Jump to content

Recommended Posts

idag har vi för att fullgöra 8-dagars kontraktet ofta  2st. 4 dagars övningar, med all dess väntan på action osv osv.

Skulle det inte vara bättre att dela upp det på flera endagars övningstillfällen t.ex. SIB, strid på andra ställen, vapenhantering, roller i gruppen, taktik i gruppen.  Teknik och taktik alltså.

Ha En längre övning per år , för att bl.a. öva sambanden och befälsföringen.

 

 

Link to comment
Share on other sites

Det går att ha KU tills du är blå om du vill öva/utbilda på något över bara en eller två dagar.

Befäl har redan egna övningar (söb) och stabspersonal/chefer åker regelbundet på Geltic bear.

 

Fyra dagar är för kort som det är så korta inte ner det ännu mer tack.

Link to comment
Share on other sites

Resa till förbandet/regementet/HV-gård
Samling
Uttag av vapen + ev. utrustning
Förflyttning till övningsplats
Genomgång av övning
Öva
Diskussion kring resultat och lärdomar
Förflyttning tillbaka till förbandet/regementet/HV-gård
Vård av vapen och utrustning
Resa hem

Och så bör soldaten ha tid för mat och "skogsbesök" också.

Jag ställer mig personligen skeptisk till lösningen då det i mitt sinne blir mer kringverksamhet än faktisk verksamhet. Självklart kan ju saken undersökas närmare, om det inte redan provats.

Link to comment
Share on other sites

KFÖ konceptet har både för och nackdelar, nackdelarna är i min mening att "gemytligheten" och det sociala i hemvärnsrörelsen fått lida något av införande av KFÖ/SÖF systemet, det är inte lika "enkelt" som det en gång var, det är inte bara att åka till skjutbanan som det var för några år sedan.

Samtidigt så har det varit positivt i den bemärkelse att förbanden fått en längre sammanhängande övningsperiod varje år vilket faktiskt är produktivt och bygger förmågor.

Återgång till det gamla, nä.

 

Men för den som inte får nog får man engagera sig i de fristående plutons och kompaniövningarna.

Link to comment
Share on other sites

Ni har erfarenheten, det har inte jag: i princip helt ny i HV

Det är eftersom jag är ny, eller nygammal, i Försvaret som jag skulle vilja träna lite mer specifikt.

Var på KFÖ och för mej nere i gräset var det naturligtvis givande, men mest väntan.

Jag känner att jag skulle bli mer effektiv om jag blev mer bekant med de olika vapens-systemen,  hur SIB ska gå till, samband etc, etc.

 

För mej vore det bästa om detta ingick i de 8 dagarna, frugan släpper inga mer.. :/

Link to comment
Share on other sites

Före KFÖ/SÖF systemet kom hade vi ungefär precis det som ts beskriver, flera endagarsövningar varje år. Men min upplevelse är att det var sämre än KFÖ/SÖF systemet vi har idag. Då gick mycket åt varje dag till uppstart och nedtrappning så den effektiva övningstiden blev kort varje övningsdag.

 

Nu var visserligen början av KFÖ/SÖF systemet än bättre än vad vi har nu. Nu upplever jag att vi blivit bättre på att öva som gamla VPL förband med väldigt mycket övrig tid till annat.

T.ex. vid införande av KFÖ systemet hade vi alltid sista avslutande momentet på söndag förmiddag, för att sedan använda eftermiddagen till reorg. Ok, vi har bara 45minuters körtid med PB8 mellan övningsområde och reorgplats.

 

Numera har vi avslutande moment under lördagseftermiddag, för att göra vård av vapen m.m. lördag kväll och sedan går hela söndagen åt till att reorga förbandet. Något som känns väldigt oeffektivt och lite slösande med vår dyrbara övningstid.

 

Men, endagarsövningar går att utföra som egen KU-övning och då öva alla dessa saker som ts vill göra. Med det lilla problemet att det är totalt frivilligt att delta.

 

Link to comment
Share on other sites

Jan: Nu vill jag inte påstå att jag sitter på speciellt mycket erfarenhet, eftersom att även jag är helt ny inom hemvärnet.

Såsom det är uppbyggt vid mitt lokala förband kommer vartannat år läggas på förbandsövningar och vartannat åt befattningsutbildningar. Detta år läggs mina 8 dagar på dels bandvagn och dels "soldat grunder". 2020 blir det KFÖ och 2021 kan jag välja "fritt" igen osv. "Befattningsåren" är även gjorda så att olika övningar infaller mer än en gång per år för att underlätta närvaro för den enskilde. Exempelvis kommer jag dra iväg på en 2.5-dagars figurantutbildning v.19 helt utanför mina kontraktsdagar i och med att mitt schema fick en oväntad förändring... Och jag har turen att ha en underbart stödjande och förstående sambo :wub: (Katten klagar dock ljudligt när de gröna väskorna lämnar garderoben)
 

Endagars är kanske bättre för livspusslet i många fall, men jag tror att 4 dagar leder till bättre inlärning överlag.

Link to comment
Share on other sites

  • 7 months later...

Baserat på min erfarenhet av KFÖ/SÖF vill iaf jag absolut inte ha kortare övningar. 4 dagar (+fler för chefer) är minimum för att man ska hinna "jacka in" ordentligt innan övningen hinner ta slut och för att man ska upprätthålla någon slags fältvana. Därmed inte sagt att endagars KU inte kan vara mycket givande men de känns mer lämpade för att öva enskilda moment, PEK etc.

 

Håller med om att lite för mycket tid brukar avdelas till vård/reorg på slutet av övningarna. Det borde inte vara några problem att avsluta övningen lördag kväll och använda hela söndagen till vård, istället för att avsluta redan nån gång lör em. En förklaring jag hört är att man vill se till att folk får ordentligt med sömn sista natten så att inga olyckor sker på hemvägen i söndagstrafiken. Gissar dock att en annan delförklaring till detta är något så enkelt som tillgång till instruktörer, om övningen ska fortgå hela lördagen måste dessa säkert jobba sent alt. på söndagen och det blir väl dyrt.

Link to comment
Share on other sites

Har haft en SÖF sedan första posten och den var ( naturligtvis) bättre utbildningsmässigt för mej. Det allra bästa hade ju varit att ha fler dagar, kanske om man som mej kommer från en längre frånvaro från det gröna livet, ha 4 av kontraktsdagarna första året som ren utbildning. Hade jag bestämt allt själv så kunde jag kört en massa endagars friviliga utb, men men.. :)

  • Thanks 1
Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Note: Your post will require moderator approval before it will be visible.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.×
×
  • Create New...