Jump to content

Försvarsmakten: Förberedelser inför Aurora 20 i Visby hamn


Recommended Posts

”Brukar det blåsa så här i maj?” frågar en av de polska deltagarna oroligt under onsdagens rekognoscering på Gotland inför Aurora 20.

Aurora 20 tjuvstartar på Gotland i slutet av vecka 19 när polska marinförband grupperar kustrobotar på Tofta skjutfält. För det nyetablerade regementet P 18 handlar inledningen av Aurora 20 om värdlandsstöd, det vill säga förmågan att stödja förband från ett partnerland som ska verka på svenskt territorium. Det innebär att strålkastaren till stor del hamnar på regementets logistikfunktioner.

– Att kunna ta emot tillkommande förband är en av våra viktigaste uppgifter om säkerhetsläget blir sämre. Det här ger både oss och det polska förbandet en chans att jobba tillsammans för att se vad som funkar men även var vi behöver skruva lite till, säger lokale övningsledaren Jerker Svensson.

Jerker Svensson har träffat representanter för det polska deltagandet vid flera tillfällen tidigare, men det är när man träffas på plats i snålblåsten i Visby hamn som planer och idéer blir konkreta. De flesta avdelningarna i P 18-staben finns med, liksom representanter för Region Gotlands hamnavdelning. En av utmaningarna är att passa in ankomst och avfärd så att det inte stör den hektiska färje- och kryssningstrafiken i Visby hamn. En annan att försäkra sig om att vissa tunga fordon inte förstör infrastruktur.

181:a pansarbataljonen, som sedan årsskiftet tillhör P 18, kommer att delta i Aurora 20 under övningens huvudmoment i Sydsverige. Efter att det polska förbandet lämnar Gotland den 14 maj blir det således lugnt på ön, ända fram till sista veckan i maj då 32:a hemvärnsbataljonen och P 18-staben går in i övningen. Samtidigt genomförs delar av totalförsvarsövning 2020 tillsammans med länsstyrelsen och andra aktörer, med bland annat en evakueringsövning på norra Gotland.

Aurora 20 syftar till att höja Försvarsmaktens samlade förmåga att möta ett väpnat angrepp och att tillsammans med andra bidra till att stabilisera närområdet. Totalt kommer omkring 25 000 personer från samtliga försvarsgrenar och flera inbjudna internationella partners att delta i Aurora 20 över hela landet.

Läs hela inlägget här >>

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...