Jump to content

Återtagningens pris


Recommended Posts

I dag har vi som bekant ett helt oprövat system som bygger på att vi inte har någon större militär förmåga, men på 10 år ska kunna återta det vi saknar. Sådant kräver förstås en oerhörd framsynthet och mer eller mindre synsk förmåga hos vår ledning och våra beslutsfattare.

 

Men nu tänkte jag att vi inte skulle ägna oss så mycket åt att återtagningen som sådan, utan mer fundera på vad hela kalaset skulle kosta i kronor och ören per år under det decenium vi behöver för att få fart på maskineriet och hur detta kommer påverka befolkningen.

 

Har någon sett några siffror, någon form av uppskattning i den här vägen?

 

Kommer vi ha råd med detta? Var ifrån ska vi ta pengarna? Kommer det finnas någon förståelse för nedskärningar inom skolväsende och äldrevård för att vi KANSKE kan hamna i en hotfull situation om 10 år?

 

Många frågetecken blir det! :)

Link to comment
Share on other sites

Jag har ingen aning om vad det skulle kosta idag, men angående det gamla försvaret så fanns det en beräkning från mitten på åttiotalet som angav att en total mobilisering av FM som vid händelse av krig skulle det ta samhället 28 år! att återhämta sig rent ekonomiskt.

Edited by imint
Link to comment
Share on other sites

Kostnaden är sannolikt starkt beroende av vilket typ av hot det är som vi behöver "återta" oss mot. Av stor betydelse är också vilken typ av system och matriel som skall köpas in och/eller produceras (och vem kan förutse militär systemutveckling under de närmaste 10 åren?).

 

Det bedömda säkerhetspolitiska läget bör också beaktas. En möjlighet är att vi inom 5-10 år ingår i ett försvarssamarbete inom NATO-ram eller EU-ram. En annnan teoretisk möjlighet är givetvis att det är just NATO eller EU som utgör hotet att "återta mot".

 

Personligen tror jag inte att det behöver ta tio år att återta en invasionsförsvarsförmåga. Detta under förutsättning att vi kan köpa/leasa/låna matriel från vänligt sinnade länder och befriar oss från de ideologiska skygglappar och begränsningar som en inhemsk krigsmaterialförsörjning och ett uteslutande värnpliktsförsvar tidigare har inneburit. Sveriges långa "återtagningstid" under WWII berodde till stor del på att vi tvingades att producera all materiel själva.

 

Om så beslutades och genomfördes (något som i sig är rätt osannolikt) tror jag att vi inom ca 3-5 år bör kunna ha en försvarsmakt av motsvarande storlek, slagkraft och utbildningsnivå som på "den gamla goda invasionsförsvarstiden". Dock med undantaget att större delen av materielen är utländsk.

Detta skulle naturligtvis ske till priset av en totalförstörd ekonomi. Sen är ju frågan om denna försvarsmakt skulle kunna fylla sitt syfte och slå tillbaka ett invasionsangrepp? Knappast. Men på 3-5 år hinner man inkalla och utbilda ett stort antal värnpliktiga samt köpa in och driftsätta försvarliga mängder krigsmateriel. D.v.s. vi skulle ha "återtagit" den förmåga vi hade under det sena 80-talet, kanske något bättre.

Link to comment
Share on other sites

Det är inte bara matriel som behöver införskaffas, det kan ske rätt så fort. Det stora problemet är att vi inte kommer att ha några högre chefer som leder de nya förbanden som sätts upp. Hur lång tid tror ni det tar att få fram en kompetent en brigadchef, och vilka resurser krävs i form av övningstillfällen med större förband t.ex?

 

Min erfarenhet, och säkert många andras också, är att förbanden upp tom kompani fungerar rätt bra under slutövningar o dyl. Men över det, på bataljon och uppåt är det sämre ställt. Detta beror på att det är så få övningstillfällen för dessa chefer. Dessutom är det många som skall få tillfälle att öva, och för varje person blir det därför en väldigt kort övningstid "i selen".

