Jump to content

Royal Navys River klass OPV


Recommended Posts

Jag tror ändå inte att man bara ska satsa på avancerade stealth anpassade ytstridsfartyg i längden. Det borde finnas nån sorts "second echolon" fartyg som kan användas för patrullering och bevakning i  fredstid, samtidigt som de snabbt kan uppgraderas vid behov och stödja de mer kapabla stealth fartygen vid kriser och i krig. Än så länge kan man skjuta problemet framför sig ett tag genom livstidsförlängning av den befintliga materielen, men den dagen kommer när de mindre korvetterna och patrullfartygen måste ersättas på nåt sätt. Det kanske blir i mitten av 2030-talet med nån sorts mellanting av enklare och billigare fartyg som ersätter både de små bevakningsbåtarna och de större STO och GLE klasserna. Annars tror jag inte att chansen att kunna öka numerären är så stor. Dessutom så tror jag på att ha nån form av basic defense med robusta patrull- eller bevakningsfartyg baserade på västkusten. Om inte annat så visar man att man är beredd att försvara hela landet.

 

/Per

  • Like 1
Link to post
Share on other sites

Det är U.S: marin som ska integrera Harpoon Block 1C i  en typ av deras ubåtar.

Det står under rubriken comeback.

Harpoon: The Old Missile Every Navy Fears in a Fight - 19FortyFive

 

Att man väljer att strippa ett par korvetter till patrullfartyg. Har sedan sina fördelar. Då det går att utrusta dem med mer och bättre vapen i ett akutare läge. Som man har gjort med Stockholmskorvetterna. Vilket gör att man även har ett par patrullbåtar att räkna med.  Som då skulle ha blivit fyra. Men man valde plocka ner de två korvetterna mycket tidigare tydligen.   

 

Annars har vi ju skolfartyg som ändå ska träna navigering. Det kanske räcker då med befälens pistol 88.;-)

 

Edited by madman
Link to post
Share on other sites
41 minutes ago, Perman said:

 Dessutom så tror jag på att ha nån form av basic defense med robusta patrull- eller bevakningsfartyg baserade på västkusten. Om inte annat så visar man att man är beredd att försvara hela landet.

 

Jag håller med. Det var lite det jag försökte säga men jag försökte kombinera med lite basal min och ubåtsjaktsförmåga också. Så tänker jag nog också mer kustnära patrullverksamhet.

 

Tror inte alls på det belgisk/nederländska konceptet med moderskepp för minjakt för Sverige. Eller rättare sagt jag hoppas att vi slipper det. Det är dyrt och man fokuserar all kapacitet kring ett litet antal moderskepp. Inte omöjligt att det är bra för Antwerpen och Rotterdam men för den anorektiska svenska marinen skulle det vara som att byta ut ärtsoppan mot nutrilett. Belgiska MCM moderskeppen kostar mellan 1,5 och 2 miljarder kr styck. Braunschweig korvetterna 2-2,5. Även om man skall ta dessa siffror för vad de alltid är då vi inte vet vad som ingår så kvarstår frågan: hur många MCM moderskepp har vi råd med?

 

Precis som du (antar jag) så tycker jag att det kan vara värt att ha en viss miniminumerär på flottan och då räknar jag in Koster där men inte bevakningsbåtarna på grund av beväpningen. Man kan förstås diskutera det. Skulle vi byta ut minjaktfartygen mot två moderskepp skulle vi få svårt att täcka någon kust alls eftersom vi också måste kunna kraftsamla korvetterna av och till.

Link to post
Share on other sites
3 hours ago, Pärmtroll said:

Ryska Östersjömarinen har sedan något år fått nya uppgifter i bl.a. Skagerak och Nordsjön, och de uppträder därför numera regelbundet även i dessa områden. Exakt vilka uppgifter de är satta att lösa i dessa områden är inte riktigt känt, men ett troligt syfte är att hindra NATO från att kunna föra in förstärkningar och förnödenheter sjövägen till länderna i norra Europa.  

Oavsett så uppträder de nu i Skagerak och Nordsjön med bl.a. kvalificerade ytenheter, och även ryska Norra marinen bedriver omfattande verksamhet i dessa områden, man flyger t.ex. regelbundet med strategisk bombflyg även utanför Storbritannien och Danmarks västkust. Därmed finns nästan samtliga hotsystem som finns i Östersjön även här, tillsammans med flera ytterligare system. Norra marinen har t.ex. en (relativt) stor mängd moderna ubåtar, både atomdrivna och konventionella, vilket Östersjömarinen idag saknar.

