Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Stort steg framåt i planeringen för övningen Aurora 20

Recommended Posts

I början av september sammanstrålade mer än 200 av Försvarsmaktens övningsplanerare och internationella partners i Stockholm till övningens kanske viktigaste möte: huvudplaneringskonferensen – main planning conference.

Syftet med konferensen var att samla så många som möjligt i planeringsarbetet runt en gemensam bild av planeringsläget och hur arbetet ska gå vidare under hösten och nästa vår.

En övning av Aurora 20:s storlek och komplexitet gör att planeringsarbetet har en stor spännvidd och många nivåer,  från hur ett svenskt eller utländskt förband ska röra sig mellan olika övningsmoment, till förnödenhetsförsörjningen ska övas, eller vilka av de inbjudna utländska partnernationerna som faktiskt deltar med förband i övningen. I Aurora 20 kommer också ett antal skarpskjutningsmoment av varierande omfattning att ingå och det ställer mycket höga krav på planeringsarbetet.

Ett annat exempel på komplex planering är de stora trafikrörelser som äger rum inför, under och efter övningen, när olika förband ska flytta sig på allmän väg, främst i södra Sverige.
– Den här konferensen var viktig för oss av många skäl. Vi behöver träffas för att prata ihop oss i mängder av olika frågor. Det här är ett viktigt steg för oss och våra internationella partners för att Aurora 20 verkligen ska leda mot målet: att öka Försvarsmaktens operativa förmåga, säger Aurora 20:s övningsledare, brigadgeneral Stefan Andersson.

Konferensen hade flera syften, bland andra en gemensam lägesbild och en gemensam bild av rådande planeringsförutsättningar. Planeringsinriktning för taktiska övningsmål, taktiska genomförandeplaner och initiering av nödvändiga stödprocesser.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...