Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Finskt-svenskt samarbete under ständig utveckling

Recommended Posts

Den 4-8 oktober har enheter från Norrbottens flygflottilj, Skaraborgs flygflottilj och Luftstridsskolan deltagit i den finska försvarsövningen Ruska 19. Under övningen har svenska enheter både agerat fiendestyrka och ingått som underställda i det finska luftförsvaret. – En mycket bra övning där vi kan öva gemensamt taktiskt uppträdande under realistiska förhållanden. Något som även utvecklar det svenska nationella försvaret, säger flygvapenchef Carl-Johan Edström som besökte Rissala flygbas under övningens första dag.

Ruska är finska flygvapnets största övning i år. Sammanlagt har mer än 50 flygplan och omkring 4500 personer, varav drygt 2000 reservofficerare deltagit på tio baser runt om i Finland.

Sverige och Finland har en lång tradition av samarbete inom försvarsområdet. Under 2014 undertecknade de dåvarande försvarsministrarna en handlingsplan för fördjupat försvarssamarbete mellan Finland och Sverige - ett samarbete som hela tiden fortsätter att utvecklas, både i luften och på marken. 

– Roligt att se att vi fortsätter ta steg framåt i det finsk-svenska samarbetet. Vi fortsätter utveckla våra förmågor att integrera svensk stridsflygdivision och basförband i det finska luftförsvaret, säger Carl-Johan Edström

Enkelt att jobba tillsammans

Övningsledaren för Ruska 19, överste Juha-Pekka Keränen är mycket nöjd med det svenska deltagandet.

– Det svenska bidraget i övningen är mycket uppskattat. Jag har jobbat tillsammans med svenska flygvapnet sedan 1999 och haft många bra samarbeten genom åren. Våra procedurer skiljer sig lite åt eftersom ni la ner stora delar av ert krigsbassystem under 90-talet men nu är ni på väg att ta tillbaka den förmågan och återigen börja jobba på ett liknande sätt som vi gör. Och även om vissa saker skiljer sig åt så är mentaliteten och sättet att tänka i stort sett samma och det gör det enkelt att jobba tillsammans. Ett annat viktigt svenskt bidrag till övningen är radarspanings- och ledningsflygplanet ASC 890 då det är något vi själva saknar i det finska flygvapnet. Mycket värdefullt.

Svenskt på båda sidor

Ur F 21 deltog delar av 31:a flygunderhållskompaniet samt delar av 211:e stridsflygdivisionen med sex Jas 39 Gripen, varav fyra användes samtidigt i flyguppdrag under övningen. Personal ur Luftstridsskolan bemannade dessutom ett antal olika funktioner i den finska organisationen, bland annat luftbevakning och flygstridsledning.  

Ett fåtal flygtekniker från 31:a flygunderhållskompaniet fanns även stationerade på Tikkakoski flygbas i Jyväskylä för att vid behov kunna stötta de svenska gripenplanen på en alternativ bas. Samtliga av dessa enheter underställdes det finska luftförsvaret och deltog från Rissala flygbas som en integrerad del i det finska luftförsvaret. 

På Luleå Kallax flygplats hemma i Sverige fanns fyra Jas 39 gripen från 212:e stridsflygdivisionen och ASC 890 från F 7 som båda utgjorde en kvalificerad motståndare tillsammans med  finska F-18 Hornet från Uleåborg och Rovaniemi.

– Jag tycker att det har gått bra. Visst har det varit lite smärre friktioner men det är sådant vi ska hantera. Vi är ju här för att öva, och när man övar identifierar man alltid saker som man kan ta med sig för att utveckla verksamheten ännu bättre framöver, säger major Daniel Jannerstad, chef för 211:e stridsflygdivisionen vid Norrbottens flygflottilj, som baserade på Rissala flygbas i Kuopio. 

– I luften har vi gjort ett mycket bra jobb, både flygsäkerhetsmässigt och taktiskt. Samarbetet med de finska piloterna fungerar utan problem. De har ett sätt att agera som vi har sett många gånger förut så det är ganska enkelt för oss att följa dem och jacka in. 

Även brand- och räddningsstyrkan på Rissala fick svensk förstärkning. Brandmannen Fredrik Widman och insatsledaren Patrik Olofsson från F 21 fanns på plats för att bistå den finska styrkan under tiden de svenska enheterna deltog i övningen. Och båda var nöjda med samarbetet.

– Det har fungerat väldigt bra. Vi har blivit mycket väl mottagna och de är både lyhörda och professionella. Sen finns det alltid mindre saker att ta med sig i erfarenhetsspåret inför kommande övningar, säger insatsledaren Patrik Olofsson.

Fördjupat samarbete mellan flygtekniker

– Ett av de mål som ligger inom ramen för det finsk-svenska samarbetet lite längre fram är förmågan att kunna ta emot, tanka och vända varandras flygplan under överinseende från piloten, säger Juha-Pekka Keränen.

På plats i Luleå har ett antal svenska flygtekniker tidigare fått en snabbutbildning av finsk personal för att under en finsk pilots överseende kunna ta emot, tanka och åter skicka iväg ett finskt F-18 Hornet som landat in på en svensk bas. Under Ruska 19 påbörjades samma utbildning för delar av den finska flygunderhållspersonalen. På tisdagmorgonen samlades 40 finska flygtekniker för en genomgång som startade med ett teoripass och avslutades med en visning av Jas 39 Gripen. Och även om man inte nådde hela vägen fram med klargöring under överinseende av en svensk pilot så är man på rätt väg inför framtida övningar.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...