Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

FM Malibloggen: Inte som att riva vilket tält som helst

Recommended Posts

Ett kapell är inte som vilken annan byggnad eller tält som helst. Det är en plats för stillhet, eftertanke och bön. Därför krävdes det en del förberedelser och en annan hantering när kapellet på Camp Nobel skulle monteras ned – närmare bestämt så kallad dekonsekrering.

dsc-8355-2658-1024x683.jpg

Kontingentspastor Mats Almgren framför kapellet.

Dekonsekrering är en ceremoni som är förhållandevis ovanlig och ett begrepp som nog är främmande för de flesta. Det beror på att ceremonin är något som arrangeras när en kyrka eller ett kapell ska upphöra att fungera som en kyrklig samlingsplats och markera slutet på den särskilda status byggnaden då har. Något sådant sker av förklarliga skäl inte så ofta och än mer sällan som nu, vid randen till Sahara, när kapellet på Camp Nobel skulle monteras ned.

dekonsekrering4-1024x683.jpg

Korum.

Kapellet har varit en viktig plats på Camp Nobel. En naturlig samlingspunkt och en plats dit man kunnat gå för stillhet, eftertanke och bön. Och kapellets sista verksamma tid kom att präglas av febril aktivitet när kontingentspastor Mats Almgren avslutade kapellets verksamhet på topp.

konfirmation3-1024x683.jpg

Några av kontingentens alla konfirmander.

— När vi summerar har vi konfirmerat 10 soldater och dessutom haft förmånen att döpa två utav dem. Och det är rekord för Malistyrkan, mig veterligen. Så många har det inte varit på insatserna tidigare, säger Mats Almgren.

konfirmation4-1024x683.jpg

I en längre artikel i tidningen Dagen nyligen berättar Mats Almgren om det stora intresset för kapellet och behovet av andlighet. Att det är ett behov som är större då vi svenskar är utomlands och kanske särskilt då vi befinner oss på internationell insats.

sammansattbilddagen.jpg

Faksimil från tidningen Dagen.

— Jag blev förvånad de första veckorna över att så många kom till gudstjänsten, säger han till tidningen.

Och samlingarna i kapellet har följt en tydlig rutin. De dagliga morgonbönerna varje vardag som började klockan 7, ljusandakten på lördagskvällen och sedan korum, en slags gudstjänst, som avslutade veckan på söndagarna. Antalet deltagare har varierat från dag till dag men det har varit aktivitet i kapellet varje dag.

konfirmation8-1024x683.jpg

När kontingentspastorn Mats Almgren inte varit upptagen i kapellet har han rört sig runt på förläggningen, pratat med soldater och på det sättet känt av stämning på förbandet. Ofta sker samtalen spontant, på väg till och från något ärende på campen, men det händer att de också sker mer planerat. Samtal som är enkla men värdefulla och som inte kräver något kapell för att äga rum.

Kapellet sista tid i drift var alltså intensiv. De blivande konfirmanderna delades upp på flera tillfällen för att konfirmationen skulle kunna fortlöpa utan avbrott och för att verksamheten på campen inte skulle påverkas.

dekonsekrering-1024x683.jpg

De sista gästerna lämnar kapellet.

I samband med att de sista soldaterna konfirmerades inleddes också den tidigare nämnda dekonsekreringen av kapellet. Och även i den ceremonin var det konfirmanderna som kom att spela en huvudroll. När pastorn lett församlingen genom bön, bibelläsning och sång var det nämligen konfirmanderna de som fick bära ut altaret. Och det, strax innan pastorn blåste ut det sista ljuset, markerade slutet för kapellet på Camp Nobel.

dekonsekrering2-1024x683.jpg

Sista ljuset blåses ut.

Läsa hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...