Jump to content

Stora stödfartyg eller många små transportfartyg?


Perman

Recommended Posts

Intressant inlägg på FM:s blogg om hur trängfartygs verksamheten ska se ut i framtiden.

 

Stora stödfartyg eller många små transportfartyg?

 

Själv skulle jag nog förorda två större trängfartyg som kan användas som stödfartyg, ledningsfartyg, helikopterdepåfartyg, flaggskepp och i marina insatser i EU:s eller FN:s regi utomlands (kanske även som hjälpisbrytare?) under fred och som huvudsakligen min- och stödfartyg under ofred. Värdet av att kunna visa flaggan med ett flaggskepp ska inte underskattas, varken vad gäller att motivera den egna personalen eller att visa svenskt kunnande utomlands.

 

Detta då helst i kombination med köp eller långtidscharter av ett eller ett par beg. upplagda offshorefartyg som kan anskaffas relativt billigt nu. För att öka bunker- och förnödenhetskapaciteten och som redundans i händelse av bekämpning eller när stamfartygen inte är tillgängliga.

 

Till detta kommer förmodligen också möjligheten att använda de kommande statsisbrytarna som stöd- och helikopterdepåfartyg, och kanske också som hjälpminfartyg.

 

/Per

Skärmklipp trängfartyg stora eller små.JPG

Skärmklipp trängfartyg stora eller små -2.JPG

Skärmklipp trängfartyg stora eller små -3.JPG

Edited by Perman
 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Efter att ha funderat på frågan ett tag, skulle jag förorda 3-4 st av något som närmast liknar alternativ tre (mindre tankfartyg) i Håkans förslag.

Basera designen på ett befintligt kommersiellt produkttankerskrov om 80-90 m längd och ett deplacement på max 4000-5000 ton, och bygg dem på något erfaret civilt varv till anpassade civila klassningar för att hålla nere kostnaden. Fartygen bör ha minst isklass 1C. Förse dem likt nya HMS Artemis med ett dieselelektriskt maskineri med två Azipodar (motsv.) och en bogpropeller, detta ger bra manöverförmåga och bränsleekonomi. En toppfart runt 15 knop räcker väl. En grundbesättning på runt 25 pers med möjlighet att förlägga ytterligare 15-20 pers vid behov bör vara tillräckligt för fartygets drift och uppgifter. 

 

Fartygen bör kunna medföra:

ca 2000 kubikmeter DBRO,

ca 100 kubikmeter F44

ca 150 kubikmeter färskvatten

ca 12 st 20 fots containrar 

De bör ha last, kyl, och frysrum där man kan hantera gods på lastpallar, och med åtkomst till helikopterdäck för VERTREP.

 

En kran med en lyftkapacitet på ca 25 ton för att kunna lasta/lossa containrar, fordon m.m. Ett helikopterdäck i aktern för helikoptrar med en MTOW på upp till 11 ton, faciliteter för hot/cold refuel, HIFR och VERTREP men ingen hangar. En FRB och en mindre tenderbåt i varsin enpunktsdävert. Två standard NATO riggar för astern refueling av DBRO och F44 i aktern, samt möjlighet att lämna DBRO/F44/färskvatten midskepps när fartyg är förtöjda utanpå. Det bör också finnas möjlighet att ta emot svart, grå och slagvatten samt ett ordentligt soprum. En väl tilltagen maskinverkstad i kombination med containerbaserade reservdelsförråd bör vara tillräcklig för att sörja för reparationsförmågan.

Jag är av den bestämda åsikten att högre ledning helst ska ske från ett lämpligt bergrum, men om det nödvändigtvis måste ske från ett fartyg så görs detta i så fall bäst från en YSF 2030. Fartygen behöver därför inte ha några ledningsutrymmen, men kan tänkas ha en ordersal för orderuttag, genomgångar och utvärderingar. Likaså ser jag inget behov av någon särskild sjukvårdförmåga utöver vad som bör finnas på YSF 2030, d.v.s. förstärkt ROLE/Echelon 1. Eventuellt kan fartygen förberedas för att kunna upprätta ett containerbaserat fältsjukhus på däck.

Självskydd löses med två vapenstationer med 30mm M230LF AKAN där en placeras i fören och en i aktern, samt en KSP 18 på respektive bryggvinge. 

