Jump to content

Recommended Posts

Jag som ska in som KompaniBefälselev, jag får ju knappast ett kompani, PB´s får ingen plut, och GB´s oftast ingen grupp...

 

Men varför har man kvar dessa indelningar?

Jag vet ju hur besvikna en del kompisar till mig har blivit när dom fått reda på vad det är dom egentligen drabbas av. (Kompis N ska in som MPJ 10 månader och han tror verkligen att dom ska göra honom till gruppbefäl!)

 

Folk verkar ju mest bara bli besvikna...

Link to comment
Share on other sites

106 skrev:

GB = Gruppbefäl = furir - överfurir

PB = Plutonsbefäl = sergeant - fanjunkare

KB = Kompanibefäl = fänrik - kapten

dessutom finns regementsbefäl (major - överste 1gr) och generalspersoner (brigadgeneral - general)

 

På vissa förband är gruppchefen GB, på andra PB eller KB. För att krångla till det ytterligare är det inte alltid en GB (gäller även PB/KB) är chef över någon.

 

Att säga att GB sällan blir gruppchefer är fel. Alla GB som ryckte in under mitt GU-år på mitt förband blev gruppchefer eller stf(alternerade).

Link to comment
Share on other sites

GB= befäl på gruppnivå.

PB= befäl på plutonsnivå, dvs. på nivå över grupp nivå (tropp).

KB= befäl på kompaninivå, dvs. på nivå över plutonsnivå (plutonchef och stf motsv.).

 

Att vara uttagen till KB innebär ju beroende på befattning att man har en tjänst som inriktar sig i normalfallet på att kontaktytorna uppåt handlar om samverkan med Kompanichef och övriga plutoner på Kompaninivå därav KB.

 

Officersgrader Fänrik - Kapten benämdes tidigare för Kompanibefäl i UniR.

 

PB är ju nån form av mellannivå där de leder en tropp motsvarande, finns ju även undantag där. Och de arbetar inom plutonen, därav PB.

 

Underofficersgrader Sergeant - Fanjunkare och Förvaltare benämdes tidigare för Plutonsbefäl i UniR.

 

GB har ju till uppgift att leda sin grupp och verka i den, samverkan uppåt sker uteslutande i normalfallet med plutch och dennes stf. alt om det finns troppchefer.

 

Underbefälsgrader Vicekorpral-Överfurir tillhörde tidigare gruppen för Gruppbefäl enl. UniR.

 

Officersnivån Major - Överste1, benämdes regementsbefäl, eftersom de arbetade på en nivå som regel var för att driva regementet framåt.

 

Men att betänka, det ÄR ju i fredstid som dessa benämningar GB, PB och KB stämmer överens bäst med tjänsten som utförs. Efter ändringen i Befälsordningen 1982 så blev det ju lite konstigt med vissa av nivåerna.

 

DP :dong:

Link to comment
Share on other sites

Guest MasterSgt_Andersson

"när man talar om Gb, Pb och Kb då menar man väll den utbildningslängd man har

normalt

10 Mån GB

12 Mån Pb

15 Mån Kb "

 

Nej, det stämmer inte.

Jägarförbanden och i framatiden om gud är god även amfibie, tar in e-soldater, vilket innebär 10 mån utan befälsutbildning. Man blir således inte Gb trots att man legat inne lika länge.

Link to comment
Share on other sites

Det är inte bara Jägarförbanden som tar in E-soldater, utan det är ganska vanligt i hela FM.

 

Man kan tycka att alla icke-chefs 10-måntjänster borde bemannas av E-soldater. Som det är idag finns det högvis av specialister som betecknas som GB.

 

När det gäller befälsutbildning har jag fått intryck utav att GB-soldater mycket sällan får någon form av ledarskapsutbildning. Hos oss hade alla 10-mån soldater (GB/E) exakt samma utbildning utöver det tekniska.

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...