Jump to content

Försvarsmakten: Flygutbildningen är åter igång


Recommended Posts

Flygvapnet och Saab har arbetat intensivt med att åtgärda defekterna i SK 60-flygplanens dragbultar för att kunna häva flygförbudet och återuppta flygutbildningen.

Efter vidtagna åtgärder påbörjades kontrollflygningar under förra veckan. Kontrollflygningar görs kontinuerligt och pågår i skrivand stund. Flygutbildningen på flygskolan är åter igång.

− Saabs tekniska personal är de som har ansvarat för de tekniska åtgärderna. De har arbetat snabbt och effektivt för att vi ska kunna återuppta flygutbildningen igen och för det är jag och flygvapnet väldigt tacksamma, säger överstelöjtnant Peter Jacobsson, Luftstridsskolans flygchef vid flygskolan på Malmen.

Bakgrunden är att den 13 november beslutade flygvapnets tillförordnade tekniska chef i samråd med flygvapnets centrala flygchef om omedelbart flygförbud för samtliga flygvapnets SK 60-plan. I samband med inspektioner i den pågående gångtidsförlängningen av SK 60 upptäcktes defekter i flygplanens dragbultar, de bultar som håller ihop fram och bakkroppen på flygplanet. Felet var så allvarligt att det äventyrade flygsäkerheten. Ett brott på någon av de två övre dragbultarna bedömdes som katastrofalt och skulle försvaga konstruktionen vilket sannolikt skulle leda till haveri.

− Flygvapnet sätter alltid säkerheten först, de tekniska problem som drabbat SK 60 var av en sådan art att samtliga SK 60-plan försattes med flygförbud. Tack vare rediga insatser är nu SK 60 i luften igen och utbildningen av våra blivande piloter har återupptagits, säger överstelöjtnant Christoffer Gruv, teknisk chef vid flygvapnet.

Behovet att ersätta SK 60-systemet kvarstår och Försvarets materielverk, FMV, arbetar nu med förberedelserna för att upphandla ett nytt skolflygplan till flygvapnet.

Läs hela inlägget här >>

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...