Jag förstår nog inte hur det är tänkt att Östersjömarinen skall operera i krig i Skagerak. För det första är de numerärt underlägsna NATO i Östersjön och behöver även ta Svenska och Finska enheter på allvar. Bälten och Öresund är så smala att fartyg kan bekämpas med allt från Carl Gustaf till RBS 15 på land och till sjöss, artilleri, minor och allt däremellan. De kan inte få något större stöd från sina hemmabaser och Nordsjön kommer att husera Brittiska, Norska och Nederländska marinen med stöd från flygstridskrafter längs östra, västra och södra kusten. Möjligheten att gömma sig för fienden på Nordsjön har krympt avsevärt sedan Bismarck härjade där. 

 

Det jag betraktar som ett större hot är som du nämner ubåtar från Norra flottan. Där kan det nog behövas en del skydd även från svenskt håll.

Link to post
Share on other sites
12 hours ago, IED said:

Jag förstår nog inte hur det är tänkt att Östersjömarinen skall operera i krig i Skagerak. För det första är de numerärt underlägsna NATO i Östersjön och behöver även ta Svenska och Finska enheter på allvar. Bälten och Öresund är så smala att fartyg kan bekämpas med allt från Carl Gustaf till RBS 15 på land och till sjöss, artilleri, minor och allt däremellan. De kan inte få något större stöd från sina hemmabaser och Nordsjön kommer att husera Brittiska, Norska och Nederländska marinen med stöd från flygstridskrafter längs östra, västra och södra kusten. Möjligheten att gömma sig för fienden på Nordsjön har krympt avsevärt sedan Bismarck härjade där. 

 

Det jag betraktar som ett större hot är som du nämner ubåtar från Norra flottan. Där kan det nog behövas en del skydd även från svenskt håll.

Visst skulle kustrobotar kunna täcka in en del inklusive Ålandshav, Gotland och Öresund. Det är väl ungefär vad vi nu har fram till 2030. Då man ska titta på ett alternativ efter 2025. 

 

Danska marinen har redan visat att de har svårt att leta efter ubåtar i kustområden. Då de har för stora fartyg. Så vad vi behöver där är fartyg som klarar att åka nära kusten och grov sjö. Med viss ubåtjaktsförmåga, eskort och skydd av hamnar. Med även rimlig luftbevakning. Så då är det enklare att säga låt någon annan sköta detta. I stället för OPV fartyg. För det vill inte marinen ha. En mellan väg är åtminstone är att låtsas och ha patrullfartyg som kan senare beväpnas bättre. Att vi då får svårare med leveranser vid en kris tänkte man tydligen inte på.     

Edited by madman
Link to post
Share on other sites
18 hours ago, Perman said:

Jag tror ändå inte att man bara ska satsa på avancerade stealth anpassade ytstridsfartyg i längden. Det borde finnas nån sorts "second echolon" fartyg som kan användas för patrullering och bevakning i  fredstid, samtidigt som de snabbt kan uppgraderas vid behov och stödja de mer kapabla stealth fartygen vid kriser och i krig.

 

Fast just signaturanpassningen är faktisk en mycket liten del av anskaffningskostnaden, och näst intill försumbar del av driftskostnaden. Om vi tar VBY som exempel så beräknas själva motorbåten VBY (d.v.s. skrov med motorer, bostadsinredningar, VVS, ventilation o.s.v.) stått för cirka 30% av anskaffningskostnaden per fartyg. Det som är dyrt är sensorer, ledningssystem, vapensystem och sambandssystem. Saker som du måste ha, oavsett signaturanpassing, om du ska kunna använda kvalificerade vapensystem. 

Och bara för att förtydliga, jag är alltså inte emot att ha enklare patrullbåtar. Men då måste dessa vara utöver ett relevant antal  kvalificerade ytstridsfartyg, inte i stället för. Och jag tror inte heller på att dessa ska kunna uppgraderas snabbt genom att tillföra vapensystem. För vem ska hantera dessa vapensystem? Hur ska dessa kunna övas? Hur ska du säkerställa funktionen över tid?

Antingen har du enkla "billiga" patrullfartyg med enklare vapensystem, eller så har du kvalificerade fartyg med vapensystem permanent ombord. 

 

18 hours ago, Perman said:

Dessutom så tror jag på att ha nån form av basic defense med robusta patrull- eller bevakningsfartyg baserade på västkusten. Om inte annat så visar man att man är beredd att försvara hela landet.

