

Så, blir det flottan som är först ut med laservapensystem? Det borde ju rimligtvis ha gjorts en översiktsstudie med tanke på intresset inom området hos andra nationer.

 

Jag känner inte till någon uttalad avsikt att anskaffa något sådant i nuläget. Men ja, FM via FMV/FOI har bedrivit både studier samt prov och försök med olika DEW i över 15 år nu, så kunskap och erfarenhet finns.

Och just nu är ju problemet att det inte finns några färdiga system att köpa på marknaden, även om det pågår en mängd utvecklingsprojekt. På lasersidan är t.ex. Amerikanska HELIOS, Brittiska Dragonfire eller Tyska MBDA/Rheinmetall laser demonstrator under utveckling. Man ska dock ha i åtanke att laservapen har begränsad räckvidd och är känsliga för atmosfäriska förhållanden, regn, snö, dimma och moln sänker prestandan på lasersystem rejält. Så med tanke på vårat klimat så är det inte säkert att just laservapen är det mest lämpade valet av energivapen. 

Ett alternativ till laser kan annars vara riktade mikrovågsvapen, inom detta område har FOI forskat en hel del och Bofors har producerat ett flertal demonstratorer som t.ex. HPM Blackout. Den här tekniken har potential att integreras med ett fartygs befintliga AESA radarsystem, där man kan nyttja radarns gruppantenn för att vid behov skapa en koncentrerad stråle av elektromagnetisk energi som kan riktas för att bränna ur all elektronik i ett mål. Även den här tekniken har ju begränsad räckvidd, men dämpas inte lika mycket av väder och kan i vissa fall integreras med andra emitterande system.

 

Så vi får se, VBY G2 ligger ju några år i framtiden så kanske tekniken hinner mogna tills dess. Oavsett bör vi åtminstone förbereda fartygen för att i framtiden kunna komplettera med dylika system genom att tillse att fartygen får rejäl överkapacitet i bl.a. elproduktion och kylning. 

 

Edited by Pärmtroll
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Nån som törs spekulera i huruvida de två nya korvetterna typ Visby G2 kommer att få helt nya Bofors 57 mm Mk3 pjäser eller inte? Möjligheten borde rimligen finnas att de två första korvetterna övertar de 57 mm Mk3 pjäser som nu placerats på GLE och SVL om och när dessa konverteras till patrullfartyg efter 2026. Detta under förutsättning förstås att det är tekniskt möjligt att skifta kupolen mellan MK3 och Mk3B pjäsen. Pjäserna på Visby G2 måste naturligtvis ha Mk3 pjäser med stealth kupolen där pipan faller ner i en recess och täcks med luckor i viloläge. GLE och SVL skulle i så fall (som patrullfartyg) då återigen kunna överta de 57 mm Mk2 pjäser som STO och MMÖ nu har fått (och som de hade tidigare). På så sätt så skulle man kunna spara in på inköp av pjässystem (eller åtminstone själva kanonerna i varje fall) till de två första av de nya korvetterna. Det som talar emot detta är som sagt om det inte går att skifta själva kupolen mellan de två Mk3 typerna av pjäser, om Bofors utvecklar en uppdaterad version av Mk3 pjäsen (borde rimligen vara dags för det) som man gärna vill utrusta de nya korvetterna med eller om Mk2 pjäsen ska utgå ur organisationen efter 2026. Svenska marinen verkar ibland ta äldre pjästyper ur tjänst långt innan andra mariner gör detta (som fallet t ex var med 57 mm Mk1 pjäsen).

 

JacobS inlägg från 2019 med diagram över Visby Mod

 

/Per 

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Perman said:

Nån som törs spekulera i huruvida de två nya korvetterna typ Visby G2 kommer att få helt nya Bofors 57 mm Mk3 pjäser eller inte?

 

Fyra nya. Det är fyra VBY G2 som nu utvecklas! Och med allra största sannolikhet (typ 99%) kommer fartygen få nytillverkade 57mm pjäser.

 

1 hour ago, Perman said:

Möjligheten borde rimligen även finnas att de två första korvetterna övertar de 57 mm Mk3 pjäser som nu placerats på GLE och SVL om och när dessa konverteras till patrullfartyg efter 2026. GLE och SVL skulle då återigen kunna överta de 57 mm Mk2 pjäser som STO och MMÖ nu har fått (och som de hade tidigare).

