Jump to content

Recommended Posts

Hej,

 

Jag frivillig mönstrade precis innan sommaren men blev aldrig placerad. Rekryteraren berättade att det skulle komma nya KB utbildningar som han ville att jag skulle genomföra med start i mars alt. Juni nästa år. Finns det någon som sitter på lite mer information om detta? När blir utbildningarna tillgängliga för placering? 

 

MVH

Lars

Link to post
Share on other sites
On 9/19/2019 at 3:22 PM, Scepter said:

Hej,

 

Jag frivillig mönstrade precis innan sommaren men blev aldrig placerad. Rekryteraren berättade att det skulle komma nya KB utbildningar som han ville att jag skulle genomföra med start i mars alt. Juni nästa år. Finns det någon som sitter på lite mer information om detta? När blir utbildningarna tillgängliga för placering? 

 

MVH

Lars

 

Intressant. Tidigare har ju jag spekulerat i om även vpl PB (förutom idag GB) skulle återupptas. Och nu kanske KB då  också. Det verkar ju som att graden vicekorpral ska användas till just detta. Alltså en grad GB får under utbildningen, och som sedan vpl behåller efter "muck". Men inte som förr då (från 1972 i varje fall) när vpl GB blev korpraler under utbildningen (vicekorpral hade försvunnit 1972) och furirer vid muck.

 

Nu finns väl tecken på att man ser likadant på PB/ Specoff: Sergeant (f n Förstesergeant) verkar också bli en utbildningsgrad på väg till Översergeant =den grad yrkesoff och resoff då får vid specoffexamen (?). En förberedelse för återinförande av vpl PB; som då i konsekvensen till blir sergeant under utbildningen och sedan stannar där?

 

Och så KB...: taktisk off och d:o resoff tar examen som löjtnant medan fänrik blir en utbildningsgrad + en grad vpl KB stannar som. Lite grann som gamla ( = 1972-200?) "Regementsofficer" då. Nåja. Vi får väl se...

 

/ L G :-)

Edited by Granis
Link to post
Share on other sites

? Jaha... Ok; "historiskt" har ju fänrikar fört befäl över plutoner (typ) -i armén i varje fall- så det är kanske så man resonerar nu? Benämningen "Plutonofficer" (på serg/ fj) var ju ändå nåt som bara fanns mellan 1972 och 200?, så. Kan väl tänka mig i ett övergångsskede att det är gamla KB som behåller/ får tillbaka sina grader vid repövningar/ krigsplaceringar. Iallafall Fänrikar då. Och fd PB Sergeanter!?

 

Men om GU startas, blir de Korpral/ Furir/ Sergeant under utbildningen (som förut) för att sedan bli Fänrikar vid muck? Benämnda PB då? Eller har man inte bestämt sig än?

Edited by Granis
Link to post
Share on other sites

Tack alla för er input.

 

Det blev säkgruppbefäl på 13säkbat, Livgardet. KB utbildningarna finns fortfarande inte att placeras på.

 

som jag förstår det, så är det lite hemlighetsmakeri runt säkbat så det kommer vara lite jobbigt att inte kunna läsa sig till mer information.

Link to post
Share on other sites
On 9/23/2019 at 8:59 PM, Chassi said:

Verkar ju dyka upp vpl PB med fänriks grad nu också vilket jag tycker är lite lustigt, fänrik var väl ändå gamla KB graden.

 

Kanske är så då att gamla Vpl PB (serg-fj) kallas in till repövningar igen och då blir utnämnda till Vpl (VO?) Fk? Tillsammans med "riktiga" gamla VO/ KB =Fk - Kn? Grundutbildar man på detta sätt blir det.... intressant, som "employed" konstaterar. Å andra sidan var det ju lite... intressant förr också, när man t ex hade FYRA sorters löjtnanter: Regoff, kompoff, resoff och vploff

Edited by Granis
Link to post
Share on other sites

Personligen anser jag att graden fänrik skall tas bort för YO och FM återgå till underlöjtnant. Det blir både en historisk återblick och en internationell anpassning. Tycker man i att tillägget "under-" är obekvämt i dagens samhälle så kan man istället använfa löjtnant respektive överlöjtnant. Befordringsgången idag från fänrik till löjtnant är ändå oavbruten när Karbergskursen inte längre genomförs. 

 

Graden fänrik kan då stället nyttjas till att särskilja värnpliktig personal och andra specialister med (under-) löjtnants tjänsteställning. 

 

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...
  • 5 weeks later...