 

Göteborg tillförs i höst (1:e Okt vill jag minnas) åter ett amfibieregemente (AMF 4) och en amfibiebataljon (5:e AMFBAT) kommer börja byggas upp. Så mer relevant militär närvaro kommer det snart finnas på västkusten.

Jag delar dock din åsikt att vi på sikt åter borde basera fartyg på västkusten, jag menar dock att dessa bör vara kvalificerade ytstridsfartyg. Patrullera och visa flaggan kan Kustbevakningen göra, men ska vi ha en trovärdig militär förmåga till sjöss så krävs fartyg med sensorer och vapensystem.

Värt att ha i åtanke är också att båda amfibibataljonerna i framtiden kommer ha sjömålsbekämpning som huvuduppgift. Avsikten är därför att tillföra AMFBAT 2030 både sensorer och lätt buren sjömålsrobot, medeltung båtburen robot och ny tung lastbilsburen robot.

 

17 hours ago, IED said:

Tror inte alls på det belgisk/nederländska konceptet med moderskepp för minjakt för Sverige. Eller rättare sagt jag hoppas att vi slipper det. Det är dyrt och man fokuserar all kapacitet kring ett litet antal moderskepp. Inte omöjligt att det är bra för Antwerpen och Rotterdam men för den anorektiska svenska marinen skulle det vara som att byta ut ärtsoppan mot nutrilett. Belgiska MCM moderskeppen kostar mellan 1,5 och 2 miljarder kr styck. Braunschweig korvetterna 2-2,5. Även om man skall ta dessa siffror för vad de alltid är då vi inte vet vad som ingår så kvarstår frågan: hur många MCM moderskepp har vi råd med?

 

Oavsett om du tror konceptet eller ej så ÄR det den vägen vi kommer vandra. Det är ett överlägset sätt att arbeta på och är det hållet teknik och taktikutvecklingen går i hela västvärlden.

Naturligtvis behöver våra framtida minjakter inte nödvändigtvis bli lika stora och omfattande som de Belgiska/Holländska, men funktionen kommer sannolikt vara densamma. D.v.s. fartyget utgör en moderplattform från vilken autonoma system utgår och sköter själva minsökningen. Inledningsvis kommer befintliga Koster klassen vid sin kommande LTF tillföras nya autonoma farkoster. Och omsättningen av våra nuvarande minjakter mot nya är ju inte planerad förrän tidigast 2035, så det hinner hända mycket innan dess.

Denna teknikutveckling möjliggör också att man inte nödvändigtvis behöver ha lika många dedikerade fartyg för minröjning längre, då de autonoma farkosterna i vissa fall kan opereras från lastbilar i land eller från en container på ett stödfartyg eller en trossbåt, och dessutom kan söka av mycket större områden på kortare tid. Nu ska såklart inte detta ses som att man helt kan eller ska ersätta dedikerade minjaktfartyg, utan snarare komplettera dem.

När det gäller kostnaden så är det bara att inse att modern försvarsteknik är dyr, ibland väldigt dyr. Och det kan vi inte komma undan om vi vill ha moderna och kvalificerade system. 

 

16 hours ago, IED said:

Jag förstår nog inte hur det är tänkt att Östersjömarinen skall operera i krig i Skagerak. För det första är de numerärt underlägsna NATO i Östersjön och behöver även ta Svenska och Finska enheter på allvar. Bälten och Öresund är så smala att fartyg kan bekämpas med allt från Carl Gustaf till RBS 15 på land och till sjöss, artilleri, minor och allt däremellan. De kan inte få något större stöd från sina hemmabaser och Nordsjön kommer att husera Brittiska, Norska och Nederländska marinen med stöd från flygstridskrafter längs östra, västra och södra kusten. Möjligheten att gömma sig för fienden på Nordsjön har krympt avsevärt sedan Bismarck härjade där. 

 

Relevanta frågor. Och jag kan inte svara för hur de har tänkt logistikförsörja sig där, de har dock nästan alltid stödfartyg med sig vilket ger en uthållighet på minst några veckor. 

När det gäller förträngningarna in och ut ur Östersjön så är lösningen att vara på plats med fartygen innan stridigheterna utbryter, vilket sannolikt är en anledning till att de numera opererar där regelbundet. De skapar helt enkelt en ny normalbild så att en eventuell plötslig förflyttning av ryska enheter till dessa områden inte kan ses som en förvarning för kommande stridigheter. 

