Jump to content

Enligt DN så ska regeringen och januaripartierna C och L ha enats inför höstens försvarsbeslut i riksdagen.


Recommended Posts

 

Quote

 

Uppgörelsen finansierar en upprustning av det militära försvaret den kommande försvarsbeslutsperioden åren 2021-25 samt innebär därutöver ett tillskott för åren 2026-2030.

● Försvaret får ytterligare en miljard kronor i ökade anslag åren 2024, samt två miljarder 2025 för att kompensera kostnads- och prisökningar. Det blir ett tillskott på tre miljarder kr till och med 2025.

● Åren 2026-30 bibehålls den två miljarder högre nivån. Tillskottet under dessa fem år blir då 10 miljarder kr.

● Totalt tillförs alltså 13 miljarder kronor till det militära försvaret.

● Konkret innebär uppgörelsen att ett nytt artilleriregemente etableras i Kristinehamn 2021-25.

● Två infanteriregementen ska återetableras 2022 för att nå full kapacitet 2026. Var dessa ska ligga är dock inte avgjort men Östersund, Sollefteå-Härnösand och Falun tävlar om lokaliseringen som ska anges i försvarspropositionen on några veckor. Livgardet i Kungsängen ska utökas och få en reducerad brigad.

● Flygvapnet ska få långräckviddiga robotar för att bekämpa markmål.

● Marinen får fyra nya korvetter och beställningarna tidigareläggs så att korvett 3 och 4 påbörjas före 2030.

 

 

Försvarsuppgörelse klar – nytt regemente i Kristinehamn

(dn.se - jag vet att artikeln är bakom en betalvägg, därav citatet från denna)

 

Försvarsuppgörelse klar – tillskott på 13 miljarder

(svd.se - hoppas att den inte är bakom betalvägg)

 

Uppgörelsen innebär mindre pengar än vad M och KD krävt, men man får anta att chansen för en bred överenskommelse om nästa försvarsbeslut nu har ökat.

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites
Quote

Regeringen, C och L har enats om att Försvarsmakten redan nästa år ska planera för att genomföra hela Försvarsberedningens upprustning. Om riksdagen efter valet 2022 anslår mer pengar kan samtliga de satsningar som M, KD och Överbefälhavaren krävt bli verklighet.

 

Försvarsuppgörelsen öppnar för större upprustning

(dn.se)

 

Quote

 

I riksdagen finns i dag en majoritet med de fyra borgerliga och SD för höjda försvarsanslag till 2030, men regeringen gick inte med på hela beloppet. Det som nu saknas fram till 2030 är cirka 35 miljarder kronor. Men ”om den ekonomiska ramen höjs” – står det i uppgörelsen - så ska Försvarsberedningens betänkande Värnkraft från 2019 genomföras ”i sin helhet”.

Redan nästa år ska därför myndigheterna börja planera för att både Försvarsberedningens hela förslag och de kompletteringar som Överbefälhavaren Micael Bydén begärde förra hösten genomförs.

– De kan planera för ökade resurser i nästa försvarsbeslutsperiod och detta skapar förutsättningar för ett högre tempo, förklarar Allan Widman.

”Hela krigsorganisationen ska vara färdigorganiserad 2030”, slås det fast vilket är snabbare än vad ekonomin hittills tillåtit.

 

 

Quote

 

DN har jämfört överenskommelsen mellan S-MP-C och L med de krav som försvarspolitikerna från M, KD och L framförde på DN Debatt den 30 augusti. Både innehåll och ordval är desamma.

– Det är mer eller mindre identiska listor. Det känns väldigt tillfredsställande som ett slutligt förhandlingsresultat, bekräftar Allan Widman som hoppas på bredast möjliga anslutning i riksdagens försvarsbeslut.

Sonderingar ska nu ske med både M och KD.

 

 

Försvarsdebattören Skipper kommenterar dessa uppgifter på twitter:

 

Quote

Synnerligen oklart. Försvarsmakten ska alltså planera för pengar som i dagsläget inte finns, och som nuvarande regering inte kan acceptera idag, men som en regering efter nästa val förväntas hantera. Upplagt för haveri.

 

I kommentarerna finns både dom som håller med honom och dom som ändå tror att det kan bli en bra lösning. Själv är jag nog lite skeptisk. Hur ska man kunna garantera att detta blir verklighet när man inte ens vet vem som regerar efter nästa val? Kanske vinner det sunda förnuftet ändå till slut och man fullföljer Värnkraft? Ska bli spännande att se ÖB:s kommentar till att han fr o m nästa år ska planera för att genomföra hela Försvarsberedningens upprustning men utan att erforderliga medel tillförs (åtminstone inte i dagsläget).

