Jump to content

Försvarsmakten: Civila fick utbildning av blivande gruppbefäl


Recommended Posts

Uniformssystem, militära grader, folkrätt, krigets lagar och exercis. Under en vecka har civilanställda medarbetare vid Uppsala garnison fått lära sig viktiga grundpelare inom Försvarsmakten och på så vis fått en bättre förståelse för uppgiften i krigsförbanden. Den så kallade kombattantutbildningen utgjorde dessutom ett skarpt utbildningsmoment för de soldater vid garnisonen som går utbildning mot att bli gruppbefäl.

”Värmetröja 90. Håll upp”.

Den blivande gruppchefen Linus Resare håller upp en grön tröja, ett så kallat förstärkningplagg. Han vänder sig runt ett varv där han står i mitten av korridoren i en av Uppsala garnisons kaserner. Längs med väggarna står 30 civilanställda medarbetare som nu försöker lokalisera just denna värmetröja 90 bland all packning de fått ut.

– Inom Försvarsmakten ska man aldrig frysa. Detta plagg är ett av flera verktyg ni kan använda för att anpassa er klädsel, säger Linus Resare.

Uppställning

Försvarsmaktens uniformssystem består av många delar som alla är framtagna för att verka i symbios med varandra. Hur man använder sig av systemet är något som värnpliktiga exempelvis lär sig under utbildningens första tre månader. Nu ska några av Försvarsmaktens civilanställda medarbetare lära sig detta under en veckas tid. Allt kommer inte att hinnas med men deltagarna får bland annat utbildning i exercis, fysisk prestationsförmåga, CBRN (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), folkrätt och sjukvård. För de civila som har en krigsplacering där de förväntas bära vapen väntar även en längre vapenutbildning vid ett senare skede.

– Det har varit en väldigt givande vecka och det känns som att vi fått en ännu bättre förståelse för verksamheten och våra militära kollegor. Men det finns mycket kvar att lära och jag ser fram emot att lära mig ännu mer, säger Anja Sten, civil handläggare vid Luftstridsskolans stab.

Skarpt moment för gruppbefälselever

Utbildningen som genomförs av Luftstridsskolan på Uppsala garnison leds dessutom av elever från en pågående gruppbefälsutbildning. Detta genomförs som ett moment under utbildningen där eleverna tillsammans får planera och genomföra sina lektioner för att sedan utvärdera sina insatser. Istället för att hålla utbildningar för varandra inom kursen så används elevernas utbildning och kompetens till att utbilda i skarpt läge, allt under översyn av kursledare.

– Det har varit hur bra som helst med att få en skarp övning istället för att hålla utbildningar för varandra. Det har varit jättekul att lära ut dessa saker och det bästa är att se hur de under så kort tid utvecklas och lär sig snabbt, säger Anders Åkerlund, en av instruktörerna och blivande gruppbefälen.

Läs hela inlägget här >>

Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...