Jump to content

Recommended Posts

Som framgått på andra platser/ inlägg här (senast genom ”RSS-bot”) verkar återinförandet av vpl befäl gå med rasande fart, I armén i varje fall (men fortfarande bara där?). Föga förvånande rycker nu vpl in som redan från början är KB-uttagna, precis som det var ”förr”. I armén då. Flottan hade lägst PB som direktuttagning, sen fick man söka vidare till KB om man ville, fick och kunde.


Det innebar också att en vpl rent teoretiskt genom kurser som då arrangerades av FBU (motsv) kunde gå från menig via GB och PB till KB. Dessutom inom respektive ”grupp” (vilket var vanligast); furir till överfurir, sergeant till fanjunkare (översergeant fanns ju inte då -heller) och fänrik till löjtnant o s v upp till kapten.


Nån sådan utbildning, oavsett i vems regi, har jag inte hört talas om idag. Så är du uttagen så är du, liksom? Och så stannar du som vicekorpral (GB), sergeant (PB) och fänrik (KB) som vpl? Vill du avancera utan att bli fast anställd (eller reservare) får du som GB iallafall bli GSS-T. Kanske som PB och KB också, fast du då rimligen borde bli ”degraderad” (från sergeant och fänrik då)…. Förvisso ett gammal problem, men hur ska en fast anställd GSS-K eller specoff låta sig kommenderas av en VO (eller vad det kommer att kallas) Fänrik med 15 månaders GU? Kanske en icke fråga/ ett icke problem, i praktiken i varje fall? ;-)

Edited by Granis
Link to post
Share on other sites

Kan någon förklara KB och PB för en person som är uppvuxen i det nya systemet. Är KB alltså värnpliktiga fänrikar, och PB är sergeanter(furirer?). Är dessa PB då tänkta som stf plutch, eller som gruppbefäl(men där har du ju GB). Är KB då tänkt som att de ska vara plutonchefer? Men vad fyller då yrkesofficerare för roll i en pluton? Endast utbildningsansvariga då?

Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

Det där är vad som hände när Nya BefälsOrdningens ("NBO") första skede trädde i kraft 1972; underbefäl (graderna då, inte personerna -de äldre i varje fall) blev gruppbefäl (GB), Underofficerarna plutonbefäl (PB) och "De Lägre" (t o m Kapten) Kompanibefäl (KB). För yrkesbefälen blev då underbefälen furirer, överfurirer och rustmästare (högsta ubefgraden) "befordrade" (typ) tilll sergeanter och fanjunkare (förvaltare försvann samtidigt) =plutonsofficerare, och underofficerarna sergeant- förvaltare blev fänrikar- kaptener =kompaniofficerare. Samtidigt fanns ju "yngre officerare" fk- kn som då behöll graderna men kallades regementsofficerare. De kunde i de flesta fall så småningom bli majorer, vilket en kompoff inte kunde bli utan att "byta skrå".

 

För reserv och framförallt vplbefäl blev det lite annorlunda, de sistnämnda kunde exempelvis i flera år genom vidareutbildning inom FBU (motsv) fortfarande bli överfurirer och fanjunkare. Reservofficerare som tidigare varit yrkesofficerare "hängde dock med" de fast anställda, vill jag minnas. D v s fanjunkare blev löjtnanter t ex. Fanns säkert fler varianter; men vicekorpraler, rustmästare och förvaltare försvann iallafall helt 1972, vilken kategori man än tillhörde.

Edited by Granis
Link to post
Share on other sites
Posted (edited)

En liten fundering bara: Är man, d v s iallafall jag då ;-), lite för snabb på att dra paralleller mellan forna (typ) tiders kompanibäl (KB)/ Kompaniofficerare och dagens? Förr var ju dessa fd Underofficerare (även vpl sådana, i Flottan i varje fall), som ju (typ) skulle kunna anses motsvara dagens specialistofficerare. Är det så att dagens KB efter sina femton månader -inkl kadettkurs- kommer att mucka/ examineras som sergeanter och inte fänrikar? ”Vpl specoff” då, egentligen, Och det är då förklaringen att man har vpl GB och KB, men inte nåt som kallas PB? Eller?

Edited by Granis
Link to post
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Posted (edited)
On 7/9/2020 at 10:44 AM, Sverkerino said:

Är det vicekorpral man blir som högst om man är GB?

 

Det verkar som det (typ). Som värnpliktig då. "Förr" blev ju vpl GB korpraler under GU (vicekorpral försvann 1972) och så utnämndes de till furirer vid "muck". Och sedan kunde de gå vidare till åtminstone överfurir genom att gå kurser inom FBU, som då stod just för frivillig befälsutbildning.

 

Men dagens vpl GB verkar bli vicekorpraler under (slutet av) GU och sedan stanna som det även efter "muck". Och så kanske de måste anställas som GSS-T om de vill gå vidare?

Edited by Granis
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...