Jump to content

Vridbara torpedtuber på ubåt


madman

Recommended Posts

Läste att Sverige hade vridbara torpedtuber inklusive de fasta. På en serie av tre ubåtar på 30-talet sjölejon klassen. Hur användes dessa? Har inte sett någon bild där dessa syns. En annan bok skriver att de skulle ha monterats undertill och aldrig monterats. "Försök gjordes med en dubbel vridbar enhet under skrovet och även trådstyrning. Detta kom dock ej till genomförande". ubåtarna skrotades efter en uppgraderingar baserat på en tysk ubåt efter bara 5 år.

http://www.bjorns-story.se/private/Svenska Ubatarhtm/svenska_ubatar.htm

Edited by madman
Link to comment
Share on other sites

7 hours ago, madman said:

Läste att Sverige hade vridbara torpedtuber inklusive de fasta. På en serie av tre ubåtar på 30-talet sjölejon klassen. Hur användes dessa? Har inte sett någon bild där dessa syns. En annan bok skriver att de skulle ha monterats undertill och aldrig monterats. "Försök gjordes med en dubbel vridbar enhet under skrovet och även trådstyrning. Detta kom dock ej till genomförande". ubåtarna skrotades efter en uppgraderingar baserat på en tysk ubåt efter bara 5 år.

http://www.bjorns-story.se/private/Svenska Ubatarhtm/svenska_ubatar.htm

 

Det ena utesluter ju inte det andra. Som jag uppfattar det så hade Sjölejon ubåtarna en fast (men vridbar) installation med två 53,3 cm torpedtuber m/36 på akterdäck vid färdigställandet. Sedan gjordes försök också med en dubbel vridbar enhet under skrovet, vilken dock inte kom att användas. Enligt boken Örlogsfartyg så visade sig däckstuberna

 

Quote

"vara en mindre lyckad konstruktion, eftersom de medförde ett avsevärt fartmotstånd. De togs därför bort vid moderniseringen på 1950-talet."

 

I boken finns också ett foto på Sjöormen före ombyggnaden. Däckstuberna är indragna/stuvade. De ska som sagt medfört ett betydande fartmotstånd när de fälldes ut i u-läge. Gissar att de även inverkade negativt på ubåtens hydroakustik. Även kustubåtarna U1 - U9 från 1941-44 hade f ö en 53,3 cm däckstub på akterdäck av modell m/39, men den var fast (inte vridbar) vad jag förstår. Även denna togs bort efter hand. Jag är ingen expert på torped eldledning men det bör ha varit en utmaning att skjuta torped i 90 grader från fartygets långskeppslinje.

 

Med en bestyckning av två moderna 40 mm luftvärnsautomatkanoner m/32 och två ksp (8 mm m/36?) på Sjölejon-klassen från 1936-41 så visar det väl att man även i Sverige tidigt insåg att fientligt flyg skulle komma att utgöra ett betydande hot mot ubåtar.

 

1683308888_Sjormenfreombyggnaden_reduced(2).thumb.jpg.1887742c47460e2f4383c48488d02d20.jpg

 

1057110600_Sjlejonklass(3).thumb.JPG.2828afb51648364eec353c98bab8c1a3.JPG

 

 

/Per

Edited by Perman
  • Thanks 3
Link to comment
Share on other sites

  • 3 weeks later...

Vridbara däckstuber på ubåtar verkar dock inte ha varit fullt så unika. Det var väl möjligen den dubbla vridbara enheten under skrovet på Sjölejon ubåtarna som hade varit unik om den kommit till användning. Den polska (men även engelskspråkiga) sajten Torpedo Vorhaltrechner project har en info sida om utvecklingen av däckstuber och däcksmonterade torpedutskjutningsanordningar ("torpedo launcher") på ubåtar. Det verkar ha funnits tre huvudtyper: fasta tuber, utfällbara anordningar enligt Drzewiecki principen (eng. "drop-collar torpedo launcher") och vridbara tuber som var den vanligaste typen. De användes så sent som under andra världskriget, men efteråt så försvann de på nyare ubåtsklasser pga. nackdelarna. Torpederna kunde inte underhållas till sjöss i tuberna, och de var utsatta för det salta havsvattnet, vattentrycket och explosioner från sjunkbomber. Den komplexa stödutrustningen på däck fungerade inte heller alltid, vilket bl a den misslyckade attacken visade som den polska ubåten ORP Orzel gjorde på en tysk minsvepare 11 april 1940. Dessutom så var efterkrigstidens ubåtstyper större vilket medgav fler bogtuber.

 

Submarine external torpedo tubes

 

/Per

Edited by Perman
  • Thanks 2
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...