 

UPDATE:

En av Sveriges förmodligen duktigaste försvarsanalytiker Annika Nordgren Christensen ger på twitter sin syn på det senaste som kommit fram om den kommande försvarsekonomin:


 

Quote

 

Det cirkulerar många tolkningar om hur försvarsekonomin kommer se ut framöver, utifrån de överenskommelser som hittills slutits. Detta är min tolkning, om jag lägger ihop de spridda skurarna av information som framkommit såhär långt.

 

Det blir ökningar om totalt ca 213 mdr i perioden 2021-2030 (utöver de ca 500-600 som låg i botten). Därutöver ska FM planera för ytterligare åtgärder om ca 35 mdr i perioden 2026-30 där beslut om finansiering tas efter valet, i en kontrollstation 2023.

 

M, KD, L, C och SD anser att de pengarna ska fram. Att dessa partier inte skulle få majoritet i Försvarsberedningen (som ska förbereda kontrollstationen) är mycket osannolikt, om inte något alldeles oväntat händer.

 

Kontrollstationen 2023 är en del i Försvarsbeslutet 2020 och inte en ram för försvarsbeslutet 2025. I arbetet inför FB25 kommer rimligen flera partier fortsatt driva en ökning av försvarsbudgeten mot motsvarande 2% av BNP.

 

Sammanfattningsvis: Det ser ljusare ut än vad många befarar, men en fortsättning i enlighet med ovan kräver fortsatt press på partierna och ytterligare en växel för kunskap i bredare lager om hur det säkpol läget ser ut.

 

 

/Per

Edited by Perman
  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Allan Widman redogör i sin blogg för den försvarsöverenskommelse som nu har gjorts mellan C, L, MP och S:

 

Agree to disagree...


 

Quote

 

Anslagsnivån höjs med en miljard 2024 och ytterligare en miljard 2025, vilken sedan prolongeras i perioden 2026–2030. Totalt tillförs därmed ytterligare 13 miljarder kronor till det militära försvaret. Det medger att vissa prioriterade förslag från Värnkraft och Försvarsmaktens 15 novemberunderlag kan återläggas. Dessa är följande:

 

-          Cyberförsvaret och underrättelseförmågan förstärks genom tillskott till FRA och Must.

 

-          Flygvapnet tillförs långräckviddig markmålsbekämpningsförmåga.

 

-          Ny korvett nr 2 tidigareläggs och korvett 3 & 4 påbörjas före 2030.

 

-          Divisionsförmågan i armén förstärks med ytterligare en eldrörsartilleribataljon utöver den regeringen föreslagit.

 

-          En reducerad brigad, Livgardesbrigaden, etableras i Stockholmsområdet (kostnadsneutralt – benämningsfråga).

 

-          Totalt två nya infanteriregementen återetableras 2022 och når full kapacitet 2026–30. Vilka regementen det blir avgörs i samband med inriktningspropositionen.

 

-          Bergslagens artilleriregemente återetableras i perioden 2021–2025 i Kristinehamn, med Villingsberg som skjutfält, för utbildning av 2–3 artilleribataljoner för bland annat brigaderna i södra Sverige. Når full kapacitet i perioden 2026–2030.

 

-          Återlägga anskaffningar för mängdmateriel, reservdelar, uthållighet mm.

 


 

Quote

 

Flygvapnet tillförs fler robotar.

 

-          Omsättningen av bland annat radarsystem till sensorkedjan tidigareläggs.

 

-          Förmågan att kunna basera flygstridskrafterna på spridda krigsbaser förstärks.

 

-          Helikopterförbanden får rörliga basförband.

 

-          Amfibieförbanden förstärks materiellt med fler nya stridsbåtar.

 

-          Modernt buret luftvärn anskaffas till armén.

 

-          Divisionsförmågan i armén förstärks med en ingenjörsbataljon och en underhållsbataljon.

 

-          Förbindelsekompanier tillförs för att lägga broar över större älvar och modern bromateriel anskaffas.

 

-          Sambands- och telekrigsförbanden tidigareläggs.

 

-          Logistikfunktionen förstärks.

 

-          Uthålligheten i krig förstärks genom anskaffning av ytterligare läkemedel, drivmedel och nödvändiga reservdelar mm samt lastbilar, ammunition.

 

-          Ytterligare ny soldatutrustning tillförs och nya eldhandvapen anskaffas till samtliga soldater.

 

-          Mer modern och tyngre materiel anskaffas till Hemvärnet.

 

-          De frivilliga försvarsorganisationerna förstärks ytterligare.

 

-          Väg- och vattenbyggnadskåren samt byggnads- och reparationsberedskapen återinrättas.

 

 

/Per

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...