Jump to content

Muckartwist


Recommended Posts

I början av den gamla slagdängan hörs truppledaren säga "Avdelning, halt. Givakt, manöver. Militär utryckning civila kläder, med andra ord; MUCK".

 

När jag lärde mig gå i kronans gröna kläder, så stod truppen alltid i givakt efter kommenderad halt. Varför hör man givakt i musikstycket?

 

 

 

:D

Link to comment
Share on other sites

I början av den gamla slagdängan hörs truppledaren säga "Avdelning, halt. Givakt, manöver. Militär utryckning civila kläder, med andra ord; MUCK".

 

När jag lärde mig gå i kronans gröna kläder, så stod truppen alltid i givakt efter kommenderad halt. Varför hör man givakt i musikstycket?

 

 

 

:D

Efter kommenderad "halt" återgår man till den lystringsgrad som gällde innan. Var givakt kommenderad, återgår man till givakt, osv.

Link to comment
Share on other sites

Står i givakt efter halt? Är det inte bara tillfälligt, tills man rättat in ledet, då det "stampas ut i manöver" igen.

(liksom att man går upp i givakt mellan "avdelning framåt" och "marsch")

 

Hur som helst, det KAN ju ha varit för att sången ska låta häftig också. :lol:

 

 

Edit: Gotcha skrev det väldigt snyggt där. :D

Link to comment
Share on other sites

I början av den gamla slagdängan hörs truppledaren säga "Avdelning, halt. Givakt, manöver. Militär utryckning civila kläder, med andra ord; MUCK".

 

När jag lärde mig gå i kronans gröna kläder, så stod truppen alltid i givakt efter kommenderad halt. Varför hör man givakt i musikstycket?

 

 

 

:D

Föregångaren till FMR Formella Grunder, AR1 (Arméreglemente 1) föreskriver att efter halt intas den ställning som kommderats innan marschen påbörjades.

 

Så om lystringsgraden va manöver innan marschen påbörjades så skall truppen gå ut i manöver när halt har kommenderats.

 

 

FMR Formella Grunder föreskriver att alla rörelser avslutas i enskild ställning.

 

 

(Rätta mej om jag har fel.)

Link to comment
Share on other sites

Står i givakt efter halt? Är det inte bara tillfälligt, tills man rättat in ledet, då det "stampas ut i manöver" igen.

(liksom att man går upp i givakt mellan "avdelning framåt" och "marsch")

 

Hur som helst, det KAN ju ha varit för att sången ska låta häftig också.  :lol:

 

 

Edit: Gotcha skrev det väldigt snyggt där.  :D

"Stampar" man fortfarande ut i manöver efter det att "rättningen är god"?

 

Så som jag och mina befäl har tolkat FMR Formella Grunder så skall rättningen avslutas med att den som har befälet ger order om "rättning uppör" (då tas armarna ner) och sedan ev. "manöver".

Link to comment
Share on other sites

Står i givakt efter halt? Är det inte bara tillfälligt, tills man rättat in ledet, då det "stampas ut i manöver" igen.

(liksom att man går upp i givakt mellan "avdelning framåt" och "marsch")

 

Hur som helst, det KAN ju ha varit för att sången ska låta häftig också.  :D

 

 

Edit: Gotcha skrev det väldigt snyggt där.  :uzi

"Stampar" man fortfarande ut i manöver efter det att "rättningen är god"?

 

Så som jag och mina befäl har tolkat FMR Formella Grunder så skall rättningen avslutas med att den som har befälet ger order om "rättning uppör" (då tas armarna ner) och sedan ev. "manöver".

Det var ju en jävla bra fråga.. :huh:

 

Så gammal man känner sig då.. flera år sedan man gjorde lumpen.

 

Har inte möjlighet att läsa något reglemete här, men det finns väl säkert en massa olika sätt där också. Vem har befälet? Grupp/plutonchefen som går i täten och inte kan se någonting hur rättningen är, eller någon som går på sidan? Killen längst bak har ju koll på rättningen.

Link to comment
Share on other sites

Muckartwist ...  :uzi

 

Det finns väl ingen anledning till glädje och dans om man ska mucka!?  :huh:

Nej, det är ett oerhört sorgligt och traumatiskt tillfälle i varje soldats liv. Men låten finns för att bearbeta sorgen och få ordning på känslorna så man inte bryter ihop. Därefter går man in i ett mångårigt SoldF-koma, och sitter vid datorn motsvarande tid som man låg i fält under lumpen.