 

 

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

1 hour ago, Pärmtroll said:

Fartygen bör kunna medföra:

ca 2000 kubikmeter DBRO,

ca 100 kubikmeter F44

ca 150 kubikmeter färskvatten

ca 12 st 20 fots containrar 

De bör ha last, kyl, och frysrum där man kan hantera gods på lastpallar, och med åtkomst till helikopterdäck för VERTREP.

 

En kran med en lyftkapacitet på ca 25 ton för att kunna lasta/lossa containrar, fordon m.m. Ett helikopterdäck i aktern för helikoptrar med en MTOW på upp till 11 ton, faciliteter för hot/cold refuel, HIFR och VERTREP men ingen hangar. En FRB och en mindre tenderbåt i varsin enpunktsdävert. Två standard NATO riggar för astern refueling av DBRO och F44 i aktern, samt möjlighet att vad

 

För oss som inte är så bevandrade i sjöfartsnomenklatur, vad är:

DBRO?
F44?

MTOW?

HIFR?

VERTREP?

FRB?
 

Link to comment
Share on other sites

48 minutes ago, vikingman said:

För oss som inte är så bevandrade i sjöfartsnomenklatur, vad är:

DBRO?
F44?

MTOW?

HIFR?

VERTREP?

FRB?

 

Sorry, blir lätt att man pratar flottist av bara farten!

 

DBRO = DieselBRännOlja, d.v.s. marindiesel.

F44 = En typ av flygbränsle, även känt som JP5.

MTOW = Maximum Take Off Weight, en flygmaskins maximala startvikt.

HIFR = Helicopter In Flight Refueling, en metod för att tanka en helikopter medan denna hovrar bredvid fartyget. Förevisande film!

VERTREP = VERtikal REPlenishment, en metod för att transportera last från ett fartyg till ett annat under gång, med hjälp av hänglast under helikopter. Förevisande film!

FRB = Fast Resque Boat, en särskilt anpassad motorbåt som används för att rädda personer i vattnet. Konstruktion, funktioner och besättningens utbildning styrs av det internationella regelverket SOLAS (Safety Of Lifes At Sea) fastställda av IMO (International Maritime Organisation). I FM är Alusafe 700 den vanligast förekommande FRB:n. 

 

Hoppas det blir tydligare nu!

 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

4 hours ago, Pärmtroll said:

Självskydd löses med två vapenstationer med 30mm M230LF AKAN där en placeras i fören och en i aktern, samt en KSP 18 på respektive bryggvinge.

 

Varför inte två st 40 mm Mk4 i stället för två 30 mm chain guns? Det skulle ge både längre räckvidd och effekt, samt lite luftförsvar (helst om nån typ av optroniskt sikte monteras).

 

/Per

 • Like 1
Link to comment
Share on other sites

13 hours ago, Perman said:

Varför inte två st 40 mm Mk4 i stället för två 30 mm chain guns? Det skulle ge både längre räckvidd och effekt, samt lite luftförsvar (helst om nån typ av optroniskt sikte monteras).

 

Ja det är absolut ett alternativ, men jag valde en enklare lösning av flera skäl.

För att använda de pjäserna effektivt så behöver du en eldledning, och för att bedriva någon form av luftförsvar så behöver du även en spaningsradar. Ska du kunna använda din spaningsradar taktiskt så bör du även ha en signalspaningsutrustning eller åtminstone en lite bättre radarvarnare.

Som du märker så blir detta snabbt dyrare och mer komplext och kräver även mer besättning.

40mm Mk4 är dessutom större och tyngre (ca 2,3 ton) än en vapenstation, och blir därmed svårare att placera utan att inverka på fartygens huvuduppgift, likaså behöver siktet till eldledningen placeras på sådant sätt att det inte blir för stort parallaxfel.

Med en vapenstation (t.ex. SAAB Trackfire) får man allt-i-ett då eldledningen en del av pjäsen. De är även såpass lätta (ca 140kg för Trackfire och ca 72kg för M230LF) och kompakta att man kan placera dem nästan var som helst på fartyget.

Som skydd mot helikoptrar och RPAS skulle man dock kunna tänka sig att fartygen också förses med ett antal MANPADS.

 

Hotbilden för ett fartyg som detta bedömer jag primärt bestå av sabotageförband ("små gröna män") inomskärs och kustnära, mot det hotet torde två moderna 30mm AKAN och två 7,62mm Minigun räcka långt. 

