Jump to content
Sign in to follow this  
RSS-Bot

Försvarsmakten: ”Säkerhetssituationen berör oss alla”

Recommended Posts

Olika aktörers ökade militära aggressiva agerande i vårt närområde, krisen i Ukraina, otydliga signaler från världens olika ledare. Kort sammanfattat, vi står inför ett allt mer försämrat och oförutsägbart omvärldsläge.

Ingen nation kan ensamt möta en orolig utveckling vilket gör internationella militära samarbeten än mer viktiga. För Sveriges del är samarbetet med Finland prioriterat, men även samarbetet med USA får en allt större betydelse. Nyligen besökte viceamiral Andrew Lewis, chef för den nyligen återupprättade andra flottan (U.S. 2nd Fleet), Sverige för att bland annat diskutera samarbeten, den kommande multinationella övningen BALTOPS 19 och inte minst säkerhetsläget i Östersjön.

Närvaro skapar säkerhet

– Säkerhetsläget har förändrats vilket påverkar och berör oss alla. Globala aktörer såsom till exempel Kina och Ryssland, driver oss att operera på ett särskilt sätt. Samarbeten är viktiga för att utveckla interoperabilitet och tillsammans bidra till att skapa stabilitet och säkerhet. Sverige är för mig en mycket viktig och kompetent samarbetspartner där vi har ett ömsesidigt förhållningssätt till en gemensam utveckling, sa viceamiralen Lewis

Marinchefen konteramiral Jens Nykvist utryckte också vikten av samarbetet som både skapar närvaro i östersjön och möjligheten att öva med kvalificerade enheter som höjer den svenska marina förmågan, enskilt och tillsammans med andra.

– Genom samarbeten bygger vi en gemensam tröskeleffekt. Vår egen närvaro tillsammans med andra nationers kvalificerade fartyg bidrar till säkerhetsläget. Samarbetet medger också att vi på ett enkelt sätt kan få bra övningstillfällen då fartygsenheter med lätthet kan mötas ute till havs, sa konteramiral Nykvist.

Ingen av cheferna såg att en ökad militär närvaro av USA i östersjön skulle öka spänningen. Tvärtom såg de möjligheten att gemensamt och tillsammans med andra partnerländer säkra försörjningstryggheten då cirka 80 procent av all handel går sjövägen.

– Skulle en kris uppstå så är det alla nationers ansvar som besitter en marin förmåga i östersjöregionen att se till att sjöfarten fortsätter obehindrat. Att den överhuvudtaget skulle upphöra att fungera är inget alternativ. Styrkan i samarbetet är just att stödja varandra, sa de båda cheferna

Övning Baltic Operations, (BALTOPS19)

Andra flottan kommer i år att leda den 47:e upplagan av den multinationella övningen BALTOPS 19 där Sverige deltar med två Visbykorvetter, en ubåt samt logistikdelar. Förutom diskussioner om samarbetet och säkerhetsläget i östersjön, ville viceamiral Lewis skapa sig en bättre förståelse och kunskap om regionen då det är första gången han står som övningsansvarig för BALTOPS.

– Jag har under mitt besök mötts av stor professionalism, positiv personal och en genuin gästfrihet. För mig har det varit värdefullt att lära mig mer om regionen där svenska marinen har en unik lokal kunskap om östersjöns komplexa och utmanande miljö, avslutade viceamiralen Lewis

 

 

 

Läs hela inlägget här >>

Share this post


Link to post
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

Sign in to follow this  ×
×
  • Create New...