 

Nej den möjligheten finns inte längre. 57mm/70 mk2 är en analog pjäs och är inte kompatibel med den moderna digitala eldledningen som GLE nu får.

 

1 hour ago, Perman said:

På så sätt så skulle man kunna spara in på inköp av pjäser till åtminstone de två första nya korvetterna.

 

Den besparing skulle dock till stor del ätas upp av att man skulle behöva bygga om och byta pjäskupol på båda pjäserna då de har standardversionen och VBY G2 sannolikt kommer nyttja den RCS anpassade pjäskupolen. Dessutom tillkommer kostnaderna av att bygga om GLE/SVL under däck för att åter nyttja 57mk2, som har en annan kraftenhet (fysiskt större), annat släpringsdon och annat kablage. Plus då att man behöver ta fram någon form av konverteringsenhet för att gifta ihop den analoga pjäsen med den digitala eldledningen.

 

1 hour ago, Perman said:

Svenska marinen verkar ibland ta äldre pjästyper ur tjänst långt innan andra mariner gör detta (som fallet t ex var med 57 mm Mk1 pjäsen).

 

57mk1 var i tjänst i svenska marinen från 1966 fram t.o.m. 2012, d.v.s nästan 50 år. Den sista pjäsen (på CKR) avvecklades till slut av två skäl. Dels var det den sista 57mk1 i Sverige och kostnaden för att vidmakthålla den ansågs därför onödigt hög. Men främst var det för att man planerade att installera en stor kran i dess ställe på CKRs back, då hon som stödfartyg ansågs ha större behov av en kran än av en kanon (kranen ströks senare då pengarna inte räckte). 

Och jag påminner om att Svenska flottan fortfarande använder 40mm pjäser tillverkade i början av 50-talet, dessa är alltså drygt 70 år gamla...

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

10 hours ago, Pärmtroll said:

57mk1 var i tjänst i svenska marinen från 1966 fram t.o.m. 2012, d.v.s nästan 50 år. Den sista pjäsen (på CKR) avvecklades till slut av två skäl. Dels var det den sista 57mk1 i Sverige och kostnaden för att vidmakthålla den ansågs därför onödigt hög. Men främst var det för att man planerade att installera en stor kran i dess ställe på CKRs back, då hon som stödfartyg ansågs ha större behov av en kran än av en kanon (kranen ströks senare då pengarna inte räckte). 

Och jag påminner om att Svenska flottan fortfarande använder 40mm pjäser tillverkade i början av 50-talet, dessa är alltså drygt 70 år gamla...

 

Tack för förklaringarna! Då lär alltså Mk2 pjäsen försvinna i och med att STO och MMÖ utgår efter 2026. De ombyggnader som du talar om måste ske under däck måste väl ändå nu genomföras på STO och MMÖ om de återigen ska kunna få 57 mm Mk2 pjäser? Borde det inte vara enklare och bli billigare i så fall att utrusta dem med de två nya 40 mm Mk4 pjäser som är förrådsställda och som du sagt tidigare ursprungligen inköptes just för ombyggnaden av Stockholm-klassen till patrullfartyg?

 

Angående den tidigare 57/70 Mk1 pjäsen på fördäck på CKR så hade jag en intressant diskussion ca 2012 på marinbloggen med någon från marinen som hävdade att om den hade blivit kvar så hade det enbart varit av nostalgiska skäl(!). Dina förklaringar verkar mer rimliga än att den (underförstått) då inte skulle ha något stridsvärde att tala om längre. Jag är för övrigt ganska säker på att pjäsen togs bort redan runt 2007/08, vilket jag har för mig även foton på CKR från den tiden styrker. Som en intressant jämförelse så skedde detta ungefär samtidigt som de finska minfartygen av Hämeenmaa-klassen utrustades med just denna pjäs under deras MLU 2006-08 (dock så ska fartygen även förberetts med kablage för Mk3 pjäsen).

