Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Revingeheds magiska miljö för växter och djur

Recommended Posts

I dag fredag den 22 maj är det den Biologiska mångfaldens dag. Det är en internationell temadag utsedd av FN som firas av naturföreningar, kommuner, myndigheter och privatpersoner landet runt. Försvarsmakten vill i samband med denna dag uppmärksamma naturvärdena på våra övningsfält.

Försvarsmaktens många övnings- och skjutfält runt om i landet har alla höga naturvärden. Speciellt för dessa fält är att när det inte pågår övningar så är de öppna för friluftsliv och forskning. Ett exempel är Revingeheds övningsfält, två mil öster om Lund.

– Vi är mycket måna om vårt övningsfält som är hem för en mängd rödlistade arter, däribland 50 olika vildbinsarter, berättar Ulf Rolin, miljöchef på Södra skånska regementet (P 7).

Revingehed är ett 4 500 hektar stort område som består av sandmarker, våtmarker, Krankesjön och gammal lövskog och ett veritabelt paradis för många hotade arter. Området omfattas av Natura 2000, ett EU-nätverk som arbetar med att bevara arter och habitat runt om i Europa. Genom övningsverksamheten bidrar Försvarsmakten till att både flora och fauna frodas.

Men kan det inte vara så att bandvagnarna skadar djur och natur?

– Nej, det är faktiskt precis tvärtom. Genom våra övningar gynnas växt- och djurlivet här på Revingehed, säger Ulf Rolin. Vi skapar en fantastisk miljö för många djurarter. Våra stridsfordon rör upp marken och blottar sand och sprider frön. När vi kör i våtmarkerna bildas vattensamlingar i spåren efter fordonen som är perfekta lekställen för bland annat strandpaddan och lökgrodan.

Ulf

P 7, tillsammans med Fortifikationsverket, Länsstyrelsen, kommunen, Naturskyddsföreningen och arrendatorer träffas flera gånger per år och tar fram en handlingsplan för det kommande året.

Handlingsplanens syfte är att genomföra skötsel av naturvärdena på fältet. Under 2020 arbetar man med 30 åtgärdspunkter; bland annat deltar man i EU-projektet Semi-Aquatic Life för att återställa och bevara vattenlevande insekter och groddjur, och Länsstyrelsen driver också ett pollineringsprojekt på området för att bevara vildbina som finns där.

Vad är det som är så speciellt med Revingeheds skogsområden?

– Vi har i stort sett bara lövskog. En stor del av bokskogen är över hundra år gammal. Döda träd får stå kvar och förmultna och är perfekta hem till massor av insektsarter. På Revingehed finns också den unika fågelsjön Krankesjön, där mängder av olika fåglar häckar, som till exempel sothöns, doppingar och knölsvanar. Det här är en otroligt intressant plats och Lunds universitet bedriver forskning kring sjön och dess strandängar.

– Naturvården på Revingehed sker på flera olika sätt, säger Ulf Rolin. Våra stridsfordon bidrar med nödvändigt markslitage och omrörning av marken; vi gräver och så finns det även cirka 900 kor som betar på ängarna.

Alla anställda och värnpliktiga soldater ska delta i minst två mark- och miljöutbildningar under sin tid på P 7; en introduktions- och en fortsättningskurs. Sedan finns även specialutbildningar för dem som arbetar med drivmedel och kemikalier om hur de ska undvika spill och hur sanering ska gå till.

– Alla som arbetar på P 7 har ett högt miljömedvetande och naturvården går hand i hand med vår övningsverksamhet, det är fantastiskt att se att de kompletterar varandra så bra, säger Ulf Rolin.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...