Link to comment
Share on other sites

Det stora problemet är att vi inte kommer att ha några högre chefer som leder de nya förbanden som sätts upp. Hur lång tid tror ni det tar att få fram en kompetent en brigadchef,

Om försvaret bara släppte hörnflaggan och kom in i matchen skulle detta inte vara ett problem. Rekrytera civila med rätt kompetens även om de inte tidigare varit militärer.

 

Exempel, en person i 40 års åldern med enda militära bakgrund värnplikten och som idag är chef i närigslivet kan nog behöva miljöombyte för en 5-10 år eller så. Kan tänka mig att det finns många sådana personer som är intresserade. Ett halvår/år på brigadchefs-utbildning på krigshögskolan och sen är dom brigadchef. Enkelt, effektivt och plötsligt chans till faktiskt kompetenta högre militära ledare. Idag byter människor jobb, försvaret har inte fattat det. Få vill jobba med samma sak hela livet.

 

Ingen chefsrekrytering till försvaret kan ske från den civila sektorn, och det av någon insnöad princip att det inte skulle gå. Vilket trams. Idag sitter försvaret med endast korkskallar som högre chefer. Anledningen är just att folk inte vill jobba med samma sak hela livet, så även militärer prövar den civila sektorn, och är man duktig så är det ingen större risk att man kommer tillbaka till försvaret. De som är kvar är de som är för kass att klara konkurrensen om högre chefsplatser i näringslivet.

 

Militärer tappas hela tiden till det civila, i det civila finns pengar och det lockar många. Det finns dock civila som redan tjänat pengar och nu är sugna på andra utmaningar, men dom kan inte ens övervägas för chefspositioner i försvaret, detta är idioti.

 

I det efterblivna svenska officerssystemet så måste man för att bli hög militär chef gå hela vägen, från furir till general. Ingen kliver in på lämplig nivå direkt, 1800 talets system med livstidsval och livs-karrär inom samma yrke gäller. Detta är föråldrat och korkat, och är också anledningen till att vi idag sitter med så många inkompetenta högre militärer. Och kom inte och säg att dom vi har idag är kompetenta, vilken idiot som helst som följt eller deltagit i en storövning undrar ju om de som leder övningen har IQ över en fiskmås.

Link to comment
Share on other sites

Det stora problemet är att vi inte kommer att ha några högre chefer som leder de nya förbanden som sätts upp. Hur lång tid tror ni det tar att få fram en kompetent en brigadchef,

Om försvaret bara släppte hörnflaggan och kom in i matchen skulle detta inte vara ett problem. Rekrytera civila med rätt kompetens även om de inte tidigare varit militärer.

 

Exempel, en person i 40 års åldern med enda militära bakgrund värnplikten och som idag är chef i närigslivet kan nog behöva miljöombyte för en 5-10 år eller så. Kan tänka mig att det finns många sådana personer som är intresserade. Ett halvår/år på brigadchefs-utbildning på krigshögskolan och sen är dom brigadchef. Enkelt, effektivt och plötsligt chans till faktiskt kompetenta högre militära ledare. Idag byter människor jobb, försvaret har inte fattat det. Få vill jobba med samma sak hela livet.

 

Ingen chefsrekrytering till försvaret kan ske från den civila sektorn, och det av någon insnöad princip att det inte skulle gå. Vilket trams. Idag sitter försvaret med endast korkskallar som högre chefer. Anledningen är just att folk inte vill jobba med samma sak hela livet, så även militärer prövar den civila sektorn, och är man duktig så är det ingen större risk att man kommer tillbaka till försvaret. De som är kvar är de som är för kass att klara konkurrensen om högre chefsplatser i näringslivet.

 

Militärer tappas hela tiden till det civila, i det civila finns pengar och det lockar många. Det finns dock civila som redan tjänat pengar och nu är sugna på andra utmaningar, men dom kan inte ens övervägas för chefspositioner i försvaret, detta är idioti.