Jag inser att det kan tyckas vara ett märkligt beteende från ryssarna att ge sig ut i Nordsjön, och det är sannolikt bara en av flera alternativa uppgifter som de planerar för. Deras främsta uppgift är och tycks förbli att förvara Kaliningrad.

 

FOI släppte nyligen en intressant rapport om just ryska Östersjömarinen, väl värd att läsa för den intresserade!

 

Quote

Undrar förresten om vi inte glidit lite långt ifrån ämnet...

 

Så är det nog!

 

Edited by Pärmtroll
Link to post
Share on other sites
On 5/1/2021 at 3:40 PM, Pärmtroll said:

 

Oavsett om du tror konceptet eller ej så ÄR det den vägen vi kommer vandra. Det är ett överlägset sätt att arbeta på och är det hållet teknik och taktikutvecklingen går i hela västvärlden.

Naturligtvis behöver våra framtida minjakter inte nödvändigtvis bli lika stora och omfattande som de Belgiska/Holländska, men funktionen kommer sannolikt vara densamma. D.v.s. fartyget utgör en moderplattform från vilken autonoma system utgår och sköter själva minsökningen. Inledningsvis kommer befintliga Koster klassen vid sin kommande LTF tillföras nya autonoma farkoster. 

 

Det är bra att det finns människor som vet hur framtiden ser ut. Själv lyckas jag alltid spå bäst i efterhand.

 

Kanske jag skall förklara vad jag menade. Att man använder autonoma farkoster är väl en framtid som redan inträffat. Problemet med de Belgisk/Holländska minjakterna är (enligt mig) att de är byggda enligt ett ask-i-ask koncept där man också har autonoma bärare till de autonoma enheterna och att dessa transporteras i samma enhet där ledningsförmågan sitter vilket får till följd att man har en väldigt stor, komlex och dyr lastbåt. Det är bra om man vill ha snabb insats med exakt samma styrka varje gång.

 

Det går att hitta en mer flexibel lösning där man har ett minjaktsledningsfartyg med en begränsad mängd autonoma farkoster men som man kan skala upp med tillförsel av fler autonoma enheter som transporteras på annat sätt (lastbil, stödfartyg etc beroende på plats) men som leds på samma enhet. Är det inte egentligen så Koster fungerar redan idag? Jag tyckte jag läste att de kunde styra SAM3 enheter i alla fall. 

Edited by IED
Link to post
Share on other sites
On 5/1/2021 at 11:36 AM, madman said:

Danska marinen har redan visat att de har svårt att leta efter ubåtar i kustområden. Då de har för stora fartyg. Så vad vi behöver där är fartyg som klarar att åka nära kusten och grov sjö. Med viss ubåtjaktsförmåga, eskort och skydd av hamnar. Med även rimlig luftbevakning. Så då är det enklare att säga låt någon annan sköta detta. I stället för OPV fartyg. För det vill inte marinen ha. En mellan väg är åtminstone är att låtsas och ha patrullfartyg som kan senare beväpnas bättre. Att vi då får svårare med leveranser vid en kris tänkte man tydligen inte på.     

Det är ett känt problem i Danmark att man har fartyg som lämpar sig väl för Västerhavet och Atlanten men att man i princip helt har tappat bort Östersjökusten, Bälten och Öresund. Där kan man tala om att dumpa problemet på "någon annan". Nu är ju Danmark med i Nato så de kanske har lite mer fog för att vara överspecialiserade.

 

Tyvärr så gör det bara att det blir än viktigare för oss att ha en numerär som gör att vi kan avdela stridskrafter till Västkusten.

Link to post
Share on other sites
4 hours ago, IED said:

Kanske jag skall förklara vad jag menade. Att man använder autonoma farkoster är väl en framtid som redan inträffat. Problemet med de Belgisk/Holländska minjakterna är (enligt mig) att de är byggda enligt ett ask-i-ask koncept där man också har autonoma bärare till de autonoma enheterna och att dessa transporteras i samma enhet där ledningsförmågan sitter vilket får till följd att man har en väldigt stor, komlex och dyr lastbåt. Det är bra om man vill ha snabb insats med exakt samma styrka varje gång.

 

Ja deras fartyg kommer ha en väldigt omfattande verktygslåda, vilket gör dem förhållandevis dyra, men den stora delen av kostnaden ligger i just verktygslådan och inte i själva fartyget. 

Samtidigt gör det dem också otroligt flexibla och mångsidiga, och man kan också använda farkosterna utan moderfartyget om man så önskar. Det här gör att systemet kan nyttjas väldigt kostnadseffektivt vid behov, eftersom en eller ett par farkoster med ett fåtal operatörer i vissa situationer kan användas utan att resten av fartyget behöver medfölja. 

