Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Varm och myggig förflyttning mot krigsförband

Recommended Posts

Sensommarvärmen kunde inte kommit mer lämpligt för deltagarna på årets kombattantutbildning. I över 25 graders värme och mestadels strålande sol genomförde Managementenheten, med förstärkning av Lokalplaneringsenhet Mitt, från Militärhögskolan Karlberg fem dagars utbildning på ett myggigt Väddö skjutfält i Roslagen. Kombattantutbildningen är en viktig pusselbit i förbandets förflyttning mot att bli ett mer effektivt krigsförband.

Syftet med utbildningen är att öka deltagarnas grundläggande kombattantfärdigheter och därmed beredskapen för att ingå i förband vid krig och kris. Under det senaste året har i princip all personal vid Militärhögskolan Karlberg (MHS K) krigsplacerats och många av medarbetarna har tidigare saknat en grundläggande militär utbildning.

Veckan har varit intensiv och prövande för deltagarna. Exempel på moment de gått igenom är materieltjänst, exercis, vapentjänst, sjukvårdstjänst och CBRN. Visst gjorde värmen det något behagligare under delar av utbildningen, men det kompenserades under andra moment, särskilt under torsdagen. Då fick samtliga prova på att skjuta skarpt med AK 4, AK 5C och pistol 88, samt bära sin skyddsmask i tårgasmiljö. Det senare iklädda tät regnklädsel och skyddsmask, i hög temperatur – i över två timmar. Den värme som utvecklas i den täta klädseln ställer stora krav på deltagarna, och att de klarar att få i sig tillräckligt med vätska.

Veckan kan ses som en praktisk påbyggnad på den kortare och mer teoretiska kombattantutbildning som deltagarna tidigare genomfört och som löpande bedrivs på Karlberg.

De flesta från MHS K som deltog i utbildningen arbetar på Managementenheten (ManE) där deras chef överstelöjtnant Johan Martinsson är mycket nöjd med genomförandet och resultatet.

− Detta har höjt enhetens förmåga men också ökat sammanhållningen. Veckan var tuff då det var extremt varm för årstiden och jag är extra glad att alla på plats orkade genomföra hela utbildningen.

Tillsammans med personal från Högkvarteret avslutades torsdagen med ”Krigsmans erinran” och korum under ledning av ställföreträdande chef för Högkvarteret, överste Mats Lindberg, varefter en välförtjänt kursmiddag avnjöts. Efter utvärdering och avslutning var det 26 trötta men leende Karlbergare som lämnade ett vackert, men myggigt Väddö, för bussresan tillbaka till MHS K.

MHS K:s egen Johan Danko har varit ansvarig för veckan och han har i sin tur tagit stöd av Försvarsutbildarna för själva genomförandet. Det ligger redan en beställning för att genomföra motsvarande utbildning nästa år ungefär i samma tid, då med deltagare mestadels från andra enheter på skolan.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...