 

I det efterblivna svenska officerssystemet så måste man för att bli hög militär chef gå hela vägen, från furir till general. Ingen kliver in på lämplig nivå direkt, 1800 talets system med livstidsval och livs-karrär inom samma yrke gäller. Detta är föråldrat och korkat, och är också anledningen till att vi idag sitter med så många inkompetenta högre militärer. Och kom inte och säg att dom vi har idag är kompetenta, vilken idiot som helst som följt eller deltagit i en storövning undrar ju om de som leder övningen har IQ över en fiskmås.

Det är så lustigt att läsa dina inlägg PAL, alltid lika verklighetsfrämmande. Att leda en sådan omfattande organisation som en bataljon eller brigad är inget man lär sig i en handvändning, det är ett hantverk och som alla hantverk krävs det många år för att bemästra det. Det är precis så som Achilleos skriver, mtrl kan man alltid köpa men utbilda människor till rätt befattning det tar tid. Så jag tycker nog att du åtminstone kan sluta snacka med korvgubben utanför arenan och komme in och sätta dig på läktaren. Det dröjer nog ett tag innan du kan kliva ner och hålla i hörnflaggan.

Link to comment
Share on other sites

Det är så lustigt att läsa dina inlägg PAL, alltid lika verklighetsfrämmande. Att leda en sådan omfattande organisation som en bataljon eller brigad är inget man lär sig i en handvändning, det är ett hantverk och som alla hantverk krävs det många år för att bemästra det. Det är precis så som Achilleos skriver, mtrl kan man alltid köpa men utbilda människor till rätt befattning det tar tid. Så jag tycker nog att du åtminstone kan sluta snacka med korvgubben utanför arenan och komme in och sätta dig på läktaren. Det dröjer nog ett tag innan du kan kliva ner och hålla i hörnflaggan.

Det kan nog stämma att jag inte har full insikt i hur komplicerat det är att leda en battaljon eller en brigad. Tycker du jag har fel i övrigt också? Tycker du att storövningar fungerar bra? Jag tycker inte det.

 

Faktum är att försvaret hela tiden blir av med de bästa chefsämnena till det civila näringslivet. Jag är övertygad om att detta inte kan kompenseras med mer övning för de som stannar i försvaret.

 

Talang och åter talang. Den romantiska folkhems-föreställning att alla människor kan bli duktiga om de får utbildning är tyvärr inte korrekt. Verkligheten är inte sådan, utbildning och övning betyder mycket litet jämfört med talang och medfödd lämplighet. För 100 år sedan så bestämde man sig när man var barn vad man skulle bli och sedan jobbade man som skogsarbetare, ingenjör, polis eller vad det nu var tills man fick sin guldklocka och började fundera över vilket ålderdomshem man skulle välja. Människor vill inte leva så längre. De flesta byter branch flera gånger under sitt yrkesverksamma liv. En militär värderar säkert sitt jobb högt, trivs enormt i 10 år, men vill sen göra något annat, man vill prova att vara säljchef på ericsson, och efter det kankse VD på Spray. Detta är ett sätt att leva som vi inte skulle kunna lösa även om militärer alltid hade högre lön än alla civila yrken. När människor börjar leva så här så blir effekten påtaligt för försvaret som är en organisation som människor går ifrån men som ingen kan gå till.

Link to comment
Share on other sites

Det är så lustigt att läsa dina inlägg PAL, alltid lika verklighetsfrämmande. Att leda en sådan omfattande organisation som en bataljon eller brigad är inget man lär sig i en handvändning, det är ett hantverk och som alla hantverk krävs det många år för att bemästra det. Det är precis så som Achilleos skriver, mtrl kan man alltid köpa men utbilda människor till rätt befattning det tar tid. Så jag tycker nog att du åtminstone kan sluta snacka med korvgubben utanför arenan och komme in och sätta dig på läktaren. Det dröjer nog ett tag innan du kan kliva ner och hålla i hörnflaggan.

