Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Begränsningar avseende pliktpersonals fritid och hemresor

Recommended Posts

Försvarsmakten har i dag fattat beslut om att begränsa möjligheten för totalförsvarspliktig personals rätt att vistas på valfri plats på sin fritid. Syftet är att minska smittspridningen av covid-19 mellan regioner i landet och inom myndighetens förband och skolor samt att upprätthålla anbefalld beredskap.

Med anledning av covid-19 har Folkhälsomyndigheten gett ut riktlinjer för nationella resor. Resor inom landet ska övervägas noga med anledning av att minska smittspridningen av covid-19. Värnpliktig personal vid Försvarsmaktens förband och skolor reser oftast till och från sina utbildningsplatser från olika delar av landet. I och med Försvarsmaktens beslut medges inte hemresor för pliktpersonal.

– Stora ansträngningar görs för att Försvarsmakten ska kunna bistå den civila sjukvården i omhändertagandet av sjuka. Lika viktigt är att vi genomför förebyggande åtgärder för att bromsa smittspridningen i vårt land. Det här beslutet gör, i det här skedet av virusutbrottet, stor skillnad, säger Markus Karumo chefläkare i Försvarsmakten.

Beslutet är framtaget i samråd med Folkhälsomyndigheten och Försvarsmaktens medicinska experter och gäller från och med den 27 mars och minst intill den 17 april.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...