Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Utvecklande krigsbasvecka i Vidsel

Recommended Posts

Parallellt med den omfattande pandemin pågår verksamheten vid Norrbottens flygflottilj, F 21, i stort sett precis som vanligt. Trots begränsningar i och med de åtgärder som genomförts i kölvattnet av Covid-19 har den planerade krigsbasveckan genomförts på flottiljens sidobas i Vidsel under vecka 13. - Även om vi alla påverkas av situationen på något sätt är det viktigt att komma ihåg att vi har en beredskap att hålla och uppgifter att lösa över tid. Därför måste vi fortsätta att öva och upprätthålla vår förmåga, både själva och tillsammans med andra. Under onsdagen genomfördes ett så kallat Cross Border Training-pass med finska flygvapnet över svenskt luftrum så även om gränserna till våra grannländer är stängda på marken så fortsätter vi att öva tillsammans i luften, säger flottiljchefen överste Claes Isoz.

F 21 har sin huvudbas på Luleå Kallax flygplats med sidobaser i Jokkmokk och Vidsel. Under vecka 13 flyttade 211:e stridsflygdivisonen och 31:a flygunderhållskompaniet verksamheten till Vidselbasen där man verkade från de spridda klargöringsplatser som ligger en bit ifrån banan - det man brukar benämna ”bakom”.

Att man flyttade verksamheten till Vidsel under veckan hade ingen koppling till Covid-19 utan var planerat sedan länge.

- Deltagarna under krigsbasveckan jobbar till vardags tillsammans på flottiljen så ur smittsynpunkt blir det ingen skillnad. Snarare minskar risken i och med att man håller sig för sig själva och inte träffar andra på samma sätt, säger Claes Isoz.

 

Värnpliktiga flygmekaniker under utbildning

I årets kull av rekryter finns 22 flygmekaniker som nu för första gången får genomföra verksamhet på annan plats och under mer komplicerade förhållanden. Kapten Dan Holmgren, till vardags plutonchef vid 31:a flygunderhållskompaniet ledde kompaniets verksamhet på plats. Trots att de var tvungna att bedriva verksamheten på ett lite annorlunda sätt med hänsyn till det rådande läget i omvärlden var han mycket nöjd.

- Under den här veckan har vi bakat in rekryterna i de olika grupperna tillsammans med två officerare i varje grupp. Krigsbasveckan är ett viktigt försteg både kunskaps- och erfarenhetsmässigt inför slutövningen som sker under Aurora 20 i maj. Vi har fokuserat på att få utbildningen rätt och har därför gått ganska lugnt och metodiskt till väga under veckan. Under Aurora kommer de självklart få öva mer fullt ut, köra mer fordon och uppträda mer taktiskt och skyddat än vad de gör idag.

- Det är viktigt att de får uppleva skillnaden mellan att verka från huvudbas i Luleå jämfört med att verka från Vidsel. Allt blir mer komplicerat här. Det är större ytor, längre transportsträckor och längre ledtider vilket innebär att man måste planera noggrannare och ha med sig mer utrustning.

 

”Fantastiskt lärorikt”

En av rekryterna på plats på Vidselbasen är Erik Lundqvist från Luleå som gör värnplikten som flygmekaniker. Nu har han och några andra värnpliktiga tillsammans med två officerare hängt fyra stycken Jaktrobot 99 och laddat automatkanonen på ett Jas 39 Gripen.

- Under vecka tolv övade vi rörlig klargöring för första gången inne på flottiljen och nu gör vi samma sak fast här i Vidsel. Här har vi en flygtekniker och en hjälpmekaniker som ska se till att maskinen är redo att flyga. Flygteknikern går varvet runt planet och ser så att allt är ok och mekanikern brukar hjälpa till att tanka och kontrollera kabinen så att säkerhetsfunktioner så som raketstolen fungerar som de ska.

Och hur är det att verka på en krigsbas jämfört med huvudbasen?

- Det är fantastiskt lärorikt. Här har du inte tryggheten i hangarer och tillgång till materiel på samma sätt utan här blir konsekvenser av eventuella friktioner tyngre. Det blir en helt annan sak.

Han är en av de rekryter som siktar på att fortsätta som flygmekaniker efter avslutad utbildning.

- Jag vill självklart fortsätta med det här. En sak jag uppskattar med den just den här tjänsten är att man får delta i den vardagliga flygverksamheten. Och det är skarp tjänst varje dag.

  

Nöjd divisionschef

Under veckan har piloterna från 211:e stridsflygdivisonen flugit fyra pass varje dag. Under onsdagen genomfördes även ett CBT-pass (Cross Border Training) tillsammans med finska flygvapnet i luftrummet över norra Sverige. CBT genomförs i stort sett på veckobasis tillsammans med både norskt och finskt flyg.

- Jag är supernöjd. Det har gått jättebra på så sätt att det inte har varit helt friktionsfritt - så vi har fått chansen att lära oss massor. När man övar på krigsbas behöver man sällan simulera problem eller friktioner, de tenderar att dyka upp ändå och utifrån detta får man sen chans att dra viktiga lärdomar. Men trots det har vi löst problemen, fått upp planen i luften och levererat verkan, precis som vi ska, berättar major Daniel Jannerstad, chef för 211:e stridsflygdivisionen.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...