Jump to content
Sign in to follow this  
Denys Zagreus

Krigsfilosofi

Recommended Posts

Kamrater,

 

jag är nyfiken på era tankar kring krigets filosofi, vad som utgör dess blivande i världen, den eventuella nödvändigheten och berättigandet därav. De flesta av oss känner förstås till Krigskonsten av Sun Zi som en sorts krigsfilosofisk urkund. Samtidigt är dess innehåll mer taktiskt än rent filosofiskt; den svarar på frågan ”hur bedriva krig?” mer än ”varför krig?”.

 

Frågan om krig enbart kan bedrivas som ett medel för ett mål eller om krig är ett mål i sig diskuteras bättre av von Clausewitz i boken Om Kriget som kommer fram till det förra. Enbart om kriget tjänar statens politiska syften kan det rättfärdigas. Denna teleologiska förklaring går i linje med teorierna om det rättfärdigade kriget (Just War Theory) som ligger till grund för bland annat FNs interventioner i konflikter. Här handlar det dock snarare om en diskussion runt humanistiska ideal såsom människovärde, än utifrån statlig suveränitet som sådan. Här går det naturligtvis inte heller att helt skilja på ”varför” och ”hur”. Frågan är snarare vilken fråga som bör besvaras först.

 

Även marxistisk och anarkistisk filosofi om krig verkar peka mot en utopisk värld utan krig efter proletariatets maktövertagande, samtidigt som antagonism och klasskamp betraktas som en naturlig och nödvändig del fram till dess. På andra sidan spektrat har vi politiska tänkare såsom de italienska futuristerna och fascisterna som tvärt om ser något andligt i kriget och krigaren, som en del av en sorts personlig hjältemyt. Föga förvånande verkar tänkare ur båda lägren vara inspirerade av von Clausewitz. Avgörande här tänker jag mig är en grundläggande syn på krig som något antingen naturligt inneboende i människans natur eller som ett resultat av ogynnsamma omständigheter. Och hur vi ska förhålla oss till det ena eller det andra. Hobbes vs. Rousseau som vanligt.

 

Själv har jag ett långtgående intresse för filosofi, men har aldrig riktigt gått på djupet gällande krig och konflikt. Jag har ännu inte tillräckligt med material för att ha en egen uppfattning om krigets natur. Det ska erkännas att jag inte mer än läst von Clausewitz än, mer än på Wikipedia. Tänker mig att Om Kriget kommer ligga kärt under huvudkudden på luckan i vinter. Vad finns det för intressanta tänkare, inriktningar och böcker på ämnet? Hur ser du själv på krig utifrån ett filosofiskt perspektiv?

Share this post


Link to post
Share on other sites
On ‎11‎/‎22‎/‎2019 at 12:16 PM, Denys Zagreus said:

Kamrater,

 

jag är nyfiken på era tankar kring krigets filosofi, vad som utgör dess blivande i världen, den eventuella nödvändigheten och berättigandet därav. De flesta av oss känner förstås till Krigskonsten av Sun Zi som en sorts krigsfilosofisk urkund. Samtidigt är dess innehåll mer taktiskt än rent filosofiskt; den svarar på frågan ”hur bedriva krig?” mer än ”varför krig?”.

 

Frågan om krig enbart kan bedrivas som ett medel för ett mål eller om krig är ett mål i sig diskuteras bättre av von Clausewitz i boken Om Kriget som kommer fram till det förra. Enbart om kriget tjänar statens politiska syften kan det rättfärdigas. Denna teleologiska förklaring går i linje med teorierna om det rättfärdigade kriget (Just War Theory) som ligger till grund för bland annat FNs interventioner i konflikter. Här handlar det dock snarare om en diskussion runt humanistiska ideal såsom människovärde, än utifrån statlig suveränitet som sådan. Här går det naturligtvis inte heller att helt skilja på ”varför” och ”hur”. Frågan är snarare vilken fråga som bör besvaras först.

 

Även marxistisk och anarkistisk filosofi om krig verkar peka mot en utopisk värld utan krig efter proletariatets maktövertagande, samtidigt som antagonism och klasskamp betraktas som en naturlig och nödvändig del fram till dess. På andra sidan spektrat har vi politiska tänkare såsom de italienska futuristerna och fascisterna som tvärt om ser något andligt i kriget och krigaren, som en del av en sorts personlig hjältemyt. Föga förvånande verkar tänkare ur båda lägren vara inspirerade av von Clausewitz. Avgörande här tänker jag mig är en grundläggande syn på krig som något antingen naturligt inneboende i människans natur eller som ett resultat av ogynnsamma omständigheter. Och hur vi ska förhålla oss till det ena eller det andra. Hobbes vs. Rousseau som vanligt.

 

Själv har jag ett långtgående intresse för filosofi, men har aldrig riktigt gått på djupet gällande krig och konflikt. Jag har ännu inte tillräckligt med material för att ha en egen uppfattning om krigets natur. Det ska erkännas att jag inte mer än läst von Clausewitz än, mer än på Wikipedia. Tänker mig att Om Kriget kommer ligga kärt under huvudkudden på luckan i vinter. Vad finns det för intressanta tänkare, inriktningar och böcker på ämnet? Hur ser du själv på krig utifrån ett filosofiskt perspektiv?

Jag har läst påde von Clausewitz och Sun tzu. gillar den tidigare bättre och är ganska övertygad om att hans verk kommer läsas långt efter att de andra är bortglömda. för majoriteten.

 

Tips är dock att inte lägga om kriget under huvudkudden om du inte vill sova upprätt :) 

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...