Jump to content
Sign in to follow this  
Perman

Polen köper begagnade ubåtar av svensk tillverkning?

Recommended Posts

Justyna Gotkowska på twitter

 

Väldigt knapphändiga uppgifter så här långt. Verkar som om man är intresserad inte bara av de två svenska ubåtarna Södermanland och Östergötland, utan även de två Singaporeanska ubåtarna Archer och Swordfish (av mod Södermanlands klass).  En ubåt av Archer klassen ska redan ha tagits ur tjänst i RSN pga. brist på reservdelar och fungerande logistik (läs: sv. stöd), en uppgift som jag varken kan bekräfta eller avfärda. Tydligen så ska (om nu allt detta blir verklighet) SAAB Kockums ta hem dessa från Singapore och sedan renovera dem antingen till operativt skick eller för att användas som reservdelsbåtar.

 

Om dessa uppgifter stämmer så är det naturligtvis en framgång för Kockums och Sverige. Visserligen ingen försäljning av A26 till Polen (åtminstone inte de närmaste åren), men det var ändå ganska liten chans för detta. Vad gäller SÖD så jag tror jag inte att det är några problem att renovera henne för vidare bruk, men hon är mig veterligen planerad att genomgå livstidsförlängning för vidare tjänst fram till åtminstone leveransen av den första A26. Däremot så är det mer osäkert hur det står till med ÖGD. Hon har inte varit i aktiv tjänst sedan 2014-15 och utgick ur rullorna förra året. Hon verkade vara i dåligt skick om man tro bilder på henne hos Kockums som publicerats här tidigare. Inget är väl dock omöjligt om det finns pengar. Kockums är ju i behov av jobb de närmaste åren nu när man tydligen inte ska halvtidsmodernisera Halland (endast vidmakthålla) och livstidsförlängningen av SÖD låter vänta på sig. Efter leveransen av de bägge A26 båtarna finns just nu inget ubåtsjobb inplanerat så vitt jag vet.

 

I bästa fall så kanske man kan få fram tre operativa ubåtar av denna klass om några år för den polska marinen, men mer realistiskt är väl att man måste använda två båtar för övning eller reservdelar och att man då bara får två operativa. Ändå en förstärkning jämfört med dagsläget med den gamla Kilo ubåten och de två ännu äldre Kobben ubåtarna. Vad gäller Archer och Swordsfish så borde RSN vara intresserade av att fortsätta operera dessa ytterligare några år, eftersom det dröjer innan de tyskbyggda ubåtarna är i tjänst. Dock så kan ju problemet med det uteblivna stödet från Kockums framtvinga en förtida försäljning, men det är bara spekulationer.

 

 

UPDATE: enligt defence24.com så ska avtalet med SAAB gälla inköp eller leasing av de bägge svenska ubåtarna av SÖD klass för en kostnad av 2,5 miljarder SEK, vilka då skulle renoveras och moderniseras med A26 komponenter och sedan ersätta de bägge Kobben båtarna. Vad gäller Archer klassen så skulle dessa då inköpas för den svenska marinens räkning och ersätta SÖD klassen fram till att A26 levereras. Därmed så skulle den svenska marinen kunna operera med fem ubåtar redan innan A26 levereras.

 

Kommentar: Nu förstår jag varför det inte lagts en beställning på livstidsförlängning av HMS Södermanland! En synnerligen intressant utveckling både för den polska och (inte minst) den svenska marinen. För den oinvigde så kanske det inte låter som en jättestor skillnad om det finns fyra eller fem operativa ubåtar, men operativt kan det betyda att chanserna att kunna sätta in två ubåtar samtidigt mot samma företag (avseende en eventuell motståndare) på andra sidan Östersjön ökar väsentligt med fem båtar tillgängliga. För att detta ska bli verklighet så krävs naturligtvis också att det finns fem ubåtsbesättningar tillgängliga, och det är lite tveksamt om det finns i dagsläget. Alternativet kan vara att bara bemanna en av de singaporeanska ubåtarna och använda den andra för övning/reservdelar, men det återstår att se om så blir fallet.

