Jump to content

Försvarsmakten: Militärregionerna tar kommandot


Recommended Posts

Under högtidliga former anordnade Norra, Västra, Södra och Mellersta militärregionerna ceremonier under förra veckan, för att uppmärksamma att de nu blir egna förband i Försvarsmakten. I samband med det övertar de ansvaret över sina respektive hemvärnsbataljoner och utbildningsgrupper samt underställs rikshemvärnschefens befäl.

Förändringen innebär att militärregionerna nu, förutom att leda hemvärnsförbanden i krig och kris, även ansvarar för deras utbildning och utveckling. Omställningen är en del av Försvarsmaktens arbete med att skapa en ledning för ett starkare försvar i ett försämrat omvärldsläge. Med den nya organisationen kommer bland annat Hemvärnets övningar bättre kunna samordnas och det fortsatta arbetet med totalförsvarssamverkan att underlättas.

För rikshemvärnschefen generalmajor Stefan Sandborg och ställföreträdande insatschefen generalmajor Urban Molin har det varit bråda dagar. De har fått åka från Boden i norr till Kalmar i söder för att delta i de olika ceremonierna.

– Den nya organisationen kommer att öka förmågan i våra krigsförband. Vi får bättre förutsättningar till koordinering av insats- och förbandsproduktionsverksamhet. Något jag förväntar mig kommer leda till att tydliggöra våra militärregioner med ingående hemvärnsförband ytterligare, samt bidra till en ökad samordning och utveckling av hemvärnsutbildningssystemet. En utveckling som i sin tur kommer bidra till att stärka militärregionernas och hemvärnsförbandens förmåga ytterligare, säger rikshemvärnschef generalmajor Stefan Sandborg.

Försvarsmaktens insatschef kommer fortsatt leda militärregionerna vid territoriell verksamhet, operationer och insatser.

Generalmajor Urban Molin förklarar att Sveriges militärregioner nu får likartade organisationsformer som försvarsgrenarna har fått, med ansvar för insatsverksamhet och för utbildning och träning av egna förband.

– Jag vill önska rikshemvärnschefen och militärregioncheferna lycka till!

Läs hela inlägget här >>

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...