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

15 hours ago, Perman said:

Jag är för övrigt ganska säker på att pjäsen togs bort redan runt 2007/08, vilket jag har för mig även foton på CKR från den tiden styrker. Som en intressant jämförelse så skedde detta ungefär samtidigt som de finska minfartygen av Hämeenmaa-klassen utrustades med just denna pjäs under deras MLU 2006-08 (dock så ska fartygen även förberetts med kablage för Mk3 pjäsen).

 

/Per

 

Hämeenmaa-klass fick sina "nya" pjäser från Helsinki-klass när dom togs ur tjänst.

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Angående diskussionen om 57 mm pjäsen på fördäck på HMS Carlskrona så är här ett foto taget under 2008 (enligt wiki) och som tycks bekräfta att 57/70 Mk1 pjäsen i A-position på fördäck var borttagen då:

 

1920px-HMS_Carlskrona_(M04).jpg

 

Wikisidan där jag hittade fotot:

Adenviken ME02

 

Å andra sidan så hittade jag även ett foto "som skapades" 2011 på CKR där 57 mm pjäsen finns kvar:

 

1920px-HMS_Carlskrona_(P04).jpg

 

Enligt texten på sv wiki om CKR så togs pjäsen bort 2007:

HMS Carlskrona (P04)

 

Även VHFK i Karlskrona säger att pjäsen togs bort 2007:

Minfartyget HMS Carlskrona 1980 (NB 390)

 

De flesta uppgifter verkar tala om 2007.

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

22 hours ago, Perman said:

Tack för förklaringarna! Då lär alltså Mk2 pjäsen försvinna i och med att STO och MMÖ utgår efter 2026.

 

Ja det är sannolikt. Å andra sidan är det inte alls säkert att dom båtarna faktisk utgår 2025-2026, dom har redan överlevt två utrangeringsbeslut så de lär förmodligen överleva oss alla...

 

22 hours ago, Perman said:

De ombyggnader som du talar om måste ske under däck måste väl ändå nu genomföras på STO och MMÖ om de återigen ska kunna få 57 mm Mk2 pjäser?

 

Det stämmer, det var man tvungen att göra. Och de har haft mk2 i drygt två år redan...

 

22 hours ago, Perman said:

Borde det inte vara enklare och bli billigare i så fall att utrusta dem med de två nya 40 mm Mk4 pjäser som är förrådsställda och som du sagt tidigare ursprungligen inköptes just för ombyggnaden av Stockholm-klassen till patrullfartyg?

 

Nja, 40mm mk4 har ett helt annat pjäsfundament och har också annat släpringsdon, annat kablage och är även den en digital pjäs medan den gamla 70-tals eldledningen på MMÖ klassen är analog. Dessutom skulle ett byte från en 57mm pjäs till en 40mm pjäs kräva en total ombyggnation av ammodurken. 

Och eftersom de befintliga 57mm mk3 på MMÖ klassen behövdes för HTM GLE tidigare än vad Bofors kunde leverera de nya 40mm mk4 så var den biligaste och effektivaste lösningen att helt enkelt sätta dit de nu övertaliga 57mm mk2 från GLE/SVL. Alternativet hade varit att båtarna hade fått köra runt utan någon kanon i några år, eller att man nu byggde om dem ännu en gång till för att montera dit 40mm mk4 (d.v.s. minst dubbelt så dyrt).

 

22 hours ago, Perman said:

Jag är för övrigt ganska säker på att pjäsen togs bort redan runt 2007/08, vilket jag har för mig även foton på CKR från den tiden styrker. Som en intressant jämförelse så skedde detta ungefär samtidigt som de finska minfartygen av Hämeenmaa-klassen utrustades med just denna pjäs under deras MLU 2006-08 (dock så ska fartygen även förberetts med kablage för Mk3 pjäsen).

 

CKR 57mm pjäs var avmonterad och förrådsställd vid pjäsverkstaden i Karlskrona under de år (2007-2009) som hon låg i malpåse, den monterades på igen 2009 när CKR rustades inför andra insatsen i Adenviken (ME02). 

 

Film från ME02

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

 • 6 months later...
 • 1 month later...
On 9/6/2021 at 6:04 PM, Pärmtroll said:

Nu är produktdefinitionsfasen för Visby G2 (och Visby HTM) officiellt uppstartad.