 

 

 

:D

Link to comment
Share on other sites

Står i givakt efter halt? Är det inte bara tillfälligt, tills man rättat in ledet, då det "stampas ut i manöver" igen.

(liksom att man går upp i givakt mellan "avdelning framåt" och "marsch")

 

Hur som helst, det KAN ju ha varit för att sången ska låta häftig också.  :uzi

 

 

Edit: Gotcha skrev det väldigt snyggt där.  :huh:

"Stampar" man fortfarande ut i manöver efter det att "rättningen är god"?

 

Så som jag och mina befäl har tolkat FMR Formella Grunder så skall rättningen avslutas med att den som har befälet ger order om "rättning uppör" (då tas armarna ner) och sedan ev. "manöver".

Nej det är helt rätt, nuförtiden är det truppförande befäl som kommenderar rättning upphör, inte kökarlen. Detta ger naturligtvis ypperliga tillfällen för förvirring när man har olika befäl där inte alla har läst in sig på de nya reglementena. :D

Link to comment
Share on other sites

Efter kommenderad "halt" återgår man till den lystringsgrad som gällde innan. Var givakt kommenderad, återgår man till givakt, osv.

Läs FMR Formella Grunder.

 

s.34 Avsnitt "Halt". Punkt 4.

 

Enskild ställning bibehålls oavsett lystringsgrad

 

Därefter kan chefen välja att rätta in eller gå ut i manöver.

 

Törs man fråga varför man diskuterar något som står i ett reglemente? Läs! :huh:

Link to comment
Share on other sites

*suck*

 

*Ing bjussar Gotcha på en öl och går och sätter sig i soffan... ska vara tyst.

:(

 

Jävla velande med reglemeten... funkade det för hundra år sedan funkar det idag!

Link to comment
Share on other sites

OT: Är det någon som vet vad i h-lv-t- man menar med "på enklaste sätt" i reglementena. Ett reglemente ska väl för tusan tala om exakt hur saker och ting ska göras? Det har de alltid gjort, om det så bara gällt att bestiga en cykel.

 

Hur f-n ska det bli om alla drullar omkring och gör "på enklaste sätt"??? Måste vara något civilt elände. :((

:D

Link to comment
Share on other sites

OT: Är det någon som vet vad i h-lv-t- man menar med "på enklaste sätt" i reglementena. Ett reglemente ska väl för tusan tala om exakt hur saker och ting ska göras? Det har de alltid gjort, om det så bara gällt att bestiga en cykel.

 

Hur f-n ska det bli om alla drullar omkring och gör "på enklaste sätt"??? Måste vara något civilt elände.  :((

:D

Det betyder att allting ska göras på absolut krångligaste jävla sätt. Trodde att alla visste det? :((

Link to comment
Share on other sites

Jag har hört en version som menar att vid halt ska soldaterna i avdelningen omedelbart rätta in sig automatiskt, medelst små trippande steg, så att truppförande befäl utan att kommendera rättning kan börja vrida och vända på formeringen. Rätt eller fel? (Att göra så alltså?)

 

Vidare skall vid vanlig rättning:

På kommandot "rättning" gås upp i enskild ställning, på "höger/vänster" huvudet vridas snärtigt åt det hållet omedelbart följt av armbågen som förs ut i sidan. Så fort rättningen bedöms tillfredställande av soldaten tas armbågen ned. Vid "rättning upphör" vänds sedan huvudet rakt fram -enskild ställning. På manöver går soldaten ut i manöver ställning. Rätt eller fel?(Vissa menar att manöver intas på rättning upphör...)

 

/RP

Link to comment
Share on other sites

Jag har hört en version som menar att vid halt ska soldaterna i avdelningen omedelbart rätta in sig automatiskt, medelst små trippande steg, så att truppförande befäl utan att kommendera rättning kan börja vrida och vända på formeringen. Rätt eller fel? (Att göra så alltså?)

 

Vidare skall vid vanlig rättning:

På kommandot "rättning" gås upp i enskild ställning, på "höger/vänster" huvudet vridas snärtigt åt det hållet omedelbart följt av armbågen som förs ut i sidan. Så fort rättningen bedöms tillfredställande av soldaten tas armbågen ned. Vid "rättning upphör" vänds sedan huvudet rakt fram -enskild ställning. På manöver går soldaten ut i manöver ställning. Rätt eller fel?(Vissa menar att manöver intas på rättning upphör...)

 

/RP

FMR Formella Grunder föreskriver attl soldaterna i avdelningen skall rätta in sig automatiskt, med små trippande steg, vid halt. Detta utan att truppförande befäl har kommederat rättning.

