Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Marinen bidrar till trygghet och stabilitet

Recommended Posts

Ubåtsjaktövningen på västkusten är slut. Fartygen har förtöjt i sina hemmahamnar och landenheterna är tillbaka i sina baser. Under en dryg vecka har marinen ökat sin förmåga att hantera undervattenshot i ett för Sverige strategiskt viktigt område, Marinen har dessutom visat för omvärlden att man upprätthåller beredskap och bidrar till trygghet när samhället i övrigt är pressat.

För första gången hölls den årliga funktionsövningen för ubåtsjakt på västkusten och inte i Östersjön. Kommendör Jon Wikingsson som har varit styrkechef till sjöss berättar varför:

—En av anledningarna är att vattenförhållanden som salthalt och strömmar är annorlunda mot i Östersjön. Vi måste kunna hantera förhållandena på båda sidorna om Sverige. Men att vara på västkusten är också viktigt av andra skäl. Här finns de stora hamnar som Sverige är beroende av i fred, kris och krig. Västkusten utgör också porten in i Östersjön, som kommer att vara avgörande att behärska om det skulle bli oroligt i Östersjöregionen.

1

Inom- och utomskärs, men också på land

I stort har stridsfartygen jobbat i två grupper. Minröjningsfartyg, bevakningsbåtar och stridsbåtar och amfibiesoldater har övat inomskärs och kustnära. Längre ut i Kattegatt har korvetter och helikoptrar jobbat. Sonaroperatörer har sökt efter ubåt eller ubåtsjaktmål och anfallsmetoder har finslipats. Stödfartygen Trossö och Carlskrona har tillsammans med personal från Marinbasen sett till att hålla stridsfartygen operativa. Den svenska ubåt som deltog har inte bara varit en svårfunnen motståndare. Den har dessutom bidragit till information om sjöläget i Kattegatt.

— Vi kan än en gång konstatera att kombinationen helikopter och fartyg är ett vinnande koncept. Det gäller både vid ubåtsjakt som vid sjöövervakning. Helikopterns snabbhet och möjlighet till att spana täcka stora ytor ökar effekten avsevärt., säger Jon Wikingsson.

2

Större än övningen i sig

Förutom att ha blivit bättre på ubåtsjakt och att hålla igång en marin styrka långt från ordinarie baser har marinen uppnått mycket annat enligt Jon Wikingsson:

— Vi har visat att Försvarsmakten och marinen kan verka trots att samhället är under påfrestningar, som just nu med Covid-19. Vi har dessutom sjöövervakat i Kattegatt och Skagerack samt Östersjöinloppen. Såväl handelssjöfart som ett antal utländska örlogsfartyg har identifierats och vi har visat svensk närvaro för dessa. Sammanfattningsvis har marinen visat att vi kommer att finnas därute och jobba, oavsett hur nästa kris ser ut.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...