 

Poland to Acquire Second-hand Submarines from Sweden? Head of the MoD Confirms the Negotiation’s in Progress

 

Poland could buy Swedish submarines to update its Kobben-class fleet

 

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 3

Share this post


Link to post
Share on other sites

Efter några dagars betänketid så tror jag att jag kan se lite mer "nyktert" på den erhållna informationen från defence24.com. Eftersom informationen både är intressant (eller uppseendeväckande kanske är rätta ordet) och spekulativ så tillåter jag mig spekulera lite. Den delen att Polen vill köpa HMS Östergötland och HMS Södermanland som en interimslösning innan man beställer nya ubåtar stämmer säkert, även om Polen gärna vill få det till att förhandlingarna är längre framskridna än vad de är. Att sälja HMS Östergötland möter inga tekniska eller operativa hinder eftersom hon utgick ur rullorna förra året och ligger på Kockums. Dock tror jag att det skulle ta minst två år att renovera, modernisera och få henne i tjänst igen. Däremot så tror jag inte Försvarsmakten och ÖB är beredda att släppa SÖD till försäljning ännu. Möjligen 2022-23 när sjösättning/leverans av första A26 båten närmar sig. Dock med den brasklappen att man kan förstås aldrig så noga kan veta med tanke på att det s k ubåtskontraktet med Kockums är omförhandlat eller i alla fall är under omförhandling.

 

Vad gäller den andra delen att Sverige och Kockums skulle ta hem f d HMS Västergötland och HMS Hälsingland från Singapore för den svenska marinens räkning så verkar det nu alltmer osannolikt att så skulle ske. Vad talar då för resp. emot just detta?

 

Det som talar för är att ubåtsvapnet behöver minst en helst två ubåtar som ersättning för Södermanlands klassen, och att Republic of Singapore Navy tydligen ska ha fått problem att operera dessa båtar efter att Kockums support sinat i och med Singapores helomvändning att köpa tyska ubåtar för framtiden. Problemen för klassen ska röra reservdelar och logistik, och en av båtarna ska t o m redan ha tagits ur tjänst. Något jag dock vill betona att jag inte kan verifiera.


Det som främst talar emot är att det är tveksamt om det skulle finnas pengar och personal att bemanna dessa båtar. Vad jag vet så finns det besättningar till 4 ubåtar i ubåtsvapnet. Besättning till en femte ubåt skulle i ett ev. krisläge förmodligen kunna skakas fram med hjälp av bl a lärare, kontorspersonal och reservofficerare, men att permanent bemanna fem operativa ubåtar bedömer jag som omöjligt i varje fall i dagsläget. Ubåtarna behöver dessutom transporteras hem och gås igenom och anpassas för svensk tjänst. Troligen inget jättejobb men ändå nåt som måste göras. Det kan dessutom bli svårt att få politiskt stöd för affären som säkert inte är gratis. Troligen skulle det inte röra sig om 2,5 miljarder som Polen enligt uppgift ska betala för Södermanlands klassen, men säkert ändå en hel del pengar. Speciellt om man dessutom ska utöka personalen i ubåtsvapnet. Jag tror helt enkelt inte etablissemanget är berett att sträcka sig så långt för att hålla antalet ubåtar uppe under bara några år. Man har ju redan visat att man är beredd att ta stora strategiska risker för att tjäna några slantar, som t ex när man beslöt att halvtidsmodernisera de två Gotlandsubåtarna NÄSTAN SAMTIDIGT på Kockums. Detta hade ju till följd att det bara fanns två operativa ubåtar i ubåtsvapnet under 2017-2018 (ett absolut lågvattenmärke för det svenska ubåtsvapnet; det är förmodligen mer än 100 år sedan som det fanns så få ubåtar operativa). Vad är det som säger att man inte är villig att ta en ny strategisk risk genom att sälja SÖD innan den första A26 båten är operativ?

 

Det andra som talar emot är att jag är skeptisk till om RSN vill släppa båtarna. De har nyligen genomgått en uppgradering med optroniska periskop, nytt ledningssystem, ny sonar och motmedelssystem, samt möjlighet att använda ny typ av torped och sjörobot. Uppgraderingen blev klar så sent som våren 2019. De första två tyska ubåtarna levereras inte förrän 2021-22 och kommer gissningsvis inte i tjänst förrän 2022-23. Logiskt borde de ersätta de två 50 år gamla Sjöormen ubåtarna. Är det dessa två gamla ubåtar som ska hålla fanan högt fram till 2022-23?

 

En kompromisslösning som möjligen skulle kunna accepteras av bägge parter skulle kunna vara att Sverige köper bara den ena Archer båten, i utbyte mot viss support från Kockums så att man kan hålla den återstående båten i drift ytterligare några år. Detta skulle i så fall göra att Sverige kan släppa SÖD till polackerna så fort hon är klar med utbildningen, samtidigt som RSN åtminstone skulle få garantier för att kunna hålla en av Archer klassen i drift. Detta förutsätter förstås att Kockums fortfarande inte är sura på singaporeanerna för att de valde att lämna den svenska tekniken och supporten. Det hade då att göra med ägarförhållandena på Kockums, och att man inte visste om Kockums skulle resa sig ur askan.