 

4 hours ago, IED said:

Det går att hitta en mer flexibel lösning där man har ett minjaktsledningsfartyg med en begränsad mängd autonoma farkoster men som man kan skala upp med tillförsel av fler autonoma enheter som transporteras på annat sätt (lastbil, stödfartyg etc beroende på plats) men som leds på samma enhet.

 

Fast det är ju precis så de Belgisk/Holländska minjakterna är avsedda att fungera. Förvisso i en väldigt omfattande skala, men principen är exakt som du beskriver den. Och det är också precis så jag menar att våra eventuella framtida minjakter sannolikt kommer designas. Jag har aldrig påstått att de skulle vara exakt som de Belgisk/Holländska, eller att de skulle bli lika stora och omfattande, för det tror jag inte. Men att principen med moderfartyg från vilka autonoma eller fjärrstyrda farkoster sedan leds och kontrolleras är framtiden (som den ser ut idag).

När det (eventuellt) väl börjar bli dags för att designa Kosters ersättare så får ju såklart en ordentlig analys göras om vilket vägval vi ska ta. Ett fåtal stora fartyg som kan "allt", eller ett större antal mindre fartyg som kan "något". Behöver våra fartyg likt Belgien/Hollands kunna medföra fjärrstyrda bärare till de autonoma systemen ombord? Kan dessa kanske transporteras separat? Är den extra logistiken som detta i så fall innebär värd kostnadsbesparingen av ett mindre skrov? Behöver vi ens minröjningsfartyg överhuvudtaget eller ska vi göra som Royal Navy och bara satsa på fjärrstyrda och autonoma system? Det är alltså många frågor som måste utredas innan vi bestämmer oss exakt hur vi vill göra, men att framtidens minröjning kommer ske med fjärrstyrda och autonoma system är rätt säkert. Det är det effektivare och säkrare sättet att göra jobbet!

 

4 hours ago, IED said:

Är det inte egentligen så Koster fungerar redan idag? 

 

Nja inte riktigt. Koster har idag ett flertal fjärrstyrda minröjningsfarkoster (ROV-EDubbeluven) Dessa används dock inte för att söka efter minorna, utan för att identifiera och destruera dem. Själva sökandet efter minorna sker huvudsakligen med fartygets högupplösta skrovfasta sonar. Man måste alltså in i det minerade området med hela fartyget för att kunna söka efter och lokalisera minorna. Det innebär att det är riskfyllt och tar tid då fartyget bara kan vara på en plats samtidigt och den högupplösta sonaren har ett smalt sökfält med relativt kort räckvidd. För att med tillräckligt hög säkerhet kunna garantera att man inte missat någon mina behöver man också söka över varje område flera gånger, och gärna från olika riktningar, vilket gör processen tidsödande. Mer i ämnet.

Framöver kommer man istället använda autonoma farkoster (som t.ex. A18-M eller Iver4-900) som på egen hand söker igenom området och rapporterar tillbaka vad de hittar till moderfartyget där operatörerna sedan kan bestämma vilka objekt som behöver granskas närmare och därefter eventuellt destrueras. Fördelarna är att fartyget kan hålla sig i säkerhet utanför det misstänkt minerade området, och varje fartyg kan hantera flera farkoster och därigenom söka av flera områden samtidigt vilket gör processen snabbare.

Försvarsmakten har redan idag mindre AUV:er, t.ex. REMUS 100, men dessa används inte integrerat från fartygen utan främst av röjdykardivisionens landbaserade dykgrupper.

 

4 hours ago, IED said:

Jag tyckte jag läste att de kunde styra SAM3 enheter i alla fall.

 

Dessvärre inte, Försvarsmakten har inga SAM 3. De kunde dock en gång i tiden styra original SAM:arna, men dessa finns inte längre kvar (såvitt jag vet).

 

 

Link to post
Share on other sites
13 hours ago, Pärmtroll said:

 

Ja deras fartyg kommer ha en väldigt omfattande verktygslåda, vilket gör dem förhållandevis dyra, men den stora delen av kostnaden ligger i just verktygslådan och inte i själva fartyget. 

Samtidigt gör det dem också otroligt flexibla och mångsidiga, och man kan också använda farkosterna utan moderfartyget om man så önskar. Det här gör att systemet kan nyttjas väldigt kostnadseffektivt vid behov, eftersom en eller ett par farkoster med ett fåtal operatörer i vissa situationer kan användas utan att resten av fartyget behöver medfölja. 