Det kan nog stämma att jag inte har full insikt i hur komplicerat det är att leda en battaljon eller en brigad. Tycker du jag har fel i övrigt också? Tycker du att storövningar fungerar bra? Jag tycker inte det.

 

Faktum är att försvaret hela tiden blir av med de bästa chefsämnena till det civila näringslivet. Jag är övertygad om att detta inte kan kompenseras med mer övning för de som stannar i försvaret.

 

Talang och åter talang. Den romantiska folkhems-föreställning att alla människor kan bli duktiga om de får utbildning är tyvärr inte korrekt. Verkligheten är inte sådan, utbildning och övning betyder mycket litet jämfört med talang och medfödd lämplighet. För 100 år sedan så bestämde man sig när man var barn vad man skulle bli och sedan jobbade man som skogsarbetare, ingenjör, polis eller vad det nu var tills man fick sin guldklocka och började fundera över vilket ålderdomshem man skulle välja. Människor vill inte leva så längre. De flesta byter branch flera gånger under sitt yrkesverksamma liv. En militär värderar säkert sitt jobb högt, trivs enormt i 10 år, men vill sen göra något annat, man vill prova att vara säljchef på ericsson, och efter det kankse VD på Spray. Detta är ett sätt att leva som vi inte skulle kunna lösa även om militärer alltid hade högre lön än alla civila yrken. När människor börjar leva så här så blir effekten påtaligt för försvaret som är en organisation som människor går ifrån men som ingen kan gå till.

I stora drag så har du fel. Det finns en anledning varför man börjar från botten och arbetar sig uppåt. Alla löjtnanter blir inte kaptener, alla kaptener blir inte majorer och så vidare. Systemet är tänkt att fungera så att de dugligste blir befodrade. Visst slinker det igenom ett och annat Pucko. På det hela taget fungerar det ganska bra. De dugligaste som vill gå vidare gör det.

Det brukar generellt vara svårt för en beväring att se helhetsbilden på sitt befäl.

Och på tal om talang som exempel Erich von Manstein, en erkänt duktig kille som själv erkände att talang är bra men utan mycket hårt arbete kommer man inte långt, med eller utan talang, så även på slagfältet.

 

Däremot kan jag hålla med dig om att FM har svårt att behålla duglig personal, vilket inte är så konstigt med den lönepolicy som används.

Link to comment
Share on other sites

Jag hör vad du säger imint, men jag tycker inte dina argument är så bra.

 

Konkurrerande företag i hela världen, från General Motors till Berras Lack & Svets, byter ut delar av sin personal utan att man måste börja i receptionen. Nu är det ju ändå så att detta inte kan vara helt fel, det är hård konkurrens i västvärlden.

 

Om och om igen ser man hur framgångsrika företag byter ut en person i sina ledningar. Ofta kan en VD komma in och arbeta med ett telecom företag och endast haft erfarenhet av kylskåp eller skog tidigare. Det fungerar därför att kompetensen sparas, lagras, behålls i företaget som organisation och inte hos enskilda personer. Vad skall man kalla det, objekt kapslad kompetens? Människoresursen utför metoder på denna objektifierade kompetens. Företag fungerar så här numera därför att det ger högre effekt, förr var allt familjeföretag, men det är svårt numera.

 

Man kan så klart inte rakt av applicera hur närigslivet gör på försvaret, men när något blir sämre och slutar fungera så bör man försöka på annat sätt. Det är inget speciellt med slagfältet, det är människor och inte seretidningshjältar som hanterar dessa slagfält. Jag tycker bestämmt att det är dags att utmana de gamla tankegångarna på detta område, det borde göras studier, kanske provrekrytergin av människor med civil kompetens in direkt i en bataljonsledning. Självklart med utbildning och praktik, det är ju ett team som leder en bataljon trots allt, inte en ensam individ. Är det verkligen omöjligt att objektifiera kompetens bara för att det handlar om militären. Ledare idag lär sig att hantera dylik objektifierad kompetens och applicera sina metoder mer eller mindre talangfullt på denna kompetens. Jag trog nog banne mig att det skall gå inom det miltära också, åtminstonde så skulle man prova och utvärdera det. Om det går och effekten är bara hälten så enorm som den var när näringslivet gick från ärvda familjeföretag till dagens ledarstrukturer så har försvaret klivit in i en ny tidsepok.