 

Sammantaget så tycker jag att det som talar emot att vi skulle hämta hem några ubåtar från Singapore väger tyngre. Jag tror på att Polen köper Södermanlands klassen, men det blir nog en utdragen historia där arbetet på ÖGD kan börja när som helst men där Sverige förmodligen inte kan släppa SÖD förrän tidigast om två-tre år. Dessutom så behöver man väl ta SÖD i anspråk som skol- och utbildningsubåt för att kunna utbilda de polska besättningarna, något som ÖGD tidigare utnyttjades för. Detta kommer dock förhoppningsvis inte ta lika många år som med de singaporeanska besättningarna, som inte hade någon tidigare ubåtserfarenhet överhuvudtaget.

 

Detta köp kommer i alla händelser att skapa efterlängtat jobb och möjligheter hos Kockums,  särskilt efter dråpslaget nyligen att man tydligen inte ens får jobbet att halvtidsmodernisera den tredje Gotlandsubåten (ännu mindre bygga en tredje A26).

 

Allt detta är naturligtvis som sagt inget annat än spekulationer, men det är i alla fall vad jag tror kommer att hända.

 

/Per

Edited by Perman
 • Like 2
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites

Enligt tyska (men engelskspråkiga) DVV Media Group så har polska ställföreträdande försvarsministern nyligen varit på besök i Sverige för att diskutera ubåtsköpet. Polen vill (trots detta) även modernisera sina två kvarvarande över 50 år gamla ubåtar av Kobben klass. Detta kan möjligtvis ha att göra med att HMS Södermanland inte kan övertas förrän hon är klar med utbildningen av de polska besättningarna. Dessutom så tvivlar jag på att marinen och ÖB vill släppa henne i förtid. Regeringen kan naturligtvis ändå ge klartecken och därmed ta en ny strategisk risk. Kan bli svårt att ta Halland ur tjänst för en ev. halvtidsmodernisering om inte SÖD är tillgänglig. Ska vi behöva gå ner på två operativa ubåtar en gång till?

 

Swedish submarines for Poland?

 

/Per

Edited by Perman
 • Thanks 1

Share this post


Link to post
Share on other sites
On 1/20/2020 at 4:38 PM, Perman said:

Enligt milmag.eu så kommer SÖD och ÖGD att leasas fram till 2026, då Polen formellt ska ta över dem:

 

Poland's procurement goals for 2020

 

/Per

 

 

Intressant för dem. Vill de komplettera med lite missiler så går det också. Om de vill höja sin förmåga i väntan på bättre anpassade ubåtar.

Ordnar de till sina två lätta tuber till två tyngre så blir det ännu bättre.

 

   

Edited by madman

Share this post


Link to post
Share on other sites
9 hours ago, madman said:

Intressant för dem. Vill de komplettera med lite missiler så går det också. Om de vill höja sin förmåga i väntan på bättre anpassade ubåtar.

Ordnar de till sina två lätta tuber till två tyngre så blir det ännu bättre.

 

   

 

Jag tror inte man vill kosta på missiler i det här läget. Leasingen och köpet av SÖD klassen är en interimslösning i avvaktan på Orkaprojektet, och med en projektkostnad på 2,5 miljarder så är det nog vad polska regeringen vill lägga ut nu. VGD/SÖD klasserna har 6 st 533 mm tuber och 3 st 400 mm tuber och det tror jag inte man kommer att ändra på. Finns heller ingen anledning. Stridslednings- och torpedsystemet tillåter bekämpning av upp till tolv olika mål samtidigt och det räcker långt.

 

/Per

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Hur stora inkomster (ungefär) skulle den leasingen ge svenska FM? Är det i princip negligerbart eller är det något som kommer kunna nyttjas till att exempelvis genomföra HTM på sista Gotlands-ubåten?

Share this post


Link to post
Share on other sites
5 hours ago, Kilo3 said:

Hur stora inkomster (ungefär) skulle den leasingen ge svenska FM? Är det i princip negligerbart eller är det något som kommer kunna nyttjas till att exempelvis genomföra HTM på sista Gotlands-ubåten?