 

 

Fast det är ju precis så de Belgisk/Holländska minjakterna är avsedda att fungera. Förvisso i en väldigt omfattande skala, men principen är exakt som du beskriver den. Och det är också precis så jag menar att våra eventuella framtida minjakter sannolikt kommer designas. Jag har aldrig påstått att de skulle vara exakt som de Belgisk/Holländska, eller att de skulle bli lika stora och omfattande, för det tror jag inte. Men att principen med moderfartyg från vilka autonoma eller fjärrstyrda farkoster sedan leds och kontrolleras är framtiden (som den ser ut idag).

 

 

 

Dessvärre inte, Försvarsmakten har inga SAM 3. De kunde dock en gång i tiden styra original SAM:arna, men dessa finns inte längre kvar (såvitt jag vet).

 

 

OK, då tänker jag att vi är överens om hur det borde bli. Jag tycker att jag har läst på en del om de nya Belgiska MCM fartygen och uppfattningen jag får är att de i alla fall i den slutliga versionen trycker mycket på att det är en komplett verktygslåda i varje fartyg och att de är tänkta att operera som en enhet, möjligen förstärkt med ytterligare en komplett enhet. 

 

Vad man än tycker i övrigt kommer Belgien och Nederländerna att få en avsevärd kvalitet och kvantitet avseende minjaktsförmåga som dessutom skall nyttjas på en relativt liten kust (Belgien). Antar att det kommer att betraktas som en NATO resurs i viss omfattning och få uppdrag även på annan ort.

 

Link to post
Share on other sites
17 hours ago, Pärmtroll said:

Dessvärre inte, Försvarsmakten har inga SAM 3. De kunde dock en gång i tiden styra original SAM:arna, men dessa finns inte längre kvar (såvitt jag vet).

 

Kan det då möjligen vara så att man har sålt de fem resterande minröjningsdrönarna av SAM klass till US Navy eller kanske till den japanska flottan? US Navy köpte ju två drönarfarkoster under Gulfkriget i mars 1991 och även Japan ska ha köpt sex st SAM farkoster enligt JFS 2014-15. Har svårt att tänka mig att de är skrotade.

 

/Per

Edited by Perman
Link to post
Share on other sites
On 5/4/2021 at 9:44 AM, IED said:

OK, då tänker jag att vi är överens om hur det borde bli.

 

Jag delar den uppfattningen!

 

On 5/4/2021 at 9:44 AM, IED said:

Jag tycker att jag har läst på en del om de nya Belgiska MCM fartygen och uppfattningen jag får är att de i alla fall i den slutliga versionen trycker mycket på att det är en komplett verktygslåda i varje fartyg och att de är tänkta att operera som en enhet, möjligen förstärkt med ytterligare en komplett enhet. 

 

Vad man än tycker i övrigt kommer Belgien och Nederländerna att få en avsevärd kvalitet och kvantitet avseende minjaktsförmåga som dessutom skall nyttjas på en relativt liten kust (Belgien). Antar att det kommer att betraktas som en NATO resurs i viss omfattning och få uppdrag även på annan ort.

 

Jo precis som du säger så kommer deras fartyg ha möjlighet att medföra hela verktygslådan på en gång, om de så önskar. Deras fartyg deltar ju regelbundet i minst en av NATO:s två stående minröjningstsyrkor (SNMCMG 1 &2) och har därmed hela Europa som operationsområde, där fartygen kan vara iväg i upp till 6 månader i streck.

Sannolikt är det därför de har valt att bygga fartygen stora nog för att kunna medföra hela den omfattande verktygslådan, och samtidigt erbjuda besättningen en dräglig arbetsmiljö och därmed lång uthållighet.

 

On 5/4/2021 at 12:44 PM, Perman said:

Kan det då möjligen vara så att man har sålt de fem resterande minröjningsdrönarna av SAM klass till US Navy eller kanske till den japanska flottan? US Navy köpte ju två drönarfarkoster under Gulfkriget i mars 1991 och även Japan ska ha köpt sex st SAM farkoster enligt JFS 2014-15. Har svårt att tänka mig att de är skrotade.

 

Det skulle jag bedöma som högst osannolikt. Huruvida de är skrotade eller inte vet jag inte, de låg upplagda i ÖHK i många år, men där finns de inte kvar. Det är dock inte omöjligt att man bara flyttat dem till någon annan plats...

  • Thanks 1
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...