Jump to content

Värnpliktig kontra GSS-T


Recommended Posts

En liten fundering så här när värnplikten är återinförd och de som blivit uttagna eller sökt densamma (för fortsatt tjänstgöring som -minst- GSS) tjänstgjort tillsammans som rekryter: Vad är behovet för GSS-T nu? Om det inte helt enkelt handlar om ”SS”, d v s nämnda kategori kan bli gruppbefäl medan värnpliktiga inte kan bli det. Men det kan dom/ blir dom väl? Som Vicekorpraler i varje fall? Har du fullgjort grundutbildningen med godkänt resultat blir du väl krigplacerad och kan inte tacka nej framöver? Så varför GSS-T i så fall när du ändå blir placerad som vpl; ”GSS-P” kanske? ( =pliktsoldat). Eller blir det nån återgång till 80-talet (sådär) där fler utbildas än som behövs, typ den tidens ”handräckningsvärnpliktiga” kontra dagens vpl i flottan som sedan krigsplaceras som vaktsoldater och inte på (sjögående) förband där de grundutbildades?

Link to comment
Share on other sites

Jag förstår inte riktigt vad din fråga är. Det handlar ju framförallt om hur mycket tid och engagemang du som enskild är villig att lägga på försvarsverksamheten efter grundutbildningen: Permanent anställda (GSS/P) > Tidvis tjänstgörande (GSS/T) > Hemvärn/Avtalspersonal > vpl. "Behovet" för GSS/T upplever jag snarare som en möjlighet för Försvarsmakten att få ökad förmåga till billig(are) penning.

Link to comment
Share on other sites

Ja, det är inte lätt med alla begrepp... Vad jag tänkte på i första hand var väl att en rekryt efter fullbordad GU numera (återigen) inte kan "tacka nej till fortsättningen" om hen inte vill bli fast anställd eller fortsätta till officer. Vederbörande blir väl krigsplacerad (?) "pliktsoldat" i vilket fall? Men som GSS-T blir kanske möjligheterna att påverka tjänstgöringen större, inklusive att kunna bli befordrad då? Ty någon återinförd vpl befälsutbildning á la FBU är väl inte planerad? Idag blir man Vicekorpral under GU om man blir uttagen till vpl gruppbefäl, och så stannar man där väl?

 

Begreppet "T" kanske skulle kunna ersättas med "gruppbefäl i reserven" eller "reservsoldat" i konsekvensens namn då officerare med samma (typ) anställningsförhållande fortfarande benämns som "reservofficer"? Och inget om "tidvis tjänstgörande", fast det är ju det som det blir frågan om då också ;-).

Edited by Granis
Link to comment
Share on other sites

On 6/2/2020 at 9:32 PM, rtv said:

Jag förstår inte riktigt vad din fråga är. Det handlar ju framförallt om hur mycket tid och engagemang du som enskild är villig att lägga på försvarsverksamheten efter grundutbildningen: Permanent anställda (GSS/P) > Tidvis tjänstgörande (GSS/T) > Hemvärn/Avtalspersonal > vpl. "Behovet" för GSS/T upplever jag snarare som en möjlighet för Försvarsmakten att få ökad förmåga till billig(are) penning.

GSS/K = Kontinuerligt anställd, GSS/T = Tidvis tjänstgörande, GSS/P = Plikt.

 

T har sina fördelar just iom frivilligheten även om det är något dyrare än P. Man har högre motivation, folk håller sig därmed ofta i form och a jour frivilligt mellan övningarna vilket gör att de har kortare mobiliseringstid. Med det sagt behövs både T och P då P är ett bra sätt att öka numerären på ett billigt sätt.

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Förstår att det blir svårt att svara generellt, men blandar man "T" och "P" i förbanden? "K" finns väl alltid där? Ja, eller resoff i stället i vissa (krigs)förband? (tänker på allt från Menig till General då). Ungefär som man i USA skiljer på reservförband och nationalgarde, men bortse från hemvärn (i Sverige) i detta fall. Eller? Finns det "K" i dom förbanden också?

Link to comment
Share on other sites

21 hours ago, Granis said:

Förstår att det blir svårt att svara generellt, men blandar man "T" och "P" i förbanden? "K" finns väl alltid där? Ja, eller resoff i stället i vissa (krigs)förband? (tänker på allt från Menig till General då). Ungefär som man i USA skiljer på reservförband och nationalgarde, men bortse från hemvärn (i Sverige) i detta fall. Eller? Finns det "K" i dom förbanden också?

Det är en fråga som skiljer sig oerhört mycket från förband till förband. Vid vissa funktionsplutoner kan det finnas alla tre anställningsformer medan vid exempelvis min skvadron finns det en ren T-pluton och övriga är K. Huruvida man blandar T och P vet jag faktiskt inte men skulle säga troligen vid något förband!

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...