Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: ÖB kommenterar Försvarsberedningens rapport

Recommended Posts

Försvarsberedningens rapport innehåller satsningar på fortsatt tillväxt av det militära försvaret. Det ger en tydlig signal om att Sveriges försvarsförmåga är viktig.

Nästa år kommer riksdagen fatta beslut om försvarspolitisk inriktning för perioden 2021 till 2025. Som ett underlag för den politiska processen har Försvarsberedningen lämnat sin rapport till regeringen.

I rapporten finns förslag till satsningar på det militära försvaret och totalförsvaret i stort. Utgångspunkten är det osäkra och komplexa omvärldsläget. Försvarsmaktens perspektivstudie har varit ett viktigt underlag för beredningens arbete.

– Vid en första anblick ser vi att rapporten till stora delar ligger väl i linje med de militära råd som Försvarsmakten har lämnat. Det är positivt att Försvarsberedningen föreslår satsningar för fortsatt tillväxt. Det ger en tydlig signal om att Sveriges försvarsförmåga är viktig, och att den behöver öka, säger överbefälhavaren Micael Bydén.

Det kommande försvarsbeslutet kommer att avgöra i vilken takt och till vilken nivå vår försvarsförmåga kan utvecklas. Tidiga politiska beslut behöver fattas kring personaltillväxt, anskaffning av komplexa materielsystem och ny infrastruktur.Vid sidan om all annan verksamhet står Försvarsmakten inför ett komplext planeringsarbete.

– Vi bedömer att vi nu kommer att få göra kostnadsberäkningar och realiserbarhetsanalyser utifrån beredningens förslag och senare i år lämna ett väl genomarbetat underlag för fortsatt politiskt övervägande, säger Micael Bydén.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...