Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Spanare med eldkraft

Recommended Posts

Vi är några dagar in i november och vintern är i högsta grad i antågande . Samtidigt är det också full fart på de olika befattningsutbildningarna vid Norrbottens pansarbataljon. För rekryterna som genomför den grundläggande vagnsutbildningen har skjutperioden på Tåme skjutfält inletts och för första gången får de skjuta skarpt med stridsfordonen. – Äntligen! Nu har vi fått skjuta våra första skott med automatkanonen, det var verkligen en upplevelse som vi sett fram emot, säger rekryten Isaac Lindqvist som utbildas till stridsfordonsskytt på brigadspaningskompaniet.

Under utbildningsåret 2019-2020 utbildas rekryter vid tre kompanier på pansarbataljonen i Boden. Det är förutom brigadspaningskompaniet med drygt 100 rekryter, trosskompaniet , även där cirka 100 och stabs- och understödskompaniet med närmare 40 rekryter.

Den grundläggande vagnsutbildningen på stridsfordon 90 vid pansarbataljonen har nu pågått i tio veckor och i måndags inleddes den så kallade skjutperioden. Den genomförs på Tåme skjutfält några mil norr om Skellefteå i Västerbotten. Skjutperioden pågår i tio dagar drygt 60 rekryter deltar, huvuddelen från brigadspaningskompaniet men också ett tiotal från stab- och understödskompaniet.

Inskjutning och försvarsstrid

– Under de första dagarna har rekryterna genomfört inskjutning med automatkanonen och den kulspruta som är fast monterad på vagnen. Efter att inskjutningarna är genomförda fortsätter övningarna under fredagen med olika moment av försvarsstrid. Skarpskjutningarna fortsätter sedan under och efter kommande helg  med olika scenarion då fasta och rörliga mål bekämpas när vagnarna är under framryckning, berättar kapten Adam Mujagic, kompanichef.

”Mekaniserat spaningskompani”

Brigadspaningskompaniet som nu utbildas vid pansarbataljonen ingår inte i någon av de två mekaniserade bataljonerna vid Norrbottens regemente utan är ett kompani som är direkt underställd brigadchefen.
– Vi är i första hand ett spaningskompani med soldater som till fots, med bandvagn, på skidor och med stridsfordon 90 ska genomföra inhämtning av information bakom fiendens linjer. Att vi är utrustade med stridsfordon 90 innebär också att vi kan genomföra strid med kvalificerad eldkraft med vagnens automatkanon, fortsätter kompanichefen Mujagic.

En milstolpe

Isaac Lindqvist från Härnösand är en av rekryterna på brigadspaningskompaniet och han utbildas till stridsfordonsskytt.
– Vagnsutbildningen har pågått i 10 veckor och det har hittills varit en rolig och lärorik utbildning. De första två veckorna var det väldigt mycket information att ta in men nu känns det att vi i vagnsbesättningarna börjar få varsitt ansvarsområde. Vagnchefen har det övergripande, föraren ska se till att vi kommer fram och jag som skytt ska leverera eld i målet. Och det har vi äntligen fått göra nu, igår sköt vi våra första skarpa skott med automatkanonen. Det var verkligen en upplevelse som alla skyttar sett fram emot, en milstolpe i utbildningen helt klart, säger Isaac Lindqvist.

"Laget före jaget"

– Vi har haft lite problem under inskjutningarna men jag tycker rekryterna gör ett bra jobb och stöttar varandra på ett bra sätt. Det viktiga är att de alltid ger allt och sätter laget före jaget, då kommer det att bli ett bra resultat till slut, avslutar kompanichefen Adam Mujagic.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...