Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Samarbete för stabilitet och miljö

Recommended Posts

Miljökonferensen European Conference of Defence and the Environment (ECDE) samlade i mitten av maj miljöexperter, forskare, beslutsfattare och försvarspersonal från 20 länder på Försvarshögskolan i Stockholm.

– Militära aktiviteter kommer alltid påverka miljön. Nu när aktiviteten ökar är en hållbar utveckling extra viktig. Samarbete inom försvarsområdet gör stor skillnad för stabilitet och miljö. Vi behöver ta ansvar och samarbeta på alla nivåer och den här konferensen är ett gott exempel på det, sa Peter Sandwall, generaldirektör på Försvarsmakten i sitt öppningstal.

Konferensen var den fjärde i ordningen och arrangerades av de svenska försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fortifikationsverket och Försvarshögskolan.

Ny forskning i gemensamma utmaningar

150 deltagare och 35 föreläsare utbytte under tre dagar erfarenheter i syfte att minimera miljöpåverkan från försvarsverksamhet. Ny forskning och utveckling kring kemikalier, klimatförändringar, vatten, energi, biologisk mångfald, buller och grön upphandling diskuterades och kontakter knöts för fortsatta samarbeten med gemensamma utmaningar över landgränser.

Johan Kuylenstierna, professor i miljövetenskap och vd för Stockholm Enviroment Institute (SEI) gav de senaste rönen kring klimat, urbanisering och de utmaningar som följer när världen ställer om till förnyelsebar energi. Han betonade vikten av hållbar utveckling för de megastäder som växer fram och berättade om fenomenet att städer samarbetar över gränserna i större utsträckning än vad länderna och dess regeringar gör.

Erfarenhetsutbyte om PFAS

Rening av PFAS-kemikalier är ett samhällsproblem där försvarssektorns forskningssamarbeten gör nytta även utanför den militära sfären. Föroreningar finns i regel på äldre civila och militära brandövningsplatser. Olika reningsmetoder utvecklas, testas och ger framöver valmöjligheter för reningsprojekt på platser med varierande förutsättningar. Experter från danska, tyska och svenska försvarssektorn, statliga forskningsinstitutet RISE och Örebro Universitet delade med sig av metoder, genomförda tester och framtida planer. I många fall kan en kombination av flera metoder vara lösningen.

Biologisk mångfald främjas på övningsfälten

Bo Larsson, naturvårdsspecialist på Fortifikationsverket berättade att försvarsverksamhet många gånger främjar den biologiska mångfalden genom att över tid hålla landskap öppna och obrukade. Marken på militära övningsfält är i hög grad naturskyddade och skogen brukas varsamt och hyggesfritt. Ovanliga insekter och växter trivs bra i spåren från stridsvagnar och andra fordon.

– Ett lärande arrangemang med möjligheter till värdefullt nätverkande. Vi åker alla hem med mer kunskap än vi hade med oss, sammanfattade Alexander Zhivov, Senior Research Engineer, US Army, konferensen i ett av de avslutande talen.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...