Truppförande befäl kontrollerar rättningen och kommenderar rättning upphör, varvid soldaterna tar ner armbågarna. Efter detta kan, om truppförande befäl så önskar, manöver kommenderas.

 

Vid "vanlig rättning" (alltså sådan som inte sker med automatik, utan på kommando) tolkar jag reglementet så att truppförande befäl kommenderar rättning höger / rättning vänster / rättning mittåt, varvid soldaterna rättar in sig efter den på kommandot utsedde riktkarlen.

Vid rättning upphör så tas armbågar ner och huvudvridning rättas till.

Efter detta kan, om truppförande befäl så önskar, manöver kommenderas.

 

 

EDIT: Ändring efter exakt kontroll mot aktuellt reglemente.

Edited by nilsson
Link to comment
Share on other sites

OT: Är det någon som vet vad i h-lv-t- man menar med "på enklaste sätt" i reglementena. Ett reglemente ska väl för tusan tala om exakt hur saker och ting ska göras? Det har de alltid gjort, om det så bara gällt att bestiga en cykel.

 

Hur f-n ska det bli om alla drullar omkring och gör "på enklaste sätt"??? Måste vara något civilt elände.  :wub:

:dong:

"På enklaste sätt" tolkar jag som att det ska göras på enklaste sätt.

 

Således om "halt, på enklaste sätt" är kommederat så gäller det att stanna - sen hur man stannar kvittar, likaså om man gör halt i takt - man ska stanna helt enkelt.

 

Jag använder kommandot "halt, på enklaste sätt" vid marschträning när den marscherande avdelningen tydligt har kommit ur takt och det inte kan rättas genom skrikande vänster-höger osv.

Link to comment
Share on other sites

FMR sidan 23-24:

 

"Givakt

Lystringsgraden ”Givakt” används då fullständig uppmärksamhet och god hållning krävs samt vid hälsning med förband. Fullständig tystnad skall iakttas.

Då givakt kommenderas intas på stället enskild ställning.

Kommando: Givakt!

 

LYSTRINGSGRADER

Även om ”givakt” inte kommenderas intas enskild ställning vid kommando

(början av lystringsord) som avser vändning, marschanträde, rättning och

förbands upplösande samt vid visitation. Enskild som ingår i en trupp som

marscherar under lystringsgrad lystring/manöver/lediga intar även enskild

ställning i haltrörelsens avslutande moment. Enskild ställning bibehålls intill

chef kommenderar lystring/manöver eller lediga."

 

The Swede

Link to comment
Share on other sites

Hur kan detta feltolkas???

 

FMR Formella grunder sid 33

Halt

”Halt” kommenderas då vänster fot sätts i marken varvid

1. Ett halvt steg tas ut med höger fot samtidigt som armarna låses med

tryckning intill sidan.

2. Vänster fot sätts i marken med kraft, med sträckt ben, sträckt vrist och halv

steglängd (taktsteg).

3. Höger fot förs kortaste vägen intill den vänstra foten.

4. Enskild ställning bibehålls oavsett lystringsgrad.

5. Chef avgör därefter om rättningsrörelse skall ske eller om lystrings-/

manöverställning skall intas.

Kommando: Avdelning (1. pluton) – Halt!

 

sid 48

Rättning avbryts på chefs kommando varvid i förekommande fall huvudvridning

upphör och armar tas ner. Enskild ställning bibehålles.

Kommando: Rättning – upphör!

Om lystringsgraden (givakt) och ställningen (enskild ställning) därefter skall

ändras, sker detta på kommando av chefen.

Kommando: Lystring – ställ eller Manöver! eller Lediga!

 

Svår att feltolka!!!

Edited by Ingbat/I19
Link to comment
Share on other sites

Jag använder kommandot "halt, på enklaste sätt" vid marschträning när den marscherande avdelningen tydligt har kommit ur takt och det inte kan rättas genom skrikande vänster-höger osv.

Funderar på om inte ordföljden borde vara omvänd?

 

"På enklaste sätt.. Halt!"

 

Halt är väl ett verkställighetesord (-order)?

Link to comment
Share on other sites

Jag använder kommandot "halt, på enklaste sätt" vid marschträning när den marscherande avdelningen tydligt har kommit ur takt och det inte kan rättas genom skrikande vänster-höger osv.

Funderar på om inte ordföljden borde vara omvänd?

 

"På enklaste sätt.. Halt!"

 

Halt är väl ett verkställighetesord (-order)?

Givetvis har du rätt! Halt är verkställighetsordet.

 

Kommandot är "På enklaste sätt -- halt".

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...