Link to comment
Share on other sites

Kommer vi ha råd med detta? Var ifrån ska vi ta pengarna? Kommer det finnas någon förståelse för nedskärningar inom skolväsende och äldrevård för att vi KANSKE kan hamna i en hotfull situation om 10 år?

Kan lova att det blir grova nedskärningar inom ALLT (utom försvaret då :/ ).

 

1943 gick 97% av statsbudgeten till försvaret.

Link to comment
Share on other sites

"Idag sitter försvaret med endast korkskallar som högre chefer. Anledningen är just att folk inte vill jobba med samma sak hela livet, så även militärer prövar den civila sektorn, och är man duktig så är det ingen större risk att man kommer tillbaka till försvaret. De som är kvar är de som är för kass att klara konkurrensen om högre chefsplatser i näringslivet."

 

Eller så brinner cheferna för sitt jobb? men vad vet jag...

Link to comment
Share on other sites

Kommer vi ha råd med detta? Var ifrån ska vi ta pengarna? Kommer det finnas någon förståelse för nedskärningar inom skolväsende och äldrevård för att vi KANSKE kan hamna i en hotfull situation om 10 år?

Kan lova att det blir grova nedskärningar inom ALLT (utom försvaret då :) ).

 

1943 gick 97% av statsbudgeten till försvaret.

Jo, det är just här jag tror att haken sitter. Under en period på tio år hinner vi ha två allmäna val. Det som oroar mig är hur det ska gå med den riksdagsmajoritet, oavsett färg, som fattar de första besluten och som börjar lägga ner daghem, skolor, kraftigt försämra a-kassa och sjukförsäkringar, tvinga kommuner och landsting till kraftga avgiftshöjningar på allt.

 

Kommer den riksdagsmajoriteten att sitta kvar så länge att vi faktiskt kommer lyckas genomföra återtagningen? Vem klarar av att under 10 år envist hävda att, "jodå, vi måste stänga alla fritidsgårdar i hela landet och nej vi har inte råd med en enda höftledsoperation just nu."?

 

Vad händer om återtagningen är lyckad och så avskräckande att hotet upplöses? Hur förklarar man det för ett folk som i dag har så jämförelsevis vaga krigsminnen som vårt? "Jo, visst har ni svultit i ett decenium, men det hade kunnat bli krig. Det tror jag iaf!"

 

Lite scary, tycker jag. :baskerPa:

Link to comment
Share on other sites

Jag hör vad du säger imint, men jag tycker inte dina argument är så bra.

 

Konkurrerande företag i hela världen, från General Motors till Berras Lack & Svets, byter ut delar av sin personal utan att man måste börja i receptionen. Nu är det ju ändå så att detta inte kan vara helt fel, det är hård konkurrens i västvärlden.

 

Om och om igen ser man hur framgångsrika företag byter ut en person i sina ledningar. Ofta kan en VD komma in och arbeta med ett telecom företag och endast haft erfarenhet av kylskåp eller skog tidigare. Det fungerar därför att kompetensen sparas, lagras, behålls i företaget som organisation och inte hos enskilda personer. Vad skall man kalla det, objekt kapslad kompetens? Människoresursen utför metoder på denna objektifierade kompetens. Företag fungerar så här numera därför att det ger högre effekt, förr var allt familjeföretag, men det är svårt numera.