 

FMV.se

Vilket tämligen tydligt på två ställen nämner att våra korvetter kommer att få RBS 15 MK3. Och inte RBS 15 MK4 GNIR som många har förväntat sig. Båda har markmålsförmåga och skilnad på GPS samt med skilllnad ca 100 km i räckvidd.

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, madman said:

Vilket tämligen tydligt på två ställen nämner att våra korvetter kommer att få RBS 15 MK3. Och inte RBS 15 MK4 GNIR som många har förväntat sig. Båda har markmålsförmåga och skilnad på GPS samt med skilllnad ca 100 km i räckvidd.

 

Både Visby och Visby G2 kommer utrustas med NGS (Ny Generation Sjömålsrobot) och inget annat.

NGS består (i nuläget) av en helt ny fartygsburen robot som FMV (av någon hjärndöd anledning) har valt att benämna RB 15mk3 plus, samt en helt ny flygfälld version som FMV benämner RB 15F ER

Att FMV har valt att benämna den nya fartygsburna roboten som RB 15mk3 plus har (uppenbarligen) lett till många missförstånd och spekulationer bland utomstående, men det är alltså en helt ny robot och har ingenting med den befintliga RBS 15mk3 att göra.

För att ytterligare röra till det så benämner SAAB sin exportversion av NGS för RBS 15mk4 Gungnir. Exportversionen är likt tidigare generationer baserad på Försvarsmaktens robot, men med vissa förändringar av delsystem som är belagda med exportförbud. Försvarsmakten har alltså INTE beställt RBS 15mk4 Gungnir eftersom detta är SAAB:s exportversion av NGS...

 

När det gäller artiklarna på FMV:s hemsida så skrivs dessa av civila PR-människor på FMV:s kommunikationsavdelning vilket innebär att författaren (oftast) saknar all form av kunskap om de system de skriver om, och därför baserar texten på intervjuer av ingenjörer och projektledare som jobbar med projektet i fråga. Således är det troligt att författaren av artikeln i länken antingen missade att det i det här fallet ska vara ett plus efter mk3, eller (likt många andra) helt enkelt inte förstod att det är en skillnad.

Eftersom artikeln i sig dessutom inte handlade om robotsystemet i sig, utan om plattformen som robotsystemet skall sitta på, så är det inte heller säkert att den intervjuade var helt införstådd med skillnaden, eller att han var slarvig/lat och slentrianmässigt utelämnade plusset...

Edited by Pärmtroll
 • Like 2
 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Ja du har rätt. det bollas ganska friskt med benämningar. Där man förväntar sig att åtminstone text från FMV skriver någorlunda rätt åtminstone. Sedan kan man givetvis utelämna viss information för att man inte vill att läsare ska ta del av det. 

 

Där frågan även väcks, vilken RBS 15 MK3 beställer då Tyskland. Då dessa ska levereras mellan 2022-2026. 

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, Pärmtroll said:

 

Både Visby och Visby G2 kommer utrustas med NGS (Ny Generation Sjömålsrobot) och inget annat.

NGS består (i nuläget) av en helt ny fartygsburen robot som FMV (av någon hjärndöd anledning) har valt att benämna RB 15mk3 plus, samt en helt ny flygfälld version som FMV benämner RB 15F ER

Att FMV har valt att benämna den nya fartygsburna roboten som RB 15mk3 plus har (uppenbarligen) lett till många missförstånd och spekulationer bland utomstående, men det är alltså en helt ny robot och har ingenting med den befintliga RBS 15mk3 att göra.

För att ytterligare röra till det så benämner SAAB sin exportversion av NGS för RBS 15mk4 Gungnir. Exportversionen är likt tidigare generationer baserad på Försvarsmaktens robot, men med vissa förändringar av delsystem som är belagda med exportförbud. Försvarsmakten har alltså INTE beställt RBS 15mk4 Gungnir eftersom detta är SAAB:s exportversion av NGS...

 

Tack för klargörandet! Vågade mig inte på det själv ;-)

 

Det är bara en sak som jag inte får ihop riktigt. Om nu RBS 15 Mk4 Gungnir är exportversionen av den nya sjöroboten (vilket jag i och för sig inte betvivlar) - hur kan den redan finnas färdig till försäljning medan den version som ska användas av Försvarsmakten ännu bara är på utvecklingsstadiet? Har man redan genomfört provskjutningar med exportversionen men inte med den svenska?

