Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Eld och rörelse i rätt riktning

Recommended Posts

Kadetterna på sommarens reservofficersutbildningar på Militärhögskolan Halmstad (MHS H) rör sig i terrängen runt Halmstad. De sista veckorna ägnas åt taktik på olika nivåer. Terrängmodeller byggs. Stridsplaner ska omsättas i ordrar med en tydlig genomförandeidé. När en höjd ska tas och en fiende nedkämpas ska alla förstå vad det innebär.

– Den här kursen är något av en ”ögonöppnare” när det gäller att förstå högre chefs situation, konstaterar Ludwig Müchler, kadett på Reservofficerskurs 1 (ROK 1). Det är betydligt fler parametrar att förhålla sig till som plutonchef än när du löser en stridsuppgift som soldat inom ramen för en grupp. Framförallt måste du göra en bedömning av vad som är möjligt att göra och uppnå med den tid och de resurser du har till förfogande utifrån dina och motståndarens styrkor och svagheter.
– Man måste tänka på helheten och kan inte gå ner för mycket i detaljer, tillägger kadett Nils Lindell, ROK 1. Det viktiga är att sätta ramarna som de underställda ska förhålla sig till och agera utifrån, och presentera informationen på ett begripligt sätt.

Grunden - ett funktionellt sätt att tänka

Visserligen har fienden i övningsscenariot genomfört en luftlandsättning strax utanför tätorten och lyckats ta Halmstad flygplats, men kadetterna på den Anpassade reservofficerskursen 1 (AROK 1) och Reservofficerskurs 1 (ROK 1) får lugnt och metodiskt bekanta sig med grundläggande taktiska begrepp och grundprinciper som handlingsfrihet, överraskning och kraftsamling. Under den här kursen gäller det att få ett gemensamt ”taktiskt språk” och träna in ett fungerande sätt att tänka och ta sig an en uppgift.  Att metodiskt bedöma och värdera både motståndarens och de egna förbandens svagheter och styrkor för att komma till beslut om det bästa handlingsalternativet som ska omsättas och presenteras i en begriplig order. Målet är eld och rörelse i rätt riktning hos egna styrkor för att slå fienden och återta förlorad terräng.

Alla behövs

Kadetterna på AROK 2 gör sin andra utbildningssommar. Scenariot i taktikutbildningen är välbekant, men nu kliver de upp en nivå och byter ut skytteplutonen mot det mekaniserade kompaniets roll i bataljonens ram, dessutom med utmaningen att ta hänsyn till funktionsförmågor som till exempel indirekt eld och fältarbeten.
– För mig har det blivit så tydligt att alla verkligen behövs, berättar Henrik Gartman, kadett på Anpassad reservofficerskurs 2 (AROK 2). För att vi ytterst ska uppnå eld och rörelse med våra stridsvagnar i de mekaniserade förbanden i det här exemplet behöver så många andra funktioner och roller bidra, t ex logistik och underrättelser.

Det hänger ihop

Alla kadetter är överens om att det inte är detaljerna som är viktiga just nu utan förståelsen för stridens grundprinciper och ett funktionellt och metodiskt sätt att tänka och arbeta med ett tydligt syfte.
– Jag har fått mycket större förståelse för varför vi bedriver striden som vi gör, säger Ludwig Müchler. Jag tycker att ämnena vävs ihop på ett väldigt bra sätt. Ett gott ledarskap i kombination med bra pedagogik och tillämpandet av uppdragstaktik inom samtliga försvarsgrenar leder till att vi kan tillämpa manöverkrigföring på det sätt som är funktionellt i Sverige.

Värdefulla kunskaper även för civilt yrkesliv

De nyförvärvade kunskaperna lär inte bara stanna inom Försvarsmakten. För reservofficerskategorin är kopplingen till det civila yrkeslivet alltid närvarande.
– I Försvarsmakten upplever jag att man är bra på att veta varför man gör något och att tänka strategiskt och långsiktigt, förklarar Marcus Andersson, kadett AROK 2.  Syftet är viktigare än uppgiften. Min erfarenhet är att det nästan har blivit lite fult med planering och strategi i både det civila näringslivet och offentlig verksamhet för att det skulle hindra effektivitet i det korta perspektivet. Resultatet är ofta att alla springer i olika riktningar. Förstår man dessutom inte varför man gör något kan motivationen lätt börja dala hos medarbetarna. Lite av motsatsen till kraftsamling och eld och rörelse i rätt riktning.

Snart redo för nästa fas

För kadetterna på AROK 1 väntar snart ett civilt liv fram till nästa sommar då de återvänder till MHS H för AROK 2. Kadetterna på ROK 1 fortsätter direkt med ROK 2 och ROK 3 på stridsskolor och förband för att återvända till MHS H för examen i maj nästa år. Kadetterna på AROK 2 är nära slutmålet. Examen om en vecka. Då får Försvarsmakten ett välkommet tillskott av specialistofficerare i reserven.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...