Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Flygvapenbloggen: Årets taktiker inom luftstridskrafterna

Recommended Posts

Vid årets flygvapenmöte som ägde rum på Flygstaben i Uppsala utsåg Flygvapenchef generalmajor Carl-Johan Edström löjtnant Christofer Olander till årets taktiker inom luftstridskrafterna.

Christofer, som tillhör LSS, fick priset för sina föredömliga insatser inom underrättelsetjänsten där han, inom uppdragsstödstjänst på strilkompanisnivå, har utvecklat nya metoder, tekniska lösningar och organisationen på ett sätt som främjar flygvapnets och luftstidskrafterna verksamhet.

Till beredningen av årets taktiker inom luftstridskrafterna har det inkommit åtta förslag. Samtliga förslag innehåller verksamhet som gagnar och utvecklar luftstridskrafterna.

191126-arets-taktiker-fvblogg.jpg

Christofer Olander var rörd och överväldigad när han tog emot priset.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Tack till alla chefer, kompanichefer och bataljonschefer som stöttat mig. Utan er hade detta inte varit möjligt. Vi kommer att utveckla och förvalta detta förtroende väl, ödmjukast tack, säger han.

Flygvapenchefens motivering
Löjtnant Christofer Olander har utvecklat underrättelsetjänsten inom ramen för uppdragsstödtjänst på strilkompaninivån genom hela konfliktskalan. Christofer har utvecklat underrättelsetjänsten på strilkompaninivå med nya metoder, tekniska lösningar och organisation. Ny teknik genom att på egen hand utveckla applikationer i Excel som parallellt omhändertar tre av underrättelsecykelns fyra ben, inhämtning, bearbetning och delgivning för de av FS ställda uppgifter till strilkompanierna. Metodiskt och organisatoriskt genom att tagit initiativet till och utvecklat en underrättelseoperatörsbefattning i StriC som bemannas vid höjd beredskap. Hela konceptet medger väsentligt ökade möjligheter till precisa bedömningar när kraftsamling av luftförsvaret bör ske. Applikationerna har vidare uppmärksammats av FM UndSäkC som inlett en studie avseende en formellt framtagen programvara anpassad för respektive arena. löjtnant Christofer Olanders arbete har bidragit till ökad operativ effekt på ett handfast och konkret sätt.

Fakta
Priset årets taktiker inom luftstridskrafterna instiftades år 2004 av den dåvarande chefen flygtaktiska kommandot. Syftet med priset är att stimulera intresset och engagemanget för luftstridskrafternas taktik- och övningsutveckling. Alla personalkategorier kan komma ifråga för utnämningen.

Kriterier
Till årets taktiker kan den utses som bidragit till luftstridskrafternas utveckling enligt något av följande kriterier:

1. Har lämnat ett skriftligt förslag till förändrat taktiskt uppträdande som bedöms medföra en utökad taktisk/stridsteknisk förmåga av luftstridskrafterna.
2. Har lämnat ett skriftligt förslag till modifiering/uppgradering eller införande av ett nytt materielsystem som bedöms medföra en utökad taktisk/stridsteknisk förmåga av luftstridskrafterna.
3. Har genomfört praktisk utbildnings- eller övningsverksamhet som bedöms medföra en utökad taktisk/stridsteknisk förmåga av luftstridskrafterna.
Alla personalkategorier kan komma ifråga för utnämningen.
Chefen för Flygvapnet utnämner den bäst lämpade bland de nominerade till årets taktiker.

Pris
Vinnaren erhåller dels ett vandringspris i form av en större modell av Jas 39 Gripen och dels ett individuellt pris i form av en mindre modell av Jas 39 Gripen. Det individuella priset behålls av vinnaren medan vandringspriset förvaras på Flygstaben.

arets-taktiker-vandringspris-fvblogg.jpg

Vandringspriset.
Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

Vinnare av årets taktiker 2003–2018
2003 – Stefan Wilson, F 16
2004 – Michael Herre, F 20
2009 – Mikael Magnusson, F 17
2010 – Peter Lund, F 7
2011 – Mats Liegnell och Kristian Pecci, F 17
2012 – Torbjörn Jönsson och Johan Bergström, Helikopterflottiljen
2013 – Anders Brunvall, 1.Strilbataljonen, LSS
2014 – Lars-Olov Johansson, LSS
2015 – Christian Bertilsson, F 17
2016 – Filip Arildsson, LSS
2017 – Lars-Åke Siggelin, LSS
2018 – Christofer Olander, LSS

Text: Angela Ullman

Läsa hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...