 

/Per

Link to comment
Share on other sites

17 hours ago, madman said:

Där man förväntar sig att åtminstone text från FMV skriver någorlunda rätt åtminstone.

 

Ja det kan man verkligen tycka, dessvärre blir det ibland tokigt. Även på t.ex. Försvarsmaktens hemsida letar det sig tyvärr ofta in felaktigheter. Och samtidigt så är "små" detaljer som som den här kanske inte speciellt avgörande för den breda massan, som kommunikationen defakto vänder sig till. För gemene man förstår ändå inte skillnaden... 

 

17 hours ago, madman said:

Där frågan även väcks, vilken RBS 15 MK3 beställer då Tyskland. Då dessa ska levereras mellan 2022-2026.

 

För Tyskland har det aldrig varit aktuellt med något annat än RBS15 mk3 (utan plus).

 

16 hours ago, Perman said:

Det är bara en sak som jag inte får ihop riktigt. Om nu RBS 15 Mk4 Gungnir är exportversionen av den nya sjöroboten (vilket jag i och för sig inte betvivlar) - hur kan den redan finnas färdig till försäljning medan den version som ska användas av Försvarsmakten ännu bara är på utvecklingsstadiet? Har man redan genomfört provskjutningar med exportversionen men inte med den svenska?

 

SAAB säljer mer än gärna RBS 15mk4 till dig redan idag, men du kommer inte kunna få någon hårdvara levererad på några år än, just eftersom systemet ännu inte är färdigt. Just detta är anledningen till att SAAB inte offererade mk4 till Finland, och troligtvis inte offererar mk4 till Storbritannien, då dessa länder båda krävde/kräver leverans tidigare än vad SAAB kan leverera denna.

Generellt har försvarsindustrin inga problem med att marknadsföra system och produkter även om dessa inte är färdigutvecklade eller t.o.m. bara är konceptlösningar, i hopp om att attrahera en kund som är villig att betala kostnaden för slututvecklingen.

 • Thanks 4
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...

Vi får hoppas att Visby Gen 2 även har tittat på lösningar med KSP88. Så att skyttarna inte behöver stå på lastpallar för att kunna sikta och skjuta mot låga mål. Eller att man måste klättra upp på relingen för att byta pipa. Så kanske några vapenstationer istället med lite kraftigare kaliber. Men en sådan enklare lösning är kanske på väg. Då KTH har fått det uppdraget efter ca 10-talet år.   

Link to comment
Share on other sites

2 hours ago, madman said:

Vi får hoppas att Visby Gen 2 även har tittat på lösningar med KSP88.

 

Det har man inte gjort ännu nej. Projektet är bara några månader in i projekteringsfasen så sådana detaljer är man inte i närheten av att titta på ännu. Hur fartygen ska vara utformade är fortfarande långt ifrån bestämt, och just kulsprutors varande och placering är tämligen långt ner på prioriteringslistan...

 

2 hours ago, madman said:

Så att skyttarna inte behöver stå på lastpallar för att kunna sikta och skjuta mot låga mål. Eller att man måste klättra upp på relingen för att byta pipa. Så kanske några vapenstationer istället med lite kraftigare kaliber. Men en sådan enklare lösning är kanske på väg. Då KTH har fått det uppdraget efter ca 10-talet år.   

 

Förhoppningsvis kan man få till en bättre lösning än VBY:s nuvarande, helt klart. Och inte helt osannolikt är lösningen någon form av vapenstation. 

Att det är en "hög" sarg framför KSP:na på VBY är dock helt enligt design (även om designen har sina brister), då denna ger ballistiskt skydd för skytten. Detta innebär ju dock samtidigt att det därmed är svårt för kortväxta besättningsmän att nyttja KSP:na, vilket helt enkelt innebär att kortväxta personer inte bör utses till KSP skyttar om man kan undvika det (vilket man ofta inte kan).

En plattform bakom sprutorna har dock efterfrågats ända sedan SP:n, men man har fram till nu fått nej, varför fullösningen med lastpallar tillkom. Men förhoppningsvis kan man nu få till någon form av godkänd lösning, även om FMV:s och KTH studenternas förslag verkar onödigt komplicerat.

 

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...