Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Omfattande totalförsvarsmoment under Swedecs övning

Recommended Posts

Ett 40-tal personer ligger skadade längs Storgatsbacken i centrala Värnamo. I en korsning står en lastbil och en personbil som kolliderat. Att detta inte är någon vanlig trafikolycka inser polis, ambulans och räddningstjänst när de kommer på plats. Detta är starten på ett komplext övningsmoment som Swedec genomförde under övning SEE 19 - Swedec EOD Exercise.

Övningsmomentet syftar till att öva samordning mellan olika myndigheters insatsgrupper. Detta under reaslistiska förhållanden med flertalet yttre påverkansfaktorer som de övade måste ta hänsyn till.

Ett scenario byggt på fiktion och verklighet

I övningsscenariot har den lokala polisen tidigare gripit en person vid en rutinkontroll längs E4:an, personen är internationellt efterlyst och har kopplingar till en extremistgrupp. Efter gripandet har ett antal händelser och underrättelser gjort att polisen kallat in stöd från Försvarsmakten enligt lagen om Försvarsmaktens stöd till Polismyndigheten vid terrorismbekämpning.

För att skapa ett så realistiskt och trovärdigt scenario som möjligt så har bland annat terrorattentatet på Drottninggatan i april 2017 fått stå till grund för övningen i Värnamo. Dessutom har ytterligare ett antal moment tillförts för att komplicera övningen ytterligare. Alla figuranter som deltog i övningen har blivit sminkade utifrån ett skadesimuleringssystem där varje enskild skada baseras på verkliga skador från terrordåd eller naturkatastrofer.

– För att göra övningen realistisk och utmanande så har vi byggt scenariot på fakta från tre olika genomförda terrordåd vilka vi sammanfört till ett scenario i syfte att skapa en mer komplex och utmanande hotbild, säger Lars Fix Persson, som varit ansvarig för övningsmomentet.

Tillsammans är vi starka

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum genomför årligen övningen SEE som är en militär ammunitions- och minröjningsövning, men övningen har även ett stort fokus på totalförsvar och samverkan mellan olika enheter inom ett antal myndigheter.

– Att få öva tillsammans i ett så här omfattande scenario är viktigt för att vi gemensamt skall kunna lösa liknande uppgifter i skarpt läge. I den här typen av övning måste personalen från de olika enheterna arbeta nära varandra för att lösa den komplicerade och allvarliga händelsen, säger Tomas Wikström som är planeringschef och biträdande övningsledare för SEE 19.

I ett sådant här komplext och omfattande scenario sammarbetar alla - lokal räddningstjänst, ambulans/sjukvård och polis. Utöver dem så medverkade även Försvarsmakten, Värnamo kommun, Region Jönköping samt några utav polisens nationella enheter. En av de grupper som medverkade under övningen var bland annat Polisens nationella bombskydd, från polisens sida tycker man att denna typ av storskalig samverkan är otroligt viktig.

– Ingen aktör kan göra allt, men alla skall göra det dom är bra på och vi skall göra det tillsammans, säger Stefan Hector chef för operativa enheten på Noa (Nationella operativa avdelningen).

Övning i linje med TFÖ 2020

Swedecs övning SEE 19 genomfördes från den 8 maj till den 15 maj. Övningen genomfördes parallellt med Krisberedskapsveckan som är en övning med fokus på hur samhället klarar onormala påfrestningar eller kriser. Båda dessa övningar ligger i linje med den kommande Totalförsvarsövningen - TFÖ 2020 som avses genomföras under 2020 och syftar till att öva totalförsvarets förmåga och samverkan mellan vårt militära försvar och vårt civilförsvar.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...