Nu finns ett antal utbildningsstarter för plutonbefäl, exempelvis med utbildningsstart 2020-06-22 på P4 och P18:

Eldledningsplutonsbefäl (P4)
Ledningsplutonsbefäl (P4)
Reparationsplutonsbefäl (P4)
Stridsfordonsplutonsbefäl (P4)
Transportplutonsbefäl (P4)
Trossplutonsbefäl (P4)
Skytteplutonsbefäl (P18)

 

Utbildningstid 15 månader. Är det blivande ställföreträdande plutonchefer man utbildar?

 

Edit: Om man räknar lite på olika utbildningsstarter verkar det jämfört med GB-inryckningen vara en månad försteg och sedan tre månaders PB-skola efter att övriga värnpliktiga ryckt ut.

Edited by 01/B3
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...
On 11/28/2019 at 3:11 PM, 01/B3 said:

Nu finns ett antal utbildningsstarter för plutonbefäl, exempelvis med utbildningsstart 2020-06-22 på P4 och P18:

Eldledningsplutonsbefäl (P4)
Ledningsplutonsbefäl (P4)
Reparationsplutonsbefäl (P4)
Stridsfordonsplutonsbefäl (P4)
Transportplutonsbefäl (P4)
Trossplutonsbefäl (P4)
Skytteplutonsbefäl (P18)

 

Utbildningstid 15 månader. Är det blivande ställföreträdande plutonchefer man utbildar?

 

Edit: Om man räknar lite på olika utbildningsstarter verkar det jämfört med GB-inryckningen vara en månad försteg och sedan tre månaders PB-skola efter att övriga värnpliktiga ryckt ut.

 

Historiska befattningsbeskrivningar på lumpen.nu (via archive.org) :

Eldledningsplutonsbefäl
Ledningsplutonsbefäl 
Reparationsplutonsbefäl
Stridsfordonsplutonsbefäl
Transportplutonsbefäl (Transporttroppchef)
Trossplutonsbefäl (Underhållsplutonbefäl)
Skytteplutonsbefäl

 

Jag vet inte i vilken utsträckning beskrivningarna är relevanta idag men det finns ingen beskrivning alls på jobb.forsvarsmakten.se

Link to post
Share on other sites
  • 4 weeks later...

Ytterligare två utbildningsstarter har tillkommit:

Stridsvagnsplutonsbefäl (P4) (Stridsfordonsbefäl/lumpen.nu)

Pionärplutonsbefäl (P4)  (Fältarbetsplutonbefäl/lumpen.nu)

 

Innebär det att man nu kommer att genomföra försök att utbilda plutonsbefäl mot huvuddelen av befattningarna som plutonchef/stf?

Edited by 01/B3
Link to post
Share on other sites
  • 4 months later...

Nu har den första kullen ryckt in. 38 till P4 och 6 till P18:

Nya KB-elever tar täten i inrycket

 

Edit:

I trådrubriken, och i Försvarsmaktens artikel, talas om KB-utbildning respektive KB-elever men befattningarna är plutonsbefäl. Här blev det tydligt att det handlar om utbildning av värnpliktiga plutonchefer (stf):

Quote

Rent praktiskt ser uppgifterna för en KB-elev lite olika ut i fält och i den dagliga verksamheten. I fält betyder det att rekryterna har befattning plutonchef eller ställföreträdande plutonchef vilket innebär att man leder sin pluton eller grupp i strid och övrig verksamhet. I den dagliga verksamheten handlar det också om att leda sin grupp och se till att de tilldelade uppgifterna blir lösta, oavsett om det är i eller utanför fält. KB-eleverna har ett extra ansvar för sin pluton som helhet.

Förvarsmaktens lagrum står att Försvarsmaktens föreskrifter om befordran av totalförsvarspliktig personal (FFS 2008:2) fortfarande är gällande. Där står följande om utbildning av värnpliktiga befäl:
 

Quote

 

5 § En totalförsvarspliktig som har uttagits för utbildning till gruppbefäl eller plutonsbefäl får befordras när han eller hon uppfyller kraven enligt 2 § och har fullgjort följande antal tjänstgöringsdagar.

Totalförsvarspliktig uttagen för utbildning till: Tjänstgöringsdagar: Korpral Furir Sergeant

Plutonsbefäl (450 dagar) 120 275 1)

Plutonsbefäl (330 dagar) 150 275 1)

Gruppbefäl 150 1)

1) Befordran får ske först efter avslutad grundutbildning för respektive kategori.

 

Sedan 2008 har graderna ändrats ett par gånger. Det borde dock finnas stöd för att värnpliktiga plutonchefer (stf) muckar som sergeanter efter 450 dagar. Jag får dock inte riktigt det att gå ihop med benämningen KB-elever.

Edited by 01/B3
Reflektion
Link to post
Share on other sites
  • 1 month later...

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...