Jump to content

Befordringsgång Hv?


Recommended Posts

På den äldre Hv-webbplatsen fanns en tydlig befordringsgång beskriven från soldat till bataljonschef. Vilka kurser som krävdes för att soldat skulle kunna bli (då) korpral och gruppchef, och vidare hela vägen upp. Finns en sådan någonstans?

  • Like 1
Link to comment
Share on other sites

  • 4 months later...

Enligt HvH18:

Quote

 

6.12 Befordran
6.12.1 Utbildningskrav för befälsbefattningar samt krav för befordran
C OrgE befordrar personal upp till tjänstegrad kapten/OF och fanjunkare/OR.
De formella utbildningskraven bygger på en stegring där individen utvecklas och placeras i
närmast högre befattning. Den formella utbildningen skall vara genomförd innan hemvärnsbefäl
kan söka kurser för fortsatt utveckling.
Endast chef kan befordras i innehavd befattning. För befordran i befattning krävs minst två
Förbands-KFÖ i befattning (för gruppchef krävs en Förbands-KFÖ i befattning) samt väl
vitsordad tjänstgöring i befattning antal år enligt nedan.

 

6.12.2 Rutin för befordran till tjänstegraderna major och förvaltare
C OrgE ansvarar för att hemvärnsbefälen följs upp avseende utbildningar och tid i befattning
så att de befordringsärenden som är aktuella bereds i rätt tid.
Befordran till major respektive förvaltare beslutas av Rikshemvärnschefen och genomförs
normalt vid årligt bataljonchefsseminarium i augusti.
C OrgE bereder befordringsärendet och skickar ansökan, med utbildningskort och övriga
handlingar som stöder ansökan, till Rikshemvärnschefen senast 1 maj (tre månader före befordringstidpunkt).
I PRIO redovisas och styrs hemvärnets krigsförbands behov av förordnanden.
Förvaltare
Befäl med gedigen, väl vitsordad, dokumenterad erfarenhet och kompetens samt minst tio år
som fanjunkare och genomförd kurs för stabsmedlem kan efter att bedömts lämplig befordras
till förvaltare.
Major
Bataljonschef som genomgått formell utbildning och med minst fyra år i befattning som bataljonschef
kan efter att bedömts lämplig befordras till major.

 

 

Så inom Hemvärnet så kan man uppnå graden Major. Dock så finns det tidigare yrkes- och reservofficerare med högre grader som är bataljonschefer, Överstelöjtnanter. T.ex Chefen 28. Hvbat.

 

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...