 

Det är nog fler än du som frågat sig detta, men alla inkomster från försäljning av begagnad militär materiel går tillbaka till statskassan. Jag förmodar att det är likadant med inkomster från leasing av försvarsmateriel. Så pengarna kommer inte att kunna nyttjas av FM direkt, men kan ändå ge den effekten att man lyckas trolla fram pengar för HTM även av Halland. Annars vore det en mindre katastrof. Trycket på regeringen från oppositionspartierna att genomföra försvarsberedningens förslag från november så långt det är möjligt ska man inte underskatta. Dessutom så är ju SAAB Kockums i desperat behov av arbete om kompetensen ska kunna vidmakthållas.

 

Utomlands är det inte helt ovanligt att man bygger örlogsfartyg huvudsakligen av arbetsmarknadsskäl. Så t ex beställde Sovjet tolv ubåtsjaktkorvetter av Parchim II-klass med delvis äldre utrustning och bestyckning från Östtyskland i början av 80-talet att byggas på Peene-Werft i Wolgast, trots att man redan hade den effektivare Grisja-klassen. Detta var rent statsstöd för att stödja den östtyska varvsindustrin. Sex av dessa fartyg är fortfarande i tjänst i  Östersjöflottan, trots att de är omoderna sedan länge.

 

/Per

 

 

Edited by Perman

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this   • Similar Content

  • By madman
   Polen har på senare tid köpt mycket militär material. De har nu bestämt sig för att köpa HIMAR. Som jag tycker också kunde vara intressant för oss.
    https://www.army-technology.com/news/us-agrees-655m-sale-himars-poland/
  • By madman
   Polen tittar på nytt antitankprogram. Med ett fordon bandvagn med 3x8 st robotar. förslaget är Hellfire och Brimstone. Samt även CAMM missiler som Polen ska få del i tillverkningen. Tänk också att ha ett lätt raketartilleri med 16 enklare raketer och sedan 8 st styrbara Hellfire/Brimstone robotar. Där Brimstone numera görs i en sjövariant med namnet Sea spear. Eller varför inte bara 8 st CAMM robotar för luftvärn. 
   https://www.milmag.eu/news/view?news_id=3371
  • By Perman
   I nordvästra hörnet av Nordafrika pågår en alldeles egen kapprustning:
    
   Morocco Plans to Acquire First Submarine Ship
    
   Senaste medlemmen i ubåtsfamiljen är ju annars Thailand som har beställt en ubåt från Kina och planerar att köpa ytterligare två senare. Thailand opererade dock med fyra ubåtar under andra världskriget så det är inte en helt ny medlem. Marocko har dock aldrig haft några ubåtar så vitt jag vet.
    
   /Per
    
    
  • By Perman
   Argentine Navy launches search for missing submarine ARA San Juan
    
   UK offers help as Argentinian military submarine ARA San Juan goes missing at sea
    
   /Per
    
    
   UPDATE: P-3 Explorer Orion från NASA deltar bl a i sökandet:
   Argentina searches for missing navy submarine (kort videoklipp från CNN; även en P-8 Poseidon från US Navy ska delta fr.o.m. idag)
   Argentina missing navy submarine: Search stepped up (en jagare och två korvetter från argentinska marinen deltar i sökandet liksom en C-130 från flygvapnet)
    
   Argentinian submarine San Juan likely sunk with all hands (Submarine Matters är en erkänd och kunnig källa när det gäller ubåtsfrågor)
    
   /Per
    
    
  • By Perman
   Kreml schickt U-Boot durch die Ostsee
   (tysk artikel, google translate kraschade)
    
   I och med detta så har den ryska baltiska flottan 4 aktiva ubåtar och därmed förmodligen flest aktiva ubåtar i Östersjön (åtminstone för tillfället). Tyskarna har pappret sex operativa AIP ubåtar, men i praktiken är bara en eller två av dessa är aktiva (resten är under reparation/underhåll eller väntar på detta). Polska och svenska marinerna har tre aktiva ubåtar var (om man räknar med HMS Gotland som nyligen sjösattes efter HTM; HMS Uppland tillförs nästa år; de svenska ubåtarna är alla AIP ubåtar).
    
   EDIT: Kola Flotilla is 36 years of age
    
   Artikeln från ryska försvarsdepartementet antyder att det kan vara fråga om en tillfällig ombasering av Vladikavkaz. Även robotjagaren Severomorsk av Udaloy-klass befinner sig i Östersjön i samband med marinparaden 29 Juli i St Petersburg, och den nybyggda robotkorvetten Uragan (project 22800) som genomför provturer på Ladoga kommer likaså att delta.
    
   /Per
×
×
 • Create New...