Luftförsvar löses främst genom situationsanpassat uppträdande. I fred och kris där lufthotet är minimalt kan fartygen uppträda framskjutet fritt till sjöss och där logistikförsörja stridsfartygen under gång, via astern refueling och VERTREP (där stridsfartygen, om behovet trots allt uppstår, även står för kvalificerat självförsvar). Om situationen övergår till krig så får fartygen dra sig tillbaka och uppträda dolt inomskärs där de är svåra att upptäcka, närmast omöjliga att bekämpa med sjömålsrobot, och flygvapnet indirekt erbjuder visst luftskydd. Logistikförsörjning sker då stillaliggande med stridsfartygen förtöjda utanpå. 

 

Edited by Pärmtroll
 • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Är det en vedertagen taktik att ha stödfartygen utomskärs vid kris, det går ju inte att räkna bort att ett eventuellt krigsutbrott sker efter bekämpning utav våra egna fartyg på en eller flera platser utan tidigare förvarning.

 

Stödfartygen bör ju rimligtvis hållas dolda i den mån det går så länge som möjligt för att begränsa fi und-inhämtning.

 

 

Link to comment
Share on other sites

20 hours ago, Chassi said:

Är det en vedertagen taktik att ha stödfartygen utomskärs vid kris, det går ju inte att räkna bort att ett eventuellt krigsutbrott sker efter bekämpning utav våra egna fartyg på en eller flera platser utan tidigare förvarning.

 

Stödfartygen bör ju rimligtvis hållas dolda i den mån det går så länge som möjligt för att begränsa fi und-inhämtning.

 

Det beror ju helt på situationen, vilken art av kris vi talar om, samt hur hög risk högre chef är beredd att ta. Men generellt så vill man visa närvaro och hålla koll på vad motståndaren håller på med. Ett exempel är situationen i östra medelhavet just nu mellan Grekland och Turkiet, där båda länderna åker runt och spänner musklerna och blänger surt på varandra, men sannolikheten för regelrätt strid är förhållandevis låg.

För att kunna visa närvaro och hålla koll på motståndarens aktiviteter så kommer stridsfartygen befinna sig fritt till sjöss, och eventuellt även ganska långt ut. För att maximera tiden som stridsfartygen är i operationsområdet och minimera tiden som de är off station för förrådskomplettering, så kan man då upprätta s.k. RAS-rutor (RAS = Replenishment At Sea) där stödfartygen kan förrådskomplettera stridsfartygen. Denna ruta ligger såklart något tillbakadraget bakom operationsområdet, och placeringen väljs baserat på t.ex. hotnivå, väder, transportsträckor o.s.v. 

På detta viset sparar man tid och bränsle ombord på stridsfartygen, då dessa inte behöver ta sig hela vägen in till land för att förrådskomplettera, och man kan upprätthålla en större närvaro i operationsområdet över tid.

Att uppträda inomskärs har dessutom egna risker, t.ex. från fientliga mineringar och sabotageförband, vars förekomst helt kan förnekas av motståndaren (tänk Rysslands "små gröna män" på Krim).

 • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Skulle förmågan hos dessa tänkta stödfartyg eller tankers även omfatta möjligheten att fylla på flytande syre s k LOX på ubåtarna, eller måste de gå till en hamn för detta? Det kanske inte ens finns ett behov av att kunna genomföra detta i skärgården eller till havs?

 

/Per

Edited by Perman
Link to comment
Share on other sites

 • 3 weeks later...
On 8/23/2020 at 9:08 PM, Perman said:

Skulle förmågan hos dessa tänkta stödfartyg eller tankers även omfatta möjligheten att fylla på flytande syre s k LOX på ubåtarna, eller måste de gå till en hamn för detta? Det kanske inte ens finns ett behov av att kunna genomföra detta i skärgården eller till havs?

 

Nej, det anser jag inte!

En ubåt behöver inte bunkra tillnärmelsevis lika ofta som ett ytstridsfartyg. Kanske en gång var tredje-fjärde vecka, medan ett ytstridsfartyg (beroende på verksamhet) kan behöva bunkra var tredje-fjärde dag (ibland till och med ännu oftare).

För lagfartyget att åka omkring med den volym LOX som skulle behövas för att kunna bunkra ubåtar vore också högst riskabelt då LOX är både brandfarligt och ganska besvärligt att förvara och hantera ombord.

Bättre att lösa det behovet från en tankbil vid någon lämplig kaj.

 • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
 • Create New...