Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Hållbar utveckling i fokus på internationell konferens

Recommended Posts

Nu inleds den internationella konferensen European Conference of Defence and the Environment (ECDE) på Försvarshögskolan i Stockholm. Den riktar sig framför allt till expertis, beslutsfattare, försvarspersonal, forskare och andra nyckelpersoner inom området miljö och hållbarhet.

Cirka 30 föreläsare och 150 deltagare är samlade i Stockholm för att utbyta erfarenheter för att så långt som möjligt minimera negativ miljöpåverkan för att främja en hållbar utveckling och skapa förutsättningar för fredliga, rättvisa och inkluderande samhällen. Konferensen belyser bland annat hur försvarsverksamhet på olika sätt påverkar miljön och klimatet, till exempel genom militära övningar och operationer samt hantering av miljöfarliga material och ämnen.

Konferensen är den fjärde i ordningen och arrangeras i år av de svenska försvarsmyndigheterna Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarets radioanstalt (FRA), Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI), Fortifikationsverket och Försvarshögskolan.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...