 

Man kan så klart inte rakt av applicera hur närigslivet gör på försvaret, men när något blir sämre och slutar fungera så bör man försöka på annat sätt. Det är inget speciellt med slagfältet, det är människor och inte seretidningshjältar som hanterar dessa slagfält. Jag tycker bestämmt att det är dags att utmana de gamla tankegångarna på detta område, det borde göras studier, kanske provrekrytergin av människor med civil kompetens in direkt i en bataljonsledning. Självklart med utbildning och praktik, det är ju ett team som leder en bataljon trots allt, inte en ensam individ. Är det verkligen omöjligt att objektifiera kompetens bara för att det handlar om militären. Ledare idag lär sig att hantera dylik objektifierad kompetens och applicera sina metoder mer eller mindre talangfullt på denna kompetens. Jag trog nog banne mig att det skall gå inom det miltära också, åtminstonde så skulle man prova och utvärdera det. Om det går och effekten är bara hälten så enorm som den var när näringslivet gick från ärvda familjeföretag till dagens ledarstrukturer så har försvaret klivit in i en ny tidsepok.

Förtst och främst tycker jag att du verkar hysa en viss övertro på kompetensen hos svenska chefer i näringsliveet. Varför tror du att officerer är så hett eftertraktade inom den civila sektorn? Jo, för att de har enormt mycket kunskap som civila chefer saknar och aldrig kan skaffa sig. Kunskap som bland annat bygger på lång erfarenhet som ledare under svåra förhållanden.

 

Varför tror du att närinslivet anser att FMs UGL är den bästa ledarskapsutbildningen på marknaden?

 

Det var det rent ledarskapsmässiga.

 

Till detta kommer den enorma hantverksmässiga kunnande som du som militär chef MÅSTE inneha. Som militär chef kan man inte som i näringslivet, rida på gamla meriter, läsa på om branschnischen och sedan förlita sig på kompetenta underlydnande.

 

En chef på ett telecombolag behöver inte veta hur man löder kretsar till en mobilladdare för att kunna leda företaget, men en brigadchef MÅSTE veta hur man tar sig fram med en pbv för att kunna leda sitt förband till seger och undan död och ödeläggelse.

 

 

Edit: Lerpprafningar

Edited by Knekt
Link to comment
Share on other sites

Kommer den riksdagsmajoriteten att sitta kvar så länge att vi faktiskt kommer lyckas genomföra återtagningen? Vem klarar av att under 10 år envist hävda att, "jodå, vi måste stänga alla fritidsgårdar i hela landet och nej vi har inte råd med en enda höftledsoperation just nu."?

Om vi nu med begreppet återtagning menar en mycket kraftig ökning av försvarsanslagen över en längre tid så är det en såpass genomgripande förändring att det antagligen skulle krävas en bred politisk uppslutning bakom en sådan åtgärd. För att den politiska uppslutningen skall åstadkommas så behövs antagligen en mycket klar och tydlig hotbild, som kan mötas med ökade resurser till försvaret. Antagligen krig i närområdet, hot om krig eller en ny hotsituation från en aggresiv stormakt. Endast under en sådan situation tror jag att en större "återtagning" skulle vara ett politiskt realistiskt alternativ.

 

Som sagt så tror jag att det säkraste och kostnadseffektivaste sättet för Sverige att uppnå godtagbar säkerhetsnivå vid ökad hotbild är att ingå i försvarsallianser och samarbeten (i realiteten EU och NATO). D.v.s. en "återtagning" medelst utrikes- och säkerhetspolitik i första hand.

Link to comment
Share on other sites

Eftersom det är middag med flickvännens bästa vänninna och respektive har jag endast fåt tillåtelse till kort koll på forumet men i natt skall jag skriva ett långt och spännande inlägg.

 

Kan dock säga att Pal har fler poänger än de flesta anar. Dock så är inte alla höga militärer inkomptenta.

 

@Knekt En brigadchef behöver inte veta hur en pbv tar sig fram. Han behöver bara ge sina bataljonschefer riktlinjer för striden skall föras. Har du hört en brigch säga i sin order: 1 pluton, 2 komp 1 bataljon skall ta sst stenen vänster om sjön. eld mellan osv.

 

Bataljonscheferna ger vidare order och förtydligar budskapet. Striden och dtaljstyrningen sker på kompnivå och i framtiden med nbf ännu lägre ner i organisationen.

 

Men det kommer mera.

Link to comment
Share on other sites

gamla tankegångarna på detta område, det borde göras studier, kanske provrekrytergin av människor med civil kompetens in direkt i en bataljonsledning. Självklart med utbildning och praktik, det är ju ett team som leder en bataljon trots allt, inte en ensam individ. Är det verkligen omöjligt att objektifiera kompetens bara för att det handlar om militären. Ledare idag lär sig att hantera dylik objektifierad kompetens och applicera sina metoder mer eller mindre talangfullt på denna kompetens. Jag trog nog banne mig att det skall gå inom det miltära också, åtminstonde så skulle man prova och utvärdera det. Om det går och effekten är bara hälten så enorm som den var när näringslivet gick från ärvda familjeföretag till dagens ledarstrukturer så har försvaret klivit in i en ny tidsepok.

jamen du skriver ju det själv...självklart skall dom ha utbildning. Hur lång skall den vara då? Ja ungefär 10 år kanske dom behöver för att lära sig alla saker som händer i en bataljon med rimlig kompetens.

För att bli en duktig bataljonschef MÅSTE man deltaga i ett antal övningar i olika positioner inomm bataljonen innan man kan axla manteln som Bataljonchef, annars är man rökt. Praktisk erfarenhet från övningar har visat att en Bataljonchef med bristfällig erfarenhet kör sönder sin bataljon, det bara är så. Jag tycker att du kan acceptera det och inte tjafsa mot bättre vetande. Endast en välutbildad och välövad Bataljonchef och Batstab kan prestera ett bra resultat. För att inte tala om Divisionen och DivC och då menar jag inte en av FVs divisioner.

jag tycker att ditt förslag är på gränsen till löjeväckande.

Link to comment
Share on other sites

Bataljonscheferna ger vidare order och förtydligar budskapet. Striden och dtaljstyrningen sker på kompnivå och i framtiden med nbf ännu lägre ner i organisationen.
<---( Nån godhjärtad person får gärna meddela mig hur man gör en quote namn & datum)

 

Bedömt, nej. Den största risken med NBF i mina ögon är att Berra Brigadchef som är nyfiken för hur det går för 1.Bats tagande av MULLEMOSSA börjar kika nedåt i hierarkin och tillslut när Sven Antenn ska rensa sitt rum så börjar det blippa fram små tips och till slut ordrar signerade Brigch om hur han ska gå till väga. Usch. Auftragtaktik für Alle.

 

@ Pal

 

Du skojar va? Visst, Lasse på ICA var skitduktig på att rationalisera om och få större vinst förra året, men göra karln till militär chef? Nää... Du driver med oss :dong:

 

Krigskonsten är ett hantverk, det måste man lära från grunden. Och det tar tid.

 

Sen har vi ju faktiskt människor som du beskriver i den militära organisationen. Vi kallar dem reservofficerare.

 

/Anders, som gärna behåller sin militäre chef och låter Lasse fortsätta sitt goda värv på ICA.

Link to comment
Share on other sites

Pal har rätt i det mesta, det finnns oftast ingen anledning att jobba kvar inom Försvarsmakten efter ett par år. Kul i början kanske och en utmärkt språnbräda mot ett bättre jobb(jämför min far som gick över från FM mot Eriksson och fick en nästan fördubblad månadslön)

Dom "bästa" Officerarna sticker från Fm inom typ 10-15 år typ, och när statsmakten motarbetar Officerskåren och slaktar hela Sveriges "försvar" är det inte mer än rätt...

Jag tror utan tvekan att vi kan ta in den civila kompetens som finnns inom näringslivet tilll Fm(om bara viljan finns, och man börjar betala marknadsmässiga löner)

Som Försvaret ser ut idag kan vi mer eller mindre ge upp då vi inte ens kommer kunna mobilisera hemvärnet innan "kriget" är över..

:dong:

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...