Jump to content

Försvarsmakten: Kustbevakningen och Försvarsmakten stärker banden


Recommended Posts

De båda myndigheterna skrev i dag under en gemensam överenskommelse om förutsättningarna för Försvarsmaktens utnyttjande av Kustbevakningen vid beredskapslarm eller krig. Men också om de förutsättningar som gäller vid särskild samverkan mellan de båda myndigheterna.

Under höjd beredskap eller krig ska personal och material ur Kustbevakningen ställas till Försvarsmaktens förfogande för övervakning, transporter och andra uppgifter, något som kallas operativt ianspråktagande. 

– Det gemensamma arbete som drivit processen framåt till en överenskommelse är ett led i att stärka banden mellan Kustbevakningen och Försvarsmakten. Överenskommelsen har tydliga mål för det fortsatta arbetet vilket är ett viktigt steg i att stärka vår totalförsvarsförmåga, säger Försvarsmaktens generaldirektör Peter Sandwall.

Särskild samverkan innebär att Kustbevakningen vid begäran hjälper Försvarsmaktens att lösa uppgifter som exempelvis patrullering och övervakning av havsområde, visitation av fartyg, marin underrättelseinhämtning och eskort av sjötransporter till exempel. Särskild samverkan förutsätter att förfrågan från Försvarsmakten skett i ett enskilt fall och att Kustbevakningen accepterat förfrågan.

 – Vi har haft en väldigt bra och öppen dialog med stort lösningsfokus. Kustbevakningen har en viktig roll i totalförsvaret och måste bidra till att samhällets gemensamma krisberedskapsförmåga höjs, säger Kustbevakningens generaldirektör Therese Mattsson.

Myndigheterna ska tillsammans utveckla Kustbevakningens förmåga att förstärka Marinens sjöövervakningsoperationer. Myndigheterna ska även utveckla Kustbevakningens förmåga att planera deltagande i sjöfartsskydds- och kustförsvarsoperationer. Syftet är att öka Sveriges förmåga att upptäcka och ingripa mot kränkningar och därigenom höja tröskeleffekten.

– En av målsättningarna är att Kustbevakningen deltar i Försvarsmaktens övningsverksamhet i syfte att höja Kustbevakningens och Försvarsmaktens förmåga att operera tillsammans och stärka relationen mellan personal i myndigheterna, säger Peter Sandwall.

Läs hela inlägget här >>

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...