Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: Försvarsmaktens specialförband övar terrorbekämpning med polisen

Recommended Posts

Försvarsmaktens specialförband deltog för en kort tid sedan med polisen i en gemensam övning mot terror, övning Svea. Övningen är en del av polisens arbete med att hantera storskalig terrorism.

Försvarsmaktens specialförband deltog som en del av samarbetet mellan Försvarsmakten, Polismyndigheten och Säkerhetspolisen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning. Samarbetet bygger på lagen om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning från 2006.

– Vi och polisen övar för att fortsätta utveckla vår och därmed Sveriges förmåga att möta storskalig terrorism. Det gör vi genom att med hög tillämpningsgrad träna på gemensamma rutiner. Och vi gör det regelbundet, både på det vi kallar förbandsnivå och på ledningsnivå, säger brigadgeneral Anders Löfberg, chef för Försvarsmaktens specialförbandsledning.

– De specialförbandsoperatörer som kan sättas in tillsammans med polisen för terrorbekämpning är mycket kompetenta, välövade och i internationell jämförelse mycket professionella. De är uttagna, utrustade och utbildade för att kunna verka i komplexa högriskmiljöer där det kan finnas gisslan, försåtmineringar, stora mängder skadade och mycket högt motiverade och farliga motståndare, säger Anders Löfberg.

Förutom att förstärka polisens taktiska förmåga med sammansatta och samtränade enheter av specialförbandsoperatörer med polismans befogenhet, kan Försvarsmaktens specialförband också stödja med såväl sjö- som helikoptertransporter, mycket kvalificerade sjukvårdsresurser, ledningsstöd, logistik och avancerad underrättelseinhämtning. Det gör det möjligt att hantera betydligt större och mer komplexa situationer. Till exempel scenariot med terrorister och gisslantagning ombord på ett fartyg som övades denna gång.

– Försvarsmakten och dess specialförband spelar en betydande roll i Sveriges förmåga att skydda oss mot terrorism och andra svåra situationer. Att öva tillsammans med bland annat polisen är nödvändigt för att på bästa sätt kunna hantera situationer som kan uppstå. Därför är den här typen av övningstillfällen så viktiga, säger försvarsminister Peter Hultqvist, som följde ett av övningsmomenten.

Samarbetet mellan Försvarsmaktens specialförband och Polismyndigheten stärker också Försvarsmaktens förmåga att genomföra operationer i den så kallade gråzonen, det vill säga i högre krisnivåer då samhället utsätts för svåra påfrestningar och gränsen mellan fred och krig är diffus.

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...