Jump to content

Försvarsmakten: Pansarbataljonens väg framåt


Recommended Posts

Annelie Olaussons har varit chef för 42:a pansarbataljon på Skaraborgs regemente, P 4, i ett och ett halvt år. I år var hennes första ”hela” år som bataljonchef. Det har varit ett år med fokus på många förutsättningar för att bidra till arméns förmåga i fält och ett starkare försvar. Annelie lyfter fram några saker som extra viktiga – värnpliktsutbildning, likabehandlingsarbete, anställda soldater och officerare samt internationella insatser.

Värnpliktsutbildning och likabehandling

Av den värnpliktskull som muckade från regementet valde cirka 30 procent att fortsätta sitt engagemang i Försvarsmakten. Antingen genom att ta anställning som soldat, läsa vidare för att bli officer eller gå med i hemvärnet.

– 30 procent är ett mycket gott betyg till vår utbildning och jag hoppas att vi landar på samma siffror eller bättre även med den kull som ryckte in i somras. Vi har också ökat våra åtgärder för att ge värnpliktiga och anställda kvinnor samma förutsättningar som män att prestera optimalt. Skaraborgs regemente har haft kvinnor som värnpliktiga och officerare i 29 år. En hel del har hänt och utvecklats sedan dess, men det finns fortfarande mycket kvar att göra. Vi tar hjälp av forskning, nytänkande och sunt förnuft, säger Annelie.

Syftet med värnpliktsutbildningen är att personalförsörja krigsförbanden och för att göra det har förbandet i år satsat ännu mer än tidigare på att jobba med hur vi behandlar varandra och hur detta stärker vår krigföringsförmåga, menar Annelie.

Anställda soldater, officerare och internationella insatser

Skaraborgs regemente har under året varit ansvariga för uppsättandet och huvuddelen av bemanningen för två av Sveriges bidrag till den FN-ledda MINUSMA, Mali 09 och 10. Då många soldater och officerare ur dessa förband har hämtats från P 4 har det inneburit att regementet har fått hitta nya lösningar för att bedriva den ordinarie verksamheten.

– Då vi ser att verksamheten på P 4 förmodligen kommer att öka i och med det kommande försvarsbeslutet så har det här året varit nyttigt utifrån den aspekten. Framtiden kräver ökad kompetensbredd hos våra officerare som ska genomföra kommande utbildningar och även från de olika stödfunktioner som är nödvändiga för att detta ska kunna genomföras. Oavsett vilka uppgifter vi får framöver ska vi kunna göra det bra.

Annelie framhäver även kompetensen hos regementets anställda soldater och gruppchefer.

– De finns ju till för att vi ska kunna ha en hög tillgänglighet under hela året. De har i år löst många uppgifter som transporter och beredskapsuppgifter. Förutom att vara skickliga soldater förväntar jag mig också att våra anställda soldater och officerare ska vara förebilder för de värnpliktiga och goda företrädare för regementet och Försvarsmakten. Vår personal är ambitiösa och prestigelösa. De bidrar till den goda stämning och kamratskap vi har. De sätter en stor ära och stolthet i att lösa sina uppgifter, och de trollar med knäna och hittar kreativa lösningar när resurserna är knappa. De officerare vi har på våra kompanier och i bataljonsstaben är de bästa man kan önska sig. Jag är otroligt stolt och tacksam över att få arbeta tillsammans med dessa, säger Annelie.

Hon avslutar med att rikta ett stort tack till alla de som gör jobbet ute på kompanierna och i staben, och till alla övriga på resten av regementet som stödjer bataljonens utveckling.

– Nu är det tillåtet att blicka tillbaka och vara stolta över det vi uppnått.

Läs hela inlägget här >>

Link to post
Share on other sites
10 hours ago, RSS-Bot said:

.....Av den värnpliktskull som muckade från regementet valde cirka 30 procent att fortsätta sitt engagemang i Försvarsmakten. Antingen genom att ta anställning som soldat, läsa vidare för att bli officer eller gå med i hemvärnet.

– 30 procent är ett mycket gott betyg till vår utbildning och jag hoppas att vi landar på samma siffror eller bättre även med den kull som ryckte in i somras...

Läs hela inlägget här >>

 

Nu kanske jag missuppfattat nåt här; men omfattar dagens vpl/ plikttjänstgöring enbart GU? D v s ska du sedan hamna i nåt krigsförband (motsv) måste du bli GSS-T, ta anställning (inkl bli kadett) eller hamna i Hemvärnet? Så du kan inte bli inkallad till "repövning" (motsv) utan detta?

Edited by Granis
Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...