Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Swedec värd för Natos arbetsgrupp

Recommended Posts

Totalförsvarets ammunitions- och minröjningscentrum har varit värd för Natos arbetsgrupp för standardisering inom ammunitionsröjning under fem dagar i maj.

Sverige är inte medlem i Nato men deltar, inom ramen för Partnerskap för fred, i ett flertal arbetsgrupper inom organisationen. En av de äldsta arbetsgrupperna är Explosive Ordnance Disposal Inter-Service Working Group som under veckan genomfört sitt 58:e arbetsmöte. För första gången har Sverige och Swedec varit värd för mötet som har genomförts i Eksjö med ett drygt 60-tal utländska delegater.

– Målet är att samla nationell expertis och dela erfarenheter och kunskap både för att vara väl förberedd för multinationella operationer men också för att bli effektivare i det nationella perspektivet, säger överste Zac Scott, från Storbritannien, som är ordförande för arbetsgruppen.

Arbetsgruppen tar fram standarder som används av medlemsländer och partnerländer för att öka interoperabiliteten och därmed möjligheten att framgångsrikt genomföra operationer tillsammans. Det handlar bland annat om standardisering av materiel, utbildning, terminologi och taktik. De framtagna standarderna ligger delvis till grund för Försvarsmaktens publikationer inom ammunitionsröjning.

Ammunitionsröjning är en disciplin som i hög grad präglats av mer är 20 års internationella operationer bland annat på Balkan, i Mellanöstern och i Västafrika där svenska ammunitionsröjningsgrupper har arbetat sida vid sida med Nato-ländernas ammunitionsröjningspersonal.

– Vi har lärt oss metoder och tekniker från andra men också delat med oss av vår våra erfarenheter för att så effektivt som möjligt kunna hantera hotet från konventionell ammunition och improviserade sprängladdningar. Informationsutbytet och samarbetet i den här arbetsgruppen är av ömsesidig nytta, säger kommendör Fredrik Peedu, chef för Swedec.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...