Jump to content

Singaporeanska marinen's Invincible klass


Perman

Recommended Posts

Leveransen av den första ubåten av Invincible klass till RSN har flyttats fram från 2021 till 2022.

 

First German Invincible-class submarine to be delivered to Singapore Navy in 2022

 

Enligt Janes så beror förseningen på covid 19:

 

Helicopter, submarine deliveries to Singapore delayed because of Covid-19

 

Om detta kommer att påverka hur man gör med Archer klassen och i förlängningen ev. beröra försäljningen av sv SÖD klassen till Polen återstår att se. Om leveransen av Invincible klassen nu försenas så har det väl om möjligt blivit än viktigare för RSN att behålla Archer-klassen så länge som möjligt.

 

/Per

Edited by Perman
  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

  • 1 month later...

Till skillnad mot tyska marinens type 212 som har förliga dykrodren på tornet så har dessa type 218SG ubåtar dessa i höjd med fördäcket halvvägs mellan bogen och tornet. Kanske för att de är mer effektiva på fördäcket och för att de singaporeanska ubåtarna inte behöver bekymra sig om is när de går i ytläge? Akterdelen av skrovet sluttar dessutom brantare ner mot kryssrodret på de sistnämnda, och akterkanten på tornet är nästan lodrät. Kan kanske tyda på att man på tyska type 212 har prioriterat hydrodynamik mer.

 

Singapore's first Invincible-class submarine commences trials as pioneer crew begins training

 

Quote

They are believed to have Horizontal Multi-Purpose Airlock, which can be used to launch either torpedoes, divers, or special forces assault teams, and also have the capability to launch cruise-missiles while submerged with an option for Vertical Multi-Purpose Airlock, for launching missile vertically, like the Tomahawk or Naval Strike Missile.

 

Invincible-class submarine

(eng. wiki)

 

/Per

 

 

Edited by Perman
  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

  • 3 months later...
6 hours ago, vikingman said:

 

Varför föredrog Singapore tyska ubåtar?

 

Jag är ingen ubåtsexpert men det beror nog på flera orsaker. Dels så fick ju de facto inte Kockums tillverka nya ubåtar under tiden som tyska HDW ägde företaget pga. att man inte ville att de egna ubåtarna skulle konkurreras ut, och dels på det faktum att Kockums inte nytillverkat ubåtar i sin helhet sedan 90-talet vilket knappast bidrar till en bättre position vid en ev. försäljning av de egna produkterna. Förutom uppgraderingar och halvtidsmoderniseringar så är det enda som man har nytillverkat sedan Gotlands-klassen så vitt jag vet att man byggde akterskeppen till tre sydafrikanska ubåtar av tysk typ på licens. Detta gör naturligtvis att en ev. köpare blir tveksam om man vågar satsa på en sådan ubåtstillverkare. Jag vet inte om Kockums har dragit bort sitt stöd sedan man valde att satsa på tyska ubåtar, men vissa uppgifter tyder på detta och i så fall så har man säkert gjort sig omöjlig som ubåtsleverantör för all framtid åtminstone vad gäller Singapore (och kanske även hos deras närmaste allierade).

 

Sedan går det inte heller att komma ifrån att bränsleceller på pappret ger bättre prestanda i u-läge, eller åtminstone har det varit så fram till nu. Dock tror jag Stirling tekniken med A26 kommer upp minst i paritet med bränsleceller vad gäller prestandan. Ingenting är emellertid gratis. Bränsleceller är med all sannolikhet ett dyrare AIP system än Kockums' Stirling system, men kan kanske bli billigare i takt med att allt fler ubåtsnationer väljer den vägen.

 

Slutligen så kan möjligen även förändrade säkerhetspolitiska ambitioner hos Singapore och den singaporeanska marinen ha spelat in där man nu kanske vill spela en större roll på den internationella arenan. Framför allt kanske att motverka Kinas ökande inflytande i Sydostasien. Även om inte typ 218SG ubåtarna blir fullt lika stora som först rapporterades så råder ändå inget tvivel om att de är inte avsedda att operera kustnära i singaporeanska vatten.

 

/Per

Edited